Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • 60% meer vacatures in North Sea Port

60% meer vacatures in North Sea Port

  • 30/05/2023

Het aantal vacatures in North Sea Port Vlaanderen is op 6 jaar tijd met maar liefst 60% gestegen. In 2017 stond de teller van het aantal verwachte vacatures op 1.900, ondertussen is dit opgelopen tot 3.000. De pensioneringsgolf zet zich ook door in de haven want 57% van de respondenten geeft aan dat vervangingen ten gevolge van een pensionering de belangrijkste oorzaak is van de openstaande vacatures. Daarnaast geeft meer dan 90% van de havenbedrijven aan dat ze hun vacatures niet eenvoudig ingevuld krijgen. Dit zijn enkele van de opmerkelijkste bevindingen uit de arbeidsmarktbevraging van Voka|VeGHO (Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen). 

Op de jaarlijkse algemene vergadering van Voka|VeGHO werden in aanwezigheid van Vlaams
minister-president Jan Jambon de resultaten van de arbeidsmarktbevraging voorgesteld.
Tussen januari en maart 2023 organiseerde Voka|VeGHO een arbeidsmarktbevraging bij maar
liefst 60 werkgevers in het Gentse gedeelte van North Sea Port. De 60 werkgevers
vertegenwoordigen 73% van de directe tewerkstelling.

In 2017 (jaar van de laatste bevraging) stonden er nog 1.900 vacatures open, ondertussen is
dit opgelopen tot 3.000 in 2023. Het aantal vacatures wordt nog steeds in grote mate bepaald
door de groei van de bedrijven (48% van de respondenten), maar voor de eerste keer wordt
vervanging door pensioen aangegeven als de belangrijkste oorzaak (60%). Met 1.385
openstaande vacatures zijn operatoren nog steeds de meest gezochte profielen.

Bedrijven genoodzaakt om de lat te verschuiven

Meer dan 90% van de bedrijven geeft aan dat ze de openstaande vacatures niet eenvoudig
ingevuld krijgen. Vooral bij technische vacatures kennen de havenbedrijven problemen. Het
voornaamste pijnpunt dat ze ervaren is de gebrekkige opleiding van de kandidaten. Bedrijven
zien zich genoodzaakt om de lat te verschuiven. Zo legt 70% geen diploma-vereisten meer op
en vindt slechts 40% kennis van het Nederlands of relevante ervaring belangrijke
selectiecriteria. Het merendeel (88%) van de werkgevers geeft aan voornamelijk op basis van
attitude te selecteren. 

“Met North Sea Port Talent heeft men een schitterend initiatief om vacatures bij bedrijven in en rond het havengebied sneller ingevuld te krijgen. Een modelvoorbeeld waar we vanuit Vlaanderen trots op zijn.”

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse regering

Creatieve oplossingen

Bedrijven gaan ook steeds creatiever aan de slag om de vele vacatures ingevuld te krijgen. Zo
geeft meer dan 80% aan dat ze bepaalde activiteiten wegens personeelsgebrek moeten
outsourcen, vooral bij technische jobs is dit het geval. In de zoektocht naar werknemers kijkt
men ook steeds verder dan de schaduw van de kerktoren. Slechts 43% van de respondenten
rekruteert enkel in Vlaanderen, in 2017 was dit nog 75%. Opvallend is dat bedrijven meer in
het buitenland rekruteren (41% in Nederland, 28% binnen de EU, 20% buiten de EU) dan in
Brussel (22%) en Wallonië (17%).

Een op de vijf havenbedrijven zet in op automatisering/digitalisering van de processen om
minder mensen nodig te hebben in de toekomst. 72% van hen werkt samen met het
onderwijs, maar meer dan 40% geeft aan niet tevreden te zijn over het technisch
competentieniveau, de attitudes en de sociale vaardigheden van de schoolverlaters. Dit zet
ongeveer de helft van de bedrijven aan om meer in te zetten op werkplekleren. Zo geeft een
op de vier aan een eigen academy te hebben en 33% onder hen is bereid om deze open te
stellen voor andere bedrijven of werkzoekenden.

Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse regering:

“De strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt en het activeren van werklozen behoren tot de
belangrijkste prioriteiten van de Vlaamse Regering. De arbeidsmarktbevraging van
Voka|VeGHO legt heel wat uitdagingen bloot, maar met North Sea Port Talent heeft men een
schitterend initiatief om vacatures bij bedrijven in en rond het havengebied sneller ingevuld te
krijgen. Een modelvoorbeeld waar we vanuit Vlaanderen trots op zijn.”

Arne Oosthuyse, directeur arbeidsmarkt Voka Oost-Vlaanderen:

“Deze arbeidsmarktbevraging mag geen eindpunt zijn. Willen we openstaande vacatures in de
haven invullen, dan moeten we samen met alle partijen op zoek naar creatieve oplossingen.
Vanuit North Sea Port Talent gaan we samen met alle partners aan de slag om het aanbod en
de vraag op de arbeidsmarkt in het grensoverschrijdende havengebied beter op elkaar
afstemmen.”

Freddy Van Malderen, provinciaal directeur VDAB Oost-Vlaanderen:

“North Sea Port is de economische motor voor Oost-Vlaanderen en verschaft heel wat
tewerkstelling binnen onze provincie. Dankzij de arbeidsmarktbevraging beschikken we over
de nodige data om vanuit VDAB de toekomstige werknemers en werkgevers met elkaar te
matchen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar binnen North Sea Port Talen samen met
onze sterke partners. #samensterkvoorwerk zien we hier alweer in de praktijk.”

Over North Sea Port Talent

Om werkgevers in het havengebied North Sea Port te ondersteunen in de zoektocht naar de
juiste profielen, richten verschillende partners aan beide zijden van de grens een organisatie
op: 'North Sea Port Talent'. Met de ondertekening van een intentieverklaring op dinsdag 31
januari bezegelden de Stad Gent, VDAB Oost-Vlaanderen, de Nederlandse tegenhanger UWV,
North Sea Port en VeGHO alvast het voornemen om nog dit jaar van start te gaan.
North Sea Port Talent zal bedrijven in de haven helpen om de juiste profielen aan te trekken.
Het centrum luistert bij ondernemers welke problemen ze ondervinden om hun vacatures in
te vullen. Vervolgens gaat het op zoek naar geschikte kandidaten uit Vlaanderen, Nederland
en daarbuiten. Ook voor de opleidingsnoden van de bedrijven in de haven zoekt het centrum
een passend antwoord.

Klik hier om het rapport van de arbeidsmarktbevraging 2023 te raadplegen. 

Heb je vragen of opmerkingen over dit persbericht? Laat het ons weten.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Op de hoogte blijven van onze acties rond belangenbehartiging uit onze regio?

Meld je aan of maak een account om dit aan te passen.

Contactpersonen

Simon Lefèvre

Belangenbehartiging - Haven - Persverantwoordelijke

Stefan Derluyn

Directeur regio Haven - Manager Internationaal Ondernemen & Innovatie - Chief Digital Officer

Arne Oosthuyse

Manager Opleidingen - Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.