Skip to main content
  • Nieuws
  • Aanleg bedrijventerrein in Torhout gestart

Aanleg bedrijventerrein in Torhout gestart

  • 18/04/2018

Het heeft ruim 25 jaar geduurd, maar Torhout krijgt eindelijk een groot bedrijventerrein van ruim 18 hectare, goed voor een vijftigtal bedrijven. Op 10 april werd het startschot gegeven voor de aanleg van de nieuwe bedrijvenzone langs de N32 in Torhout (Roeselaarseweg).

De komende maanden wordt het terrein van in totaal 25 hectare tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en de Roeselaarseweg ingericht als lokaal en regionaal bedrijventerrein. De eerste stap is nu de aanleg van de infrastructuur (wegenis- en rioleringswerken), een groenzone en de integratie van de waterhuishouding door een open waterbuffering. Die werken zullen ongeveer een jaar duren.

18 ha voor bedrijven

Er zal netto zo’n 18 hectare beschikbaar zijn voor bedrijvigheid. Zo wordt 12 ha voorzien voor regionale of grote ondernemingen met een minimale grootte van 5.000 m². Kleine en lokale ondernemingen worden gegroepeerd op het aanpalende 6 ha grote bedrijventerrein dat grenst aan het stadscentrum.Bedrijventerrein Torhout

Zo’n vijftig bedrijven zullen hun intrek op de nieuwe bedrijvenzone kunnen nemen.
Het volledige gebied wordt toegankelijk gemaakt via één centrale aansluiting op de Roeselaarseweg waarbij een nieuw kruispunt met verkeerslichten zal worden aangelegd. Vanaf de centrale toegang tot de bedrijvenzone worden twee infrastructuurlussen voorzien: een noordelijke lus voor ontsluiting van de percelen van lokale bedrijven en een zuidelijke lus voor de ontsluiting van de zogenaamde regionale bedrijven.

Operationeel vanaf 2020

Gezien de grote vraag naar bedrijventerreinen in de Brugse regio, wordt ervan uitgegaan dat deze beschikbare gronden snel verkocht zullen worden. De nieuwe terreinen zullen worden aangeboden aan een prijs van 125 euro per vierkante meter voor zichtlocatie langs de Roeselaarseweg, de rest aan 95 euro per vierkante meter. Tegen het voorjaar van 2020 zouden de eerste bedrijven er zich moeten kunnen vestigen.

Event ‘Ruimte’

Hoe kunnen we inspelen op de nieuwe principes van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en hoe kunnen we zuinig en toch met voldoende rendement gebruikmaken van de beschikbare ruimte? Tijdens ons event ‘Ruimte’ op 31 mei gaan we op zoek naar antwoorden.

Contactpersoon

Dieter Coussée

Belangenbehartiging Noord-West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk - Apzi-Voka West-Vlaanderen

Hulp nodig?

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag