Skip to main content

Aarschotse politici in debat

  • 26/10/2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook voor ondernemers van groot belang, want het stadsbestuur heeft een grote impact op het ondernemersklimaat. Toch leefden de thema’s van ondernemerschap en economie niet zo sterk in de verkiezingsstrijd en staan ze niet altijd even hoog op de prioriteitenlijst van politici. Veel ondernemers werken immers niet in de gemeente waar ze stemmen. En een groot aantal arbeidsplaatsen zijn ingevuld door personen die niet in de kieskring wonen.

Teskt: Fientje Moerman – Foto’s: Berten Steenwegen

l
Er is in het beleid een hoge prioriteit nodig voor economie en ondernemingen, met een sterk beleid rond mobiliteit en ruimtelijke ordening, een concreet plan om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te doen aansluiten en een bedrijfsvriendelijke probleemoplossende houding van het bestuur. Daarvoor is een sterke langetermijnvisie nodig waarin ondernemen, en dus welvaartscreatie, centraal staat. Voka Vlaams-Brabant heeft als politiek neutrale organisatie het vuur aan de schenen gelegd van de kandidaat-burgemeesters in Aarschot. De grote opkomst tijdens het debat bewijst dat ondernemers zich betrokken voelen bij de politiek. En we merkten dat er bij de politici een grote wil was om te luisteren naar de prioriteiten en wensen van onze leden. Als die goede intenties in de volgende legislatuur ook tot daden zullen leiden, staan we voor een rooskleurige toekomst.

Maar 40% van de ondernemers is echt tevreden over het bestuur in Aarschot. Reden genoeg dus om de kopstukken van de partijen rond de tafel te brengen. Het debat werd gemodereerd door Dirk Roelens, hoofdredacteur bij ROB-tv. De aanwezige politici waren Mattias Paglialunga (CD&V), Gwendolyn Rutten (open Vld), Stef Van Calster (N-VA), Geert Schellens (sp.a), Betty Kiesekoms (Groen) en Kevin Garcia (Anders). Vandaag zitten CD&V, open VLD en sp.a in de coalitie.

Het debat opende met de vraag hoe het kan dat slechts 40% van de ondernemers écht tevreden is over het bestuur van Aarschot.

mHet antwoord van de politici was er eentje in de vorm van “Ja, maar”. “We zijn op de goede weg en bovendien is dit de tweede beste score van de provincie,” vindt Paglialunga, “maar er zijn natuurlijk nog verbeterpunten”. Van Calster vindt dat Aarschot meer moet investeren in bedrijven. ‘Het dilemma tussen meer groen óf meer bedrijven is niet meer van deze tijd. We moeten voor de twee gaan. Bovendien is er een duidelijke Visie 2024 nodig.” Kiesekoms sluit zich daarbij aan: “We moeten gaan voor groene en vernieuwende bedrijventerreinen. Bovendien moet er een globale visie voor Aarschot ontwikkeld worden.”

Volgens Rutten is dat cijfer een kans. “Aarschot heeft veel troeven: we hebben veel talent, een grote kwaliteitsvolle scholengemeenschap en een goede ligging. We moeten een strategische visie ontwikkelen voor de toekomst.” Volgens Schellens is de oprichting van een ondernemershuis een duidelijk werkpunt. Garcia vindt vooral dat de bedrijventerreinen er erg slecht bij liggen.

In Voka’s tevredenheidsenquête verwijten ondernemers het bestuur dat ze vergunningen zouden afleveren ‘à la tête du client’ en dat er zelfs geen bouwvoorschriften op de website van de stad staan.

Kiesekoms gaat helemaal akkoord met die stelling: “Er heerst een ons-kent-ons-sfeer in Aarschot. Dat kan niet.” Van Calster kan dat alleen maar beamen: “Het is onacceptabel dat er zaakjes geregeld worden voor kennissen. De stad moet dringend algemene richtlijnen voorschrijven en er moet informatie over grote bouwdossiers op de website van de stad komen.”

Ook Rutten beaamt dat er geen cultuur van openheid is, en al zeker niet wat ruimtelijke ordening betreft. Op de vraag van Kiesekoms waarom er nog steeds zo weinig digitalisering is, antwoordt ze dat digitalisering slechts een middel is. “Het probleem zit niet in het middel. We moeten eerst een cultuur hebben die iedereen gelijk behandelt.”

Paglialunga kan niet akkoord gaan met de stelling. Hij vindt dat er wel betrokkenheid is van ondernemers in het vergunningsbeleid. Zo is er de kans om, vooraleer men een bouwaanvraag indient, een intake gesprek te hebben met het bestuur.

Garcia benadrukt dat bedrijven vooraleer ze aan een project beginnen, moeten weten wat kan en wat niet. Ondernemers zullen niet aan de ontwerpfase van een project beginnen als ze niet zeker zijn dat hun aanvraag goedgekeurd zal worden. Schellens vult aan dat de stad in dat kader meer moet investeren in bekwaam en gespecialiseerd personeel dat ondernemers op gepaste wijze kan bijstaan.

Aan het einde van de avond vatten de politiekers hun dromen voor Aarschot samen: “Waar moet Aarschot staan binnen 20 jaar?”

p
Voor Garcia moet de nadruk liggen op een open en communicatieve stad, waar er geen achterpoortjes zijn. Daarnaast moeten ook de fileproblemen opgelost zijn. Volgens Rutten zal Aarschot een bruisende, groene stad zijn met een goede levenskwaliteit. 80% van de ondernemers zal tevreden zijn over het lokaal beleid. Van Calster droomt dan weer van een stad met hem als burgemeester, met een globale visie, die zichzelf goed kan verkopen en met heel veel groen. Paglialunga wil van Aarschot een stad maken om fier op te zijn. “Het niveau van welvaart en welzijn moet stijgen”. Volgens Schellens moet er meer geïnvesteerd worden in de industriezones en tewerkstelling. Aarschot moet een stad zijn waar het aangenaam werken en wonen is. Kiesekoms tot slot ziet Aarschot als een stad met een vrouwelijke burgemeester, een eerlijke politiek en een gezond beleid rond werken en wonen.


VOOR AARSCHOT SCHUIFT VOKA DRIE PRIORITEITEN NAAR VOOR:

  1. Strategische bezinning over de regio, omdat het nu ontbreekt aan visie op langere termijn.
  2. Beter bedrijfsklimaat, onder andere door een beter vergunningsbeleid dat nieuwe investeerders moet aantrekken.
  3. War for talent: Voka pleit voor een betere afstemming tussen de noden van de bedrijven op de arbeidsmarkt en wat er geleerd wordt op de schoolbanken.

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie oktober 2018.

Proximus