Skip to main content
  • Nieuws
  • Adoptie - en pleegouderverlof: wat verandert er in 2019?

Adoptie - en pleegouderverlof: wat verandert er in 2019?

  • 05/12/2018

Vanaf 1 januari 2019 zullen enkele wijzigingen omtrent de wetgeving adoptie- en pleegouderverlof in voege treden. Met welke aanpassingen moet u voortaan rekening houden? We vatten ze hieronder voor u samen. 

Het adoptieverlof

Momenteel voorziet onze wetgeving al in adoptieverlof.  Dit is het verlof dat de werknemer kan opnemen wanneer hij, in het kader van een adoptie, het kind in zijn gezin onthaalt.  De eerste 3 dagen van dit verlof heeft de werknemer recht op loon, de volgende dagen ontvangt de werknemer een uitkering van de mutualiteit. 

Het verlof kan momenteel niet gebruikt worden om opleidingen te volgen, administratie in orde te brengen of af te reizen naar het land van herkomst van het kindje in aanloop naar de adoptie.  

Het adoptieverlof bedraagt nu nog 6 weken voor kinderen jongeren dan 3 jaar en 4 weken voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar. De duur van het verlof wordt wel verdubbeld wanneer het zou gaan om gehandicapte kinderen. Dit verlof komt toe aan beide adoptieouders.  

Voor kinderen die geadopteerd worden vanaf 01/01/2019 voorziet de wetgeving in een uitbreiding van het recht op adoptieverlof tot 6 weken voor elke adoptieouder en dit voor de adoptie van een minderjarig kind. De verdubbeling van het recht (dus 12 weken) in geval van adoptie van een gehandicapt kind, blijft bestaan. 

Het adoptieverlof wordt tot 2027 verder uitgebreid volgens een groeipad waarbij er om de 2 jaar een bijkomende week wordt toegekend.  
Indien er 2 adoptieouders zijn, moeten deze de bijkomende we(e)k(en) verdelen onder elkaar.  

Bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen, wordt de maximumduur van het adoptieverlof met 2 weken per adoptieouder verlengd. 

Schematisch: 

Duur adoptieverlof

Bijkomende weken te verdelen tss. adoptieouders

Max. indien eenoudergezin Max. per gezin indien 2 adoptieouders
Vanaf 01/01/2019: 1 week 6+1 = 7 weken 6+6+1= 13 weken
Vanaf 01/01/2021: 2 weken 6+2= 8 weken 6+6+2=14 weken
Vanaf 01/01/2023: 3 weken 6+3= 9 weken 6+6+3= 15 weken
Vanaf 01/01/2025: 4 weken 6+4= 10 weken 6+6+4= 16 weken
Vanaf 01/01/2027: 5 weken 6+5= 11 weken 6+6+5= 17 weken


Nieuw vanaf 01/01/2019 is ook dat de werknemer reeds gedurende 4 weken vóór het onthaal van het kindje in het gezin een uitkering van de mutualiteit kan ontvangen. De werknemer kan het adoptieverlof dus gebruiken om het kind te gaan ophalen in het land van herkomst. 

Bron: Artikel 30 §2 t.e.m.§4 Arbeidsovereenkomstenwet, Wet van 6 september 2018, B.S. 26/09/2018

Het pleegouderverlof 

Pleegzorgverlof is momenteel voorzien in de wetgeving. Dit is het recht voor pleegouders om gedurende max. 6 dagen per kalenderjaar, mét uitkering van de RVA, afwezig te zijn van het werk voor gebeurtenissen die verband houden met de pleegzorgsituatie en waarbij de tussenkomst van de werknemer vereist is, in zoverre de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de tussenkomst van de werknemer onmogelijk zou maken.  

Het kan hier dan bv. gaan om: 

  • Alle soorten van zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin 
  • Contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden
  • Contacten met de dienst voor pleegzorg 

Vanaf 01/01/2019 zal de pleegouder die met het oog op langdurige pleegzorg (= voor minstens 6 maanden) het kind in zijn gezin ontvangt, recht hebben op een aaneengesloten periode van max. 6 weken. 

Dit pleegouderverlof van max. 6 weken per kind en per pleegouder wordt volgens een zelfde groeipad als het adoptieverlof opgetrokken. 

De uitkeringen zijn hetzelfde als deze voorzien bij het adoptieverlof. Dit wordt dus een uitbreiding van de bevoegdheden van het RIZIV. 

Bron: artikel 30 quater Arbeidsovereenkomstenwet, K.B. van 27 oktober 2008, B.S.13.11.2008; Wet van 6 september 2018, B.S. 26/09/2018

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag