Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Air Cargo Belgium wil van Brucargo het meest duurzame, innovatieve en efficiënte logistieke platform van Europa maken

Air Cargo Belgium wil van Brucargo het meest duurzame, innovatieve en efficiënte logistieke platform van Europa maken

  • 06/04/2022

Air Cargo Belgium (ACB) is de cargo-communityorganisatie op Brussels Airport. Sinds het ontstaan, zo’n 6 jaar geleden, is ACB uitgegroeid tot een gemeenschap van 150 leden. Haar missie? Het meest duurzame, innovatieve en efficiënte logistieke platform van Europa creëren. ACB zet daarvoor sterk in op digitalisering. Sinds eind vorig jaar speelt de dynamische organisatie ook een belangrijke rol in Stargate. Dit Europees project versnelt de shift naar een duurzame luchthaven. Geert Keirens (Directeur ACB) en Davide Scatorchia (Business Development & Optimization Manager ACB) bieden ons een inkijk in deze unieke vzw.

Air Cargo Belgium: een actieve, innovatieve community

“Onze leden zijn bedrijven uit de hele logistieke keten. We kennen hen heel goed. We vragen naar hun noden en betrekken hen maximaal bij onze projecten. We hebben zelf geen experts in huis. De expertise halen we bij onze leden. Die goede samenwerking levert een unieke innovatiekracht op. Grote luchthavens als Frankfurt, Amsterdam en Parijs kijken hierdoor naar ons als het om innovatie gaat.

Als cargoluchthaven willen we ons specialiseren in nichemarkten. We leggen ons toe op het transport van levende dieren, op bederfelijke waren en op e-commerce, maar onze sterkste troef is het verschepen van farmaceutische producten. We hebben in België een sterke farma-industrie. Daarom hebben we ons hierin gespecialiseerd. We zijn intussen een belangrijke hub geworden voor farmaceutische producten. Voor vaccins zijn we zelfs de nummer 1 in Europa. Binnenkort zijn er al 1 miljard vaccins via Brussels Airport verscheept en dit naar een 70-tal landen. En we blijven innoveren. Zo willen wij meer gaan inzetten op het transporteren van individuele kankerbehandelingen en andere gepersonaliseerde medicijnen. Bij de andere nichemarkten zijn er vooral in de e-commerce nog groeimogelijkheden.” I start-ups die daarbij kunnen helpen."

Air Cargo Belgium: een actieve, innovatieve community

Het digitale groene licht

“We zetten erg in op het digitaliseren van de processen op de luchthaven. Wanneer een expediteur een pakje komt aanbrengen bij één van de afhandelaren of iets komt ophalen, dan verlopen die processen al gedeeltelijk digitaal. Ons doel is om dit jaar een 100% digitaal ‘landside’ proces te creëren met alle
partijen die in Brussel aanwezig zijn. Dit is het Digital Green Lane project. Partijen die dit digitaal proces volgen, hebben altijd groen licht en krijgen dus een vlotte service. Dit zal voor efficiëntiewinsten en kostenbesparingen zorgen.

Het digitale verhaal is eigenlijk al 5 jaar geleden begonnen. Wij hebben altijd gekeken naar de (inter)nationale trends op het vlak van digitalisering en innovatie in de logistiek. Op basis daarvan hebben we een roadmap gemaakt. Het ‘physical internet’ vormt daarin het einddoel. Dat houdt in dat we alle fysieke, operationele en digitale processen op elkaar afstemmen in een globaal logistiek platform. Zo’n open en onderling verbonden netwerk van logistieke knooppunten zou de sector veel efficiënter en duurzamer maken.”

De eerste concrete stap was de uitbouw van een lokaal datasharingplatform (BRUcloud) door Brussels Airport Company, waarbij
Air Cargo Belgium ook een belangrijke rol speelt. Hier merkten we dat vertrouwen een belangrijke factor is, aangezien wij over datadeling spreken. De partners moeten weten wat er met hun data zal en kan gebeuren. Ze moeten zelf kunnen bepalen welke data ze met wie delen.
Na de oprichting van BRUcloud, was een tweede stap het bouwen en aanbieden van applicaties op dit platform. De Slot Booking App is hier een voorbeeld van. Daarmee kunnen expediteurs zelf een tijdslot boeken voor vrachtaanlevering of vrachtuithaling. Zo vermijden ze wachttijden.

BRUcloud is met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en VLAIO tot stand gekomen. Er zijn veel partijen bij betrokken: alle vier afhandelaren inBrussel, en de meer dan 150 partijen die aanleveringen of pick-up doen in Brussel. Om een 100% digitaal proces te creëren, waren we in juni 2021 gestart met een proefproject met 12 bedrijven. Hierin zaten zowel internationale bedrijven als Belgische kmo’s. Het project wordt uitgebreid naar de hele community in het Digital Green Lane project. Als we een volledige Digital Green Lane kunnen realiseren en dus met iedereen 100% digitaal werken binnen dit landside proces, is er een efficiëntiewinst van 30%.

Een andere doelstelling binnen onze digitaliseringsroadmap is om met zoveel mogelijk andere luchthavenplatformen data uit te wisselen. Dan kunnen we
de processen nog meer optimaliseren. Nallian, onze wereldspeler uit Keerbergen, beheert het dataplatform. Maar ook hier komen de ideeën uit onze community.”

Met het Stargate-project naar duurzame digitalisering

“Binnen het Europese Stargate-project, dat kadert in de Green Deal van de Europese Commissie, focussen we in de eerste plaats op het versnellen van de transitie naar een groenere luchtvaart. Door te digitaliseren, reduceren we immers ook de CO2-uitstoot op de luchthaven.

We dragen ook bij tot de ‘digital twin’ van de luchthaven die binnen Stargate wordt gemaakt. Dat is een digitaal model dat gevoed wordt met data over alle binnenkomende en uitgaande stromen van passagiers, vracht, brandstof en uitstoot. Dat zal ons bijvoorbeeld in staat stellen simulaties te laten lopen om de optimale belading van vliegtuigen te leren kennen. Dit is iets volledig nieuws voor ons.

Binnen Stargate werken we rond vrachtluchtvaart samen met de luchthavens van Boedapest en Athene. Op het einde van het project worden de resultaten verder uitgerold in Europa. Los van Stargate hebben we intussen ook al een pilootproject met de luchthaven van Milaan Malpenza lopen. Zo komen
we stap voor stap dichter bij ons doel om logistieke data ook volop internationaal uit te wisselen. We willen absoluut werk maken van de interconnectiviteit met andere dataplatformen binnen Europa. De applicatie van BRUcloud wordt daarom internationaal gecommercialiseerd. Het is de bedoeling om dit soort applicaties in heel Europa uit te rollen en de cloud die we in Brussel hebben zoveel mogelijk te connecteren met andere luchthavenplatformen. Zo kunnen we op vlak van digitale transparantie en connectiviteit vooruitgang boeken. Samenwerken is voor ons echt belangrijk.”

Geert Keierens, Directeur ACB

Artificiële intelligentie en deeleconomie bieden nieuwe opportuniteiten

“Voor de toekomst zien we veel opportuniteiten om te werken met artificiële Intelligentie. Vandaag zijn er al verschillende bedrijven die hun data met ons delen, maar wij willen daarnaast ook data verzamelen via IoT, sensoren en camera’s. Die kunnen we gebruiken om processen in de hele community beter
op elkaar af te stemmen. Op basis van die technologie zouden we bijvoorbeeld het transport van de vaccins beter kunnen sturen. Zo zou de lading vaccins bij de shipper pas vertrekken richting Brussels Airport wanneer het vliegtuig op komst is, de koelingssystemen operationeel zijn en het personeel klaarstaat. Niet vroeger, niet later, maar perfect op tijd. We kunnen ook nog veel meer delen op de luchthaven: ruimte in vrachtwagens, capaciteit in magazijnen en materieel voor de afhandeling. Er is al materiaal dat gedeeld wordt – onze farma-dolly’s bijvoorbeeld – maar door dat principe te veralgemenen, kunnen we nog veel efficiënter worden. We hebben dus nog veel mogelijkheden om onze luchthaven nog efficiënter te maken. Samen met onze community blijven we eraan werken.”

Stargate
Stargate is een project in het kader van de Europese Green Deal. Ook de provincie Vlaams-Brabant is een projectpartner. Meer info over het project en alle partners vind je terug op de website. Heb je zelf een projectidee? Contacteer europa@vlaamsbrabant.be.

www.vlaamsbrabant.be/europa
www.greendealstargate.eu
www.aircargobelgium.be

Davide Scatorchia, Business Development & Optimization Manager ACB
Proximus

Artikel uit publicatie