Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Al 1 op 7 bedrijven doet beroep op technische werkloosheid

Al 1 op 7 bedrijven doet beroep op technische werkloosheid

  • 23/10/2023

Eén op de zeven bedrijven in de regio Mechelen-Kempen doet een beroep op technische werkloosheid. Vaak voor een deel van het personeel. Bij grote industriële bedrijven - met meer dan 250 medewerkers - is dat al één op de vier. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van Voka Mechelen-Kempen. "Een deel van onze economie, vooral de industrie- en bouwsector, heeft het zwaar. Probleem nummer 1: de hoge loonkosten. We vragen daarom dringend een verlenging van de steunmaatregel die de lonen afkoelt", zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.

De tabel hieronder spreekt boekdelen: 15 procent - of 1 op 7 - van de bevraagde bedrijven in de regio Mechelen-Kempen doet vandaag al een beroep op tijdelijke werkloosheid. En die groep wordt nog groter. Want 8 procent verwacht dat het binnen zes maanden wellicht nodig zal zijn.

Doet u vandaag beroep op tijdelijke werkloosheid (in %)

De industrie verwacht voor heel 2023 een achteruitgang van de economische activiteit met 6 procent, in de bouwsector bedraagt die zelfs 8 procent. In de nieuwste Voka-enquête is er ook effectief gevraagd naar dé reden voor die achteruitgang. De hogere loonkosten staan helemaal bovenaan (62%). Als je in ons land een product wil maken of een dienst wil leveren, dan valt dit een pak duurder uit dan in andere landen. Daardoor gaat ook de vraag (53%) achteruit.

Doet u vandaag beroep op tijdelijke werkloosheid (in %)

No way dat Voka gaat stilzitten en wachten terwijl vooral de industrie- en bouwsector klappen krijgen

Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen

Daadkracht

"Het is duidelijk: we kunnen ons niet permitteren om een jaar niets te doen en ondertussen onze economie, groei en welvaart op het spel te zetten. No way dat Voka gaat stilzitten en wachten terwijl vooral de industrie- en bouwsector klappen krijgen. Niet met Voka”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen. "In onze regio zijn de industrie en de bouwsector samen goed voor 37 procent van de toegevoegde waarde. Of 14 miljard euro. Net die twee sectoren hebben het nu zwaar. Daar gaan we voor knokken. We vragen daarom concrete maatregelen."

Voka stelt de volgende maatregelen voor om de bedrijven zuurstof te geven.

FederaalVlaams
1. Verlenging tijdelijke verlaging patronale bijdragen in komende kwartalen1. Robuust vergunningenkader met goedkeuring beter onderbouwd stikstofdecreet
2. Uitstel RSZ-werkgeversbijdragen voor bedrijven in moeilijkheden2. Geïntegreerd industrieel beleid met focus op terugdringen loon- en energiekosten
3. Maximale korting op transmissienettarieven voor energie-intensieve bedrijven3. Nieuw financieringsinstrument voor industriële klimaatinvesteringen

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder