Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 65% van de getroffen Vlaams-Brabantse bedrijven ziet export pas na de zomer weer aantrekken

65% van de getroffen Vlaams-Brabantse bedrijven ziet export pas na de zomer weer aantrekken

  • 07/05/2020

De export van onze Vlaamse bedrijven draait vandaag een derde onder zijn normaal niveau, en 65% van de getroffen Vlaams-Brabantse bedrijven ziet de export pas na de zomer weer aantrekken. Vooral de teruggevallen internationale vraag is een rem, zegt bijna 70 procent van de exporterende bedrijven in de nieuwste Voka-enquête. “Dit is ronduit alarmerend voor een land waar 30 procent van de jobs afhangen van de uitvoer”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Vanuit de overheid is er dringend een relancestrategie voor onze export nodig. Ook Voka biedt extra ondersteuning: we lanceren het nieuwe ondersteuningsprogramma ‘Mercurio’ voor bedrijven die internationaal ondernemen.”

Vlaanderen is een echte exportkampioen: voor 2019 wordt de Vlaamse uitvoer van goederen en diensten geraamd op 280 miljard euro. Bovendien is bijna 30 procent van de werkgelegenheid in België gerelateerd aan onze uitvoer. Maar door de coronacrisis staat die export zwaar onder druk, zo blijkt uit de wekelijkse corona-enquête bij ondernemingen uit Vlaams-Brabant.

Export gedurende 6 maanden zwaar onder niveau

De export draait nu al twee maanden een derde onder zijn normaal niveau, en dreigt nog vier maanden op een laag pitje te blijven: 65% van de getroffen Vlaams-Brabantse bedrijven die exporteren, verwachten immers geen beterschap tot na de zomer. Bijna 40% van de exporterende bedrijven heeft zijn exportactiviteiten zelfs met driekwart of meer zien terugvallen. Vooral de sterk teruggevallen internationale vraag speelt ons parten: bijna 7 op de 10 exporterende bedrijven uit Vlaams-Brabant lijden hier onder. “We dreigen een half jaar zwaar onder niveau te exporteren. Onze politici moeten dan ook dringend werk maken van een relancestrategie voor onze export, want veel van onze welvaart en jobs hangen hiervan af”, werpt Hans Maertens op.

Dringend relancestrategie voor export nodig

Deze relancestrategie moet de belangrijkste belemmeringen voor de export aanpakken die opgedoken zijn tijdens de coronacrisis. Zo gaf vier op tien van de exporterende bedrijven in Vlaams-Brabant aan dat ze last hebben van de beperkingen op internationaal professioneel personenverkeer. “Er is dan ook nood aan een uniforme procedure voor grensoverschrijdend professioneel personenverkeer doorheen de EU, zodat werknemers weer internationaal actief kunnen worden”, merkt Hans Maertens op.

Een goed uitgewerkt Europees relanceprogramma zal daarnaast ook zeer belangrijk zijn. “De EU neemt 70 procent van de Vlaamse export voor haar rekening. De volledige Vlaamse export kan dan ook maar oppikken als de EU in zijn geheel herstelt”, aldus Hans Maertens. Een uitgebreid Europees Marshallplan met investeringen die de Europese bedrijven versterken, is dan ook aangewezen.

Vlaanderen moet daarnaast voldoende aandacht hebben voor buitenlandse investeerders. Zij zijn immers verantwoordelijk voor een kwart van de totale privé-tewerkstelling en een derde van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. “Nu de investeringen van heel wat Vlaamse bedrijven onder druk staan, is het des te belangrijker dat Vlaanderen zich actief profileert als aantrekkelijke locatie voor buitenlandse investeringen”, stelt Maertens.

Voka Vlaams-Brabant ondersteunt met Mercurio 

Omdat internationaal actieve bedrijven van groot belang zijn om onze economie weer op gang te krijgen, lanceert Voka zelf ‘Mercurio’: een nieuw ondersteuningsprogramma voor ondernemingen die willen internationaliseren. “Bedrijven kunnen bij Mercurio van Voka terecht met al hun vragen over marktverkenning, strategie, export en import, investeringen, …”, zegt Hans Maertens.

Naast haar eigen expertise mobiliseert Voka voor Mercurio ook de ‘Global Ambassadors’, dit zijn ondernemers met bakken internationale ervaring die bedrijven inspireren bij de uitbouw van hun eigen internationaal verhaal. Voor een maximale internationale dienstverlening blijft Voka ook in de toekomst samenwerken met vertrouwde partners als FIT en VLAIO.

Meer info over Mercurio op www.voka.be/mercurio #VokaInternational

Contact

Vragen over maatregelen omtrent het coronavirus?

Hebt u zelf een ondernemersvraag over het coronavirus? Raadpleeg onze FAQ. We updaten deze website frequent met de meest recente aanpassingen. Daarnaast kan u ook uw vragen stellen via 1adres@voka.be

Peter Van Biesbroeck,

directeur Voka Vlaams-Brabant,

T 0473 78 82 49, Peter.Vanbiesbroeck@voka.be

Isabelle Meulemeester,

relatiebeheerder – Internationaal ondernemen,

T 0470 41 12 97, Isabelle.meulemeester@voka.be

Contactpersoon

Peter Van Biesbroeck

Algemeen Directeur

Proximus