Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • A12 met ondertunnelde kruispunten wordt concreet

A12 met ondertunnelde kruispunten wordt concreet

  • 11/12/2020

Hoe vijf drukke en gevaarlijke kruispunten op de A12 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk  ondertunnelen? Vanaf vandaag mogen een aantal studiebureaus zich over die vraag buigen. Daarmee wordt een derde maatregel uit het akkoord dat Voka Antwerpen-Waasland, de lokale burgemeesters en AWV op 10 juli 2019  hebben gesloten, uitgevoerd. ‘Dit is echt een cruciale stap in de herinrichting van de A12’, reageert Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De opstart van het onderzoek vloeit voort uit het overleg tussen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, de burgemeesters van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en de districtsburgemeesters Hoboken en Wilrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer over de precaire mobiliteitssituatie op de A12. De studie moet in de loop van 2022 leiden tot een voorontwerp, waarmee een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Dirk Bulteel: “We zijn tevreden dat minister van mobiliteit Lydia Peeters aan AWV de opdracht heeft gegeven de belangrijkste afspraak uit het totaalpakket aan maatregelen uit te voeren: de start van de herinrichting van de A12. Dat zal de economische mobiliteit in deze zone opnieuw vlot trekken.’
 
Vlotte doorstroming
Nadat eerder al was ingegrepen in de lichtenregeling en voor ruim 5 miljoen euro was geïnvesteerd in bijkomende opstelcapaciteit aan de kruispunten, is nu de stap gezet naar de definitieve herinrichting. Dat vraagt tijd en studiewerk, onderstreept Dirk Bulteel.  ‘Het is belangrijk dat dat grondig gebeurt. Want er moeten veel verkeersbewegingen worden gecombineerd: de vlotte doorstroming van doorgaand verkeer én een goede bereikbaarheid van de lokale ondernemingen en bedrijvenzones. Daarnaast moet de oplossing vooral verkeersveilig zijn.’
Voka Antwerpen-Waasland is tevreden dat het studiewerk – ondanks de moeilijkheden die corona met zich meebrengt - in januari 2021 al meteen start met intens overleg, waarbij de nodige aandacht is voor de belangen van de lokale ondernemingen en het economisch verkeer.

 

' Doorwerken aan dit dossier is broodnodig om de economische leefbaarheid in de regio te vrijwaren.'

Directeur belangenbehartiging Dirk Bulteel

Timing strak bewaken
Het studiewerk moet midden 2022 varianten opleveren om de MER-studie uit te voeren en het voorontwerp op te maken. Daarna kunnen de nodige stappen worden gezet om de omgevingsvergunning aan te vragen en de aanbesteding van de werken op te starten. ‘Ons pleidooi bij de Vlaamse regering om de heraanleg van de A12 als een prioriteit in het regeerakkoord op te nemen, mondt vandaag uit in een concreet engagement. We zijn opgelucht dat de ondernemingen nu een ernstig perspectief krijgen op een totaaloplossing. We vragen met dezelfde vastberadenheid het vooropgestelde tijdspad aan te houden. Doorwerken aan dit dossier is broodnodig om de economische leefbaarheid in de regio te vrijwaren,’ besluit Dirk Bulteel.

Contactpersonen

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Digitalisering