Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Aan de slag met het talent van (over)morgen

Aan de slag met het talent van (over)morgen

  • 13/09/2023

Nieuwe denkpistes voor een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt.

tekening

Tekst Sam De Kegel  & Laurens Fagard

In de zoektocht naar personeel zitten werkgevers vaak met de handen in het haar. De arbeidsmarkt staat nog altijd in lichterlaaie en traditionele kanalen om mensen te vinden, raken steeds meer uitgeput. Het zet bedrijven aan om nieuwe en creatieve mogelijkheden te verkennen om het talent van morgen efficiënter richting het werkveld te loodsen. Enkele getuigenissen verderop in dit blad geven inspiratie op korte termijn, maar het zijn vooral doorbraken in het onderwijs die op lange termijn wellicht voor ademruimte zullen zorgen. 
Ons rapport, nu het nieuwe schooljaar gestart is. 

Contactpersoon

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt

Film Fest Gent 2023

Artikel uit publicatie