Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 70% van ondernemers vindt arbeidsmarkt niet flexibel

70% van ondernemers vindt arbeidsmarkt niet flexibel

  • 19/10/2017

Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt zou volgens een grote meerderheid van onze Vlaamse ondernemingen leiden tot extra jobs. 7 op de 10 ondernemers vindt de Vlaamse arbeidsmarkt onvoldoende flexibel, dat blijkt uit een bevraging van Voka. Daarbij wijzen ondernemers vooral op de rigiditeit op de arbeidsmarkt: “We zijn niet klaar voor de 21e eeuw”, aldus Hans Maertens. “In ons land zijn er geen goede regelingen voor flexibele en atypische arbeid. De scheiding tussen werknemer en zelfstandige wordt steeds dunner en nieuwe arbeidsvormen zijn in opmars, onze arbeidsmarkt moet zich hieraan aanpassen.” Platformarbeid en flexi-jobs zijn hiervan een voorbeeld. Voka vraagt om op korte termijn het debat over de arbeidsmarkt van de toekomst op te starten. In een nieuwe Voka Paper pleit de werkgeversorganisatie voor een grondige reflectie over hoe meer flexibiliteit mogelijk is. Een mogelijkheid is een derde weg tussen het statuut van werknemer en zelfstandige. Buitenlandse voorbeelden kunnen hiervoor inspiratie bieden.

Technologische evoluties hebben een grote impact op ons leven, maar ook op de arbeidsmarkt. Zo zullen het aantal jobs wijzigen – een aantal klassieke banen zullen verdwijnen, nieuwe vormen van arbeid daflexibele arbeidarentegen duiken op. De inhoud van die jobs zal bovendien drastisch veranderen: het wordt niet langer een kwestie van functie, maar van taken en competenties. De manier waarop we werken zal ook drastisch veranderen. We evolueren stap voor stap naar een diensteneconomie waarin we plaats- en tijdonafhankelijk werken – op kantoor, thuis, onderweg, en niet volgens het schema ‘nine to five’ op een vaste plek, …

Ook bij onze Vlaamse ondernemers zien we een duidelijke verandering. Uit een bevraging bij 400 Vlaamse ondernemers blijkt dat 4 op de 10 ondernemers vandaag al een duidelijke trend ziet binnen de onderneming naar meer verzelfstandiging. Freelancers, jobdelen, platformarbeid, gelegenheidsarbeid, flexijobs, … zijn daarbij vormen die steeds meer aan belang winnen. 3 op de 10 ondernemers ziet het vandaag nog niet in de onderneming maar voorspelt wel meer vraag naar flexibiliteit in de toekomst.

Toch is onze Vlaamse arbeidsmarkt hier niet klaar voor. Zo vindt 70% van de ondervraagde ondernemers onze arbeidsmarkt onvoldoende flexibel. De helft van de ondernemers signaleert dat dit een directe impact heeft op de werking van de onderneming. Vooral de wetgeving omtrent flexibele arbeidsvormen is te complex. Nochtans is het merendeel van de ondernemers overtuigd dat een meer flexibele arbeidsmarkt zou leiden tot extra jobs. 33% van de ondernemers geeft ook aan binnen het eigen bedrijf bereid te zijn tot extra aanwerving mits meer flexibiliteit.

Onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is te groot

Flexibele arbeidsmarktDe ondernemers geven in de bevraging aan dat het werknemerstatuut te rigide is. Daarenboven dreigt er een wildgroei te ontstaan van allerlei werkvormen. “Ad-hocbeleid is troef”, aldus Hans Maertens. “Er zijn wel degelijk mogelijkheden maar deze zijn te versnipperd. Telkens als er een behoefte of probleem is wordt er gezocht naar een oplossing op maat. Dit zorgt voor veel verwarring op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers vinden het te complex.”

Voka pleit daarom voor een grondige discussie over de toekomst van de arbeidsmarkt. Uit de bevraging van Voka blijkt dat 8 op de 10 werknemers positief staat ten opzichte van een derde statuut dat enerzijds voorziet in voldoende bescherming en minimale rechten maar anderzijds ruimere flexibiliteit, inzetbaar en autonomie toelaat.

“We dreigen opnieuw de boot te missen”, aldus Maertens. “Als we niet oppassen zullen onze buurlanden ons opnieuw voorbijsteken. We moeten daarbij het warm water niet opnieuw trachten uit te vinden: in het buitenland zijn er tal van goede voorbeelden. Kijken we maar naar landen met veel meer tewerkstelling zoals Nederland met het voornemen van de Regering om een statuut voor de ZZP’ers uit te werken (zelfstandigen zonder personeel) en in het Verenigd Koninkrijk naar het statuut van de ‘Worker’. Laat ons op korte termijn kijken hoe we inspiratie kunnen halen bij deze voorbeelden voor onze arbeidsmarkt.” Aldus nog Hans Maertens.

Tom Demeyer - Woordvoerder Voka - tom.demeyer@voka.be - 0477 84 15 99

Contactpersoon

imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel