Skip to main content
  • Nieuws
  • 61 Limburgse bedrijven op weg naar klimaatlabel van de Verenigde Naties

61 Limburgse bedrijven op weg naar klimaatlabel van de Verenigde Naties

  • 10/08/2021

Het Klimaatpanel van de Verenigde Naties publiceerde gisteren een alarmerend klimaatrapport. Ook bedrijven en hun werknemers beseffen dat de alarmbel luid klinkt. Voka - Kamer van Koophandel Limburg begeleidt op dit moment 61 ondernemingen in het behalen van een VN-charter. “Deze bedrijven beseffen dat streven naar duurzame verbetering je organisatie innoveert, maar ook de markt innoveert. We werken aan actiepunten op maar liefst 17 vlakken, waaronder innovatie en infrastructuur, welzijn op het werk, economische groei, maar ook kwaliteitsonderwijs, energietransitie en klimaatacties. Zo creëren we gedragenheid om out-of-the-box te denken en een organisatie sterker te maken. Want duurzaamheid is samenwerken”, zegt Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie & innovatie bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg. 

Cathérine Dreesen
Cathérine Dreesen: Het yin en yang van de komende decennia? Economische groei en duurzaamheid.

 

Het is nog niet te laat om te voorkomen dat de klimaatverandering uit de hand loopt, maar dan moeten burgers, overheden én bedrijven nu samen inspanningen leveren.  

“Economische groei en duurzaamheid zijn het yin en yang van de komende decennia: geen tegengestelden maar noodzakelijk en complementair aan elkaar. Uit een enquête bij onze leden weten we dat ‘de samenleving beter maken’ de belangrijkste motivatie van ondernemers is om een duurzaamheidstraject op te starten. ‘Omdat de overheid ons verplicht’ kreeg de laagste motivatorscore. Ondernemingen zijn er dus echt van overtuigd dat inzetten op duurzaam ondernemen in al zijn aspecten belangrijk en economisch interessant is”, aldus Cathérine Dreesen. 

Voka – Kamer van Koophandel Limburg ondersteunt haar leden maximaal om duurzaam ondernemen in te bedden in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Naast meerdaagse inspiratie en opleidingen rond duurzaam waterbeheer en energiegebruik is er het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).  

Via dat VCDO-traject gaan bedrijven het engagement aan om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te vertalen in concrete actiepunten voor hun onderneming. Wie gedurende een jaar 10 acties tot een goed einde brengt, ontvangt een certificaat. Wie 3 succesvolle VCDO-trajecten afrondt, ontvangt het officiële Pioneer-certificaat van de Verenigde Naties.  

“Dat Pioneer-certificaat zullen we uitreiken aan 50 ondernemingen. Dat zijn er 15 meer dan vorig jaar. 11 bedrijven stomen zich nu klaar om het Champion-certificaat te behalen, waarvoor het uitwerken van een pilootproject met een voorbeeldfunctie naar de rest van de sector noodzakelijk is. We moeten de lat echter hoog leggen en proberen om nog beter te doen. Dus bij deze roepen we bedrijven op om zich vandaag nog kandidaat te stellen voor het VCDO-traject”, besluit Cathérine Dreesen. 

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen