Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Akkoord zware beroepen kan nefast zijn voor privésector”

“Akkoord zware beroepen kan nefast zijn voor privésector”

  • 30/03/2018

De federale regering heeft vandaag een akkoord bereikt over het dossier van de zware beroepen. Er is een set van criteria voor de overheidssector waaraan zware beroepen moeten voldoen om te leiden tot een vervroegd pensioen. Op het eerste zicht lijken de criteria objectief maar toch vreest Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, dat deze kunnen leiden tot een veel te lange lijst van zware beroepen. “Dit akkoord kan ook een zware hypotheek leggen op de pensioenen in de privésector,” aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. “De zware beroepen mogen niet leiden tot een terugdringen van de pensioenhervorming. We moeten immers iedereen, en dan ook iedereen, aanzetten tot langer werken en de bedrijven kunnen alle arbeidskrachten meer dan ooit gebruiken.”

De federale regering gaat de pensioenregeling voor ambtZwaar beroepenaren hervormen. Het doel is de ambtenaren langer te laten werken, behalve voor enkele echt zware beroepen. Dit is niet alleen van belang om een ontsporing van de ambtenarenpensioenen tegen te gaan, maar zal daarnaast zeker ook een precedentswaarde hebben voor de regeling van vervroegde uitstap voor zware beroepen in de privésector.

Om de pensioenen betaalbaar te houden, moet een uitstap uit de arbeidsmarkt op te jonge leeftijd ontmoedigd worden. Enkel bij echte uitzondering kunnen mensen met een zwaar beroep het recht hebben op een lagere pensioenleeftijd. Door te veel mensen vervroegd op pensioen te laten gaan, verspil je niet alleen enorm veel menselijk kapitaal. “Iemand zes jaar vroeger laten vertrekken is ook een serieus pensioencadeau waarvoor de dan actieven mogen opdraaien;” aldus Hans Maertens. “Stel dat een ambtenaar zes jaar vroeger met pensioen mag gaan en daarvoor jaarlijks 30.000 euro pensioen krijgt, dan geef je een cadeau van 180.000 euro, dat terug verdiend moet worden door mensen die wel blijven werken.”

De gehanteerde criteria voor vervroegde uitstap bij zwaar beroep moeten dus restrictief, objectief, meetbaar en controleerbaar zijn. In plaats van bepaalde ambtenaren vervroegd op pensioen te laten gaan, moeten we ons eerder afvragen hoe we de ambtenaar en de werknemer tot 67 jaar kunnen laten werken. Daarvoor moeten ze niet per se tot 67 jaar voor de klas staan, patiënten wassen, branden blussen of dieven vangen. “We voeren eigenlijk het verkeerde debat,” aldus Maertens. “We moeten spreken over hoe we de loopbaan dragelijker kunnen maken in plaats van te spreken over vervroegd pensioen. Daarom moeten we eerder opteren voor werkbaar werk, variatie en taakverschuiving in plaats van pensioen.”

Het lijkt er in een eerste lezing op dat de beslissing van de federale regering deze visie respecteert. Wat een zwaar beroep is wordt immers geobjectiveerd aan de hand van drie criteria: gevaarlijk werk, zwaar belastend werk, ploegen- of nachtarbeid met stress als verzwarende factor.

Voka dringt er wel op aan dat de criteria zéér strikt worden toegepast: “De vervroegde uitstap moet beperkt worden tot een selecte groep van ambtenaren die verschillende van deze criteria combineren en die dus een écht zwaar beroep uitoefenen,” aldus Hans Maertens. “De criteria zullen in de toekomst ook moeten kunnen toegepast worden in de private sector. Dat is onmogelijk als de helft van alle ambtenaren als zwaar beroep worden beschouwd.”

Voka waarschuwt dan ook dat dit akkoord een zware hypotheek kan leggen op de privésector. “We moeten er over waken dat het aantal uitzonderingen op langer werken beperkt blijft tot de écht zware beroepen, en dit zowel voor de ambtenaren als voor de werknemers. Alleen zo kunnen we de pensioenen betaalbaar houden voor de toekomst en zijn er geen grote scheeftrekkingen tussen verschillende types werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice