Skip to main content
  • Nieuws
  • ACV-voorstel dreigt een nieuwe hangmat te creëren

ACV-voorstel dreigt een nieuwe hangmat te creëren

  • 13/10/2017
Vandaag stelt ACV voor om mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn een “basisbaan” aan te bieden. Dit is een contract van onbepaalde duur met een minimumloon van 1.700 euro dat betaald wordt door de overheid. “Dit is een voorstel dat niets structureel zal oplossen aan de krapte op onze arbeidsmarkt ”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Activering en opleiding zijn de enige manieren om de problemen écht aan te pakken. Onze arbeidsmarkt heeft het voorbije jaar 250.000 vacatures gecreëerd die moeilijk of niet ingevuld raken. In zo’n context van krapte is het absurd om een parallel circuit van gesubsideerde jobs op te zetten. Er zijn voldoende structuren en trajecten vandaag op onze arbeidsmarkt, laat ons deze benutten en versterken.”

Met het voorstel van de ‘basisbanen’ wil het ACV een oplossing bieden voor mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn. Volgens Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, zal het voorstel van ACV echter weinig zoden aan de dijk brengen. Integendeel: “We ceeëren nieuwe hangmatten in plaats van vangnetten,” aldus Hans Maertens. De Vlaamse ondernemingen zijn meer dan ooit op zoek naar geschikWerkloosheidsformuliert talent. Er moet volgens Voka dus ingezet worden op opleidingen door de bedrijven en de VDAB, en op werkervaringstrajecten om die langdurig werklozen naar een job te leiden.

Voka wijst erop dat sinds vorig jaar het aantal langdurig werklozen lichtjes aan het dalen is na jarenlang stabilisatie. “Een bewijs dat bedrijven aanwerven en dat we iedereen nodig hebben”, aldus Hans Maertens. “Dit betekent niet dat we daarmee op onze lauweren mogen rusten. We moeten de huidige systemen versterken. Het systeem van IBO (individuele beroepsopleiding) heeft succes: van degenen die een IBO met succes voltooiden waren er 92% aangeworven na 6 maanden. Laat ons dit systeem vereenvoudigen, versterken en verruimen. In de toekomst vragen we een verdubbeling van het aantal IBO’s.”

In 2018 start de VDAB ook met trajecten van tijdelijke werkervaring. Dit zal volgens Voka een stevige impuls geven. Hans Maertens: “Ook wij als werkgevers nemen hier verantwoordelijkheid in. Met het project WELT ondersteunen we actief het aanbieden van werkervaring in de bedrijven zodat langdurig werklozen opnieuw naar de arbeidsmarkt worden toegeleid. Dit traject heeft overigens vorm gekregen samen met de sociale partners. We vinden het vreemd dat ACV vandaag een veel duurder en onrealistischervoorstel naar voorschuift.”

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0472 84 15 99

Contactpersoon

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant