Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • A12 krijgt extra opstelstroken om doorstroming te verbeteren

A12 krijgt extra opstelstroken om doorstroming te verbeteren

  • 08/11/2019

Op 15 november wordt gestart met de aanleg van bijkomende opstelstroken aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar. Tegen eind december moeten over een totale lengte van 1,2 kilometer in elke rijrichting lokaal drie rijstroken beschikbaar zijn. Na de aanpassing van de verkeerslichtenregeling wordt daarmee een tweede maatregel uitgevoerd uit het akkoord dat op 10 juli tussen Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, lokale burgemeesters en AWV werd gesloten. De extra opstelcapaciteit zal ervoor zorgen dat er in een kortere tijdspanne meer verkeer over de kruispunten kan rijden. Op die manier kan het verkeer uit de zijstraten langer groen krijgen en worden de lokale bedrijvenzones beter bereikbaar.

De maatregel vloeit voort uit het overleg tussen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, de burgemeester van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Schelle, de districtsburgemeesters van Hoboken en Wilrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer over de precaire mobiliteitssituatie op de A12. 'We zijn tevreden dat AWV de tweede maatregel uit het totaalpakket op het afgesproken tijdstip invoert. We hopen dat deze ingreep bij de start van het nieuwe jaar de situatie aanzienlijk zal verbeteren', aldus Dirk Bulteel, directeur Belangenbehariging bij Voka Antwerpen - Waasland. 

Voor de aanleg van de opstelstroken wordt ruimte ingenomen van de midden- en zijbermen.  In de rijrichting Antwerpen wordt de opstelstrook voorzien in de middenberm. In de rijrichting Brussel wordt de opstelstrook voorzien in de zijberm( tussen A12 en N177).

Tweede stap vooruit

Nadat eerder al was ingegrepen in de lichtenregeling, is dit het tweede element uit een groot maatregelenpakket dat is afgesproken. Voor grote ingrepen is meer tijd nodig. Tegen 2021 moet de aanvraag van de omgevingsvergunningen voor een ingesleufde A12 een feit zijn. Na de insleuving rijdt het kruisende verkeer dan bovengronds en komt er een gescheiden infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Tegelijkertijd komen er één of meerdere fietsbruggen over de A12 om de verbinding voor de zwakke weggebruiker te verbeteren. De studies zitten op schema.

'Aangezien de Vlaamse regering in het regeerakkoord de heraanleg van de A12 als een prioriteit heeft opgenomen, rekenen we erop dat ook hier het engagement en de timing zal worden waargemaakt', aldus Dirk Bulteel. 'In dit dossier is het broodnodig om een strakke timing aan te houden om de economische leefbaarheid in de regio te vrijwaren.'

Tenslotte vraagt Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland dat ook Aquafin haar verantwoordelijkheid opneemt in dit dossier. De nutsmaatschappij voert langdurige werken uit op de parallelweg N177. 'Deze werken veroorzaken veel hinder en bemoeilijken de verkeersafwikkeling bijkomend. We vragen om alle zeilen bij te zetten zodat die werf sneller wordt afgewerkt. Alleen op die manier kan de verkeerssituatie opnieuw aanvaardbaar worden.'

Contactpersoon

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan