Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 50 jaar inzet voor gezondheid en preventie op het werk

50 jaar inzet voor gezondheid en preventie op het werk

  • 23/11/2018
Premed
Raad van Bestuur van Premed

Dit jaar vieren een aantal Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk hun vijftigste verjaardag. Zo ook bij Premed, dat onder de vleugels van Voka het levenslicht zag als Medi-Leuven.

Vijftig jaar bestaan betekent dat de huidige Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk – of hun voorgangers - werden opgericht in 1968. In dat jaar konden werkgevers met meer dan 50 werknemers zelf een arbeidsgeneeskundige dienst oprichten of aansluiten bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst. Bedrijven met minder dan 50 werknemers waren verplicht zich bij een dergelijke interbedrijfsgeneeskundige dienst aan te sluiten. De Kamer van Koophandel van Leuven nam op dat moment het initiatief om samen met een aantal bedrijven en instellingen MediLeuven op te richten. 

Oorspronkelijk was Medi-Leuven gehuisvest bij een van haar oprichters; de Vander Elst fabrieken. Toen Medi-Leuven te groot werd voor deze locatie, is zij verhuisd naar het huidige adres op de Tiensevest.

Premed René Leekens
René Leekens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Premed

Voorloper in preventie

Naar aanleiding van de fusie met de interbedrijfsgeneeskundige dienst Mediv uit Vilvoorde en de oprichting van de afdeling risicobeheersing kiest Medi-Leuven eind jaren negentig voor een nieuwe naam: Premed, preventie en bescherming. 

In 1998 implementeert Premed als eerste externe dienst een zelf geschreven softwarepakket om niet alleen alle klantgegevens maar ook de medische dossiers elektronisch te kunnen beheren. 

Naar aanleiding van de vernieuwde welzijnswetgeving wordt Premed in 2000, samen met 26 andere diensten, erkend als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. In datzelfde jaar behaalden we, weeral als eerste dienst, een ISO 9001 certificaat. 

Neutraal en onafhankelijk

50 jaar later is Premed nog steeds onafhankelijk en zelfstandig. Van de 27 diensten in 2000 schieten er nu nog 11 over. René Leekens, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Premed: “Na 50 jaar wordt Premed nog steeds mee bestuurd door zijn klanten via de Raad van Bestuur. Doordat we bovendien regionaal georganiseerd zijn, houden we nog steeds veel voeling met onze klanten en hun noden en vragen. Dankzij onze kleinschaligheid hebben we ook een goed contact met onze klanten: we denken mee en zijn flexibel. Doordat we persoonlijk contact houden, volgen we onze klanten en hun problemen mee op. We willen tenslotte een langetermijnrelatie opbouwen met onze klanten en streven niet naar gewin op korte termijn.”

Premed is ook nog steeds financieel gezond. René Leekens: “Daardoor kunnen we ons ook neutraal opstellen. Zo kunnen onze preventieadviseurs in alle onafhankelijkheid adviezen geven. Dit motiveert hen en onze andere medewerkers waardoor Premed één bekwaam en gemotiveerd team is.” 

Directie Premed
Directie van Premed

Werkbaar werk

Een bekwaam team is ook nodig, want de welzijnsmaterie is heel wat complexer geworden. René Leekens: “De manier waarop gewerkt wordt is enorm verbeterd door de technologische evolutie. Hierdoor kan er veiliger en gezonder gewerkt worden dan vroeger. Ook de werknemers zelf besteden meer aandacht aan veilig en gezond werken. Iedereen wenst immers ’s avonds gezond en heelhuids naar huis te keren.”

“Door de technologische evolutie werken we ook efficiënter. De toenemende digitalisering en inschakeling in de wereldeconomie dragen hier verder toe bij. We stellen dan ook vast dat dit kan leiden tot vooral ergonomische en psychosociale problemen. De grote uitdaging voor de Externe Diensten is daarom het werk werkbaar te houden voor iedereen en om zoveel mogelijk mensen te re-integreren in het werk wanneer zij langdurig thuis zijn omwille van ziekte of ongeval. Naast familie geeft ook werk zin aan het leven.”

De Externe Diensten zijn hierdoor nog even relevant als 50 jaar geleden. Bij Premed voelen ze zich alvast klaar om hun rol verder op te nemen. 

Meer info over Premed  

www.premed.be

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie november 2018.

Proximus