Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Acht nieuwe bestuurders bij Voka – KvK Limburg

Acht nieuwe bestuurders bij Voka – KvK Limburg

 • 06/07/2021

De algemene vergadering van Voka – Kamer van Koophandel Limburg benoemde een aantal mandaten in de Raad van Bestuur. Het verwelkomt acht nieuwe bestuurders, neemt afscheid van twee bestuurders en herbenoemde zeven bestuurders voor een periode van drie jaar. 

Voka – KvK Limburg verwelkomt acht nieuwe bestuurders voor een termijn van drie jaar: 

 • De heer Jan Baert, Concentra 
 • Mevrouw Suzy Cretskens, Orkari 
 • Mevrouw Karlien De Turck, Kaasbrik 
 • De heer Rudy Evens, Tectum Group 
 • Mevrouw Ann Gijsens, Impermo 
 • Mevrouw Heidi Machiels, Silmaco 
 • De heer Yves Vanhees, SD Worx 
 • De heer Frederik Knapen, Medialife voor Jong Voka 

De algemene vergadering herbenoemde ook zeven bestuurders voor een nieuwe termijn van drie jaar:  

 • Ann Claes, JBC
 • Luc Driessen, Move Intermodal 
 • Nadia Jansen, Jansen Building Group 
 • Marc Maas, AlliA VHS 
 • Herman Nijns, Randstand Group Belgium 
 • Marion Van Zon, Van Zon 
 • Karin Van De Velde, Callexcell 

De algemene vergadering neemt afscheid van twee bestuurders. Hun mandaat eindigde:   

 • Mevrouw Katrien Geelen, SD Worx 
 • De heer Niels Prys, HCMVision voor Jong Voka 

“We bedanken deze bestuurders voor hun jarenlange inzet en enthousiasme waarmee ze de belangen van de Limburgse ondernemers verdedigden”, zegt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg. 

Diversiteit als topprioriteit 

“We hebben prioriteit gegeven aan het verhogen van de diversiteit binnen onze raad van bestuur. Een diverse samenstelling leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook tot een bredere beeldvorming. Zo laten we zien dat onze organisatie voorbereid is op de toekomstige uitdagingen van onze leden. Daarnaast blijven we gaan voor constante verjonging en een goed evenwicht tussen omvang, sector en regionale spreiding van de ondernemingen. Ook de toegevoegde waarde van de kandidaat voor het Kamernetwerk speelt een belangrijke rol. Tot slot mogen bestuurders geen politiek mandaat bekleden, want Voka - Kamer van Koophandel Limburg is ongebonden en politiek neutraal”, besluit de voorzitter.  

Hoe worden bestuurders gekozen? 

De algemene vergadering van Voka – KvK Limburg benoemt en herbenoemt de bestuurders na een positief advies van het nominatiecomité. Dat bestaat uit Bart Soetaers, Paul Kerkhofs en gedelegeerd bestuurder Johann Leten. Zij zien erop toe dat alle nieuwe bestuurders voldoen aan de selectiecriteria. Die hebben betrekking op onder meer de representativiteit op vlak van sector, bedrijfsgrootte en regio.