Skip to main content

Afvalvrij tegen 2020

  • 19/09/2019

Sodexo België heeft zich geëngageerd om tegen 2020 al haar sites volledig afvalvrij te maken. Met andere woorden: alle afval zal hergebruikt, gerecycled of gerevaloriseerd wordenen wegwerpartikelen met kunststoffen voor éénmalig gebruik wordenverbannen. “Momenteel hebben wij al een restaurant dat volledig plastiekvrij is”, vertelt Florence Rossi, Director Corporate Responsibility & QHSE BeNeLux trots. “En andere restaurants gaan ongetwijfeld volgen.”

Veel mensen kennen Sodexo van de maaltijdcheques of de bedrijfsrestaurants. Maar Sodexo is meer dandat. Zelf noemen jullie het ‘Quality of life services’.

Florence Rossi, CSR Director Sodexo
Florence Rossi

Florence Rossi: “De Quality of Life verbeteren is onze core business, hoe betermensen zich voelen in hun job, hoe beter ze die uitvoeren. Sodexo kan ervoor zorgen dat het bedrijf zich op haar core business kan concentreren door voor de betrokken organisatie de niet relevante diensten zoals catering, schoonmaak, tuinonderhoud of technisch onderhoud uit te besteden aan een specialist. We zijn ervan overtuigd dat we mensen centraal moeten stellen om blijvende waarde te creëren. We beschouwen Quality of Life als een belangrijke en nog grotendeels onbenutte factor bij individuele en collectieve prestaties. Of zoals Sophie Bellon, voorzitter van de Raad van Bestuur van Sodexo het stelt "In onze onderneming heerst de overtuiging dat het welzijn van mensen een sleutelfactor is voor goede prestaties.”Onze missie is om het dagelijkse leven van onze 100 miljoen consumenten overal ter wereld veiliger, gezonder engemakkelijk te maken. We zijn een grote groep, achttiende grootste werkgever ter wereld, dus we kunnen een grote impact hebben.”

En hoe past aandacht voor eenduurzame wereld in die missie?

“Om die missie op efficiënte wijze uit te dragen, moeten we de juiste beslissingen nemen, verder dan vandaag denken door te anticiperen op de behoeften van morgen. Dat is de reden waaromonze vooruitgang wordt opgevolgd via een MVO-roadmap genaamd 'Better Tomorrow 2025'. Die roadmap stippelt voor ons en voor al onze medewerkers een gezamenlijke koers uit voor onze toekomst op lange termijn. In dieroadmap  worden een aantal actieplannen vastgelegd, volledig in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Zo heeft Sodexo Groep zich geëngageerd om al het vermijdbaar afval te verwijderen tegen 2025. Dat houdt in dat tegen 2025 alle voedselverspilling met 50% gereduceerd is, er geen organisch afval of recycleerbaar afval nog naar stortplaatsen gaat en dat de materialen met de hoogste koolstofimpact prioriteit in circulaire economie krijgen (bv. aluminium, staal, kunststoffen). Sodexo België heeft zich bovendien geëngageerd om al tegen 2020 al haar sites volledig afvalvrij te maken. Dat wil zeggen dat alle afval hergebruikt, gerecycled of gerevaloriseerd zal worden en dat wegwerpartikelen met kunststoffenvoor éénmalig gebruik verbannen zijn. Nu zijn bijvoorbeeld al alle plastic roerstaafjes, rietjes en zakken definitief gebannen van al onze sites, wat neerkomtop een aanzienlijke reductie.”

 

"Sodexo werkt intensief samen met start-ups om innoverende oplossingen binnen de circulaire economie te ontwikkelen."

Hoe moeilijk is het om gepaste duurzame oplossingen te vinden en  te implementeren?

“Jammer genoeg is het nu nog niet mogelijk om plastic overal volledig te vervangen. Om te beginnen is er in België nog geen compleet en geoptimaliseerd systeem om bepaalde kunststofsoorten te recycleren. En bovendien beschikken nog niet al onze klanten over het materiaal en/of de middelen die nodig zijn om  bepaalde soorten plastic te reinigen en vervolgens te hergebruiken. De oplossingen die we aanbieden zullen nooit ‘one size fits all’ zijn. Ze hangen immers af van veel factoren: het type keuken, de gewoonten van de consumenten… Sommige klanten geven de voorkeur aan herbruikbare oplossingen, zoals afwasbare materialen die kunnen worden hergebruikt of een yoghurtbar met glazen potjes. Sodexo werkt in dit verband intensief samen met start-ups om innoverende oplossingen binnen de circulaire economie te ontwikkelen. Sodexo heeft ook veel aandacht voor kunststoffen van plantaardige oorsprong; een innovatie met een groot potentieel. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het klassieke plastic van een slakommetje dat consumenten meenemen, te vervangen door een polymeer op basis van maiszetmeel. Een bijzonder interessant materiaal, want het wordt niet van aardolie gemaakt en kan worden gecomposteerd. En heel praktisch voor consumenten die op verschillende plaatsen werken en zich van het ene gebouw
naar het andere of zelfs naar een andere vestiging begeven. Er zijn echter ook beperkingen aan dat alternatief. In de eerste plaats moet het absoluut apart worden ingezameld, omdat het anders in de vuilnisbak met het restafval kan terechtkomen en dan uiteindelijk wordt verbrand. Dat zou jammer zijn voor het milieu. En bovendien kan veralgemeend gebruik van maiszetmeel voor kunststoffen op termijn de teelt van mais als voedingsgewas in het gedrang brengen.”

"We moeten verder dan vandaag denken door te anticiperen op de behoeften van morgen."

Welke tips kunnen jullie geven aan andere bedrijven die worstelen met (gelijkaardige) uitdagingen omtrent duurzaamheid?

“Het is essentieel om zin te geven aan acties en voldoende uitleg te geven zodat de ‘why’ duidelijk is, het waarom van bepaalde beslissingen en de invloed daarvan op lange termijn. Daarnaast moet je ook tijd investeren in sensibilisatie van de medewerkers zodat zij ambassadeurs van de verandering worden. Tot slot is het ook belangrijk dat je denkt in opportuniteiten, op de lange termijn en met oog voor de ‘total cost of ownership’ in plaats van enkel de praktische problemen en korte termijnkosten. Het succes is direct gelinkt aan change management en de mentaliteit van consument en klant. Als de wil er is om te veranderen, kan je gemakkelijker naar geschikte oplossingen overstappen. Wij stellen alleszins een zeer positieve beweging vast, alle betrokken partijen (klanten, consumenten, overheid, onze medewerkers) zijn zich steeds meer bewust van het feit dat duurzame oplossingen een noodzaak zijn en dat is een beweging in de goede richting.”

Proximus