Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Activering werklozen: het ene gewest is het andere niet

Activering werklozen: het ene gewest is het andere niet

  • 12/12/2022

De VDAB beent de RVA bij, terwijl de Forem en Actiris blijven achterop hinken.

De Belgische werkloosheidsverzekering onderscheidt zich door qua duur onbeperkte uitkeringen. Tegenwicht voor deze systeemfout moest er komen met een doorgedreven controle op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Sinds de vorige staatshervorming is deze controle en sanctionering geregionaliseerd. Aldus zijn het sinds 1 januari 2016 de VDAB (voor het Vlaams Gewest), de Forem (voor het Waals Gewest) en de ADG (voor de Duitstalige Gemeenschap) en sinds 1 januari 2017 Actiris (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) die de beschikbaarheid van de werklozen van hun ambtsgebied controleren. En dus niet meer de RVA.

Sancties

Die controle wordt uitgevoerd in naleving van het normatief kader, dat federaal blijft. Dat normatief kader stapelt de verschillende soorten beschikbaarheid op: actieve, passieve, aangepaste, … beschikbaarheid. Niet echt transparant en evenmin goed werkbaar.  

Desondanks, en wars van sanctiefetisjisme, kunnen we stellen dat in 2022 de Vlaamse ratio van de sancties exclusief verwittigingen ten aanzien van het aantal werklozen exact overeenstemt met de federale ratio anno 2015, met name 2,9%. De VDAB beende de RVA dus eindelijk bij.

Meer responsabilisering

De Forem en Actiris echter nemen het anno 2022 met respectievelijk 1,1% en 0,2% duidelijk nog altijd minder nauw met activering in vergelijking met de RVA, respectievelijk 4,3% (2015) en 2,6%. 

Er is dringend nood aan meer responsabilisering die  aanspreekt op falende activering maar ook toelaat de vruchten te plukken van de activeringsinspanningen. Daarbij is het ook niet meer dan logisch de activering op maat van de regio te organiseren. Een meer fundamentele oplossing ligt in een kordate aanpak van het design van de uitkering, sterker degressief en, zoals in de rest van de wereld, uiteindelijk aflopend.
 
 

Contactpersoon

Gianni Duvillier

Senior Adviseur Werk en Sociale zekerheid

imu - vzw - dieteren