Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • 50 bedrijven die werk maken van onze planeet

50 bedrijven die werk maken van onze planeet

  • 26/06/2020

Droogte, terugdringen van CO2-uitstoot, recycleren van afval richting circulaire economie, de milieu-impact op rivieren en oceanen beperken: de uitdagingen zijn legio en ondernemingen worden vaak als de boeman gezien. Onterecht, want heel vaak koppelen ze economie aan ecologie, en daar wordt iedereen beter van, ook onze planeet. 50 Oost-Vlaamse bedrijven tonen de weg en worden daarvoor erkend via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).

50 Oost-Vlaamse bedrijven worden vandaag, 25 juni, beloond voor hun duurzame bedrijfsvoering. Zij ontvangen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) omdat ze forse inspanningen leveren op vlak van milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen. 

Water, een duurzaam goed

Zo geeft Brouwerij Huyghe het goede voorbeeld op vlak van waterefficiëntie en -zuivering, maar tonen ook Romi Laundry Services en Ateljee vzw met verschillende projecten hoe we vandaag slim met het schaarse water kunnen omgaan. Verder dringen ook heel wat laureaten jaar na jaar de CO2- uitstoot significant terug en bewijzen zij dat onze ondernemingen niet moeten onderdoen voor de Scandinavische landen op duurzaamheidsvlak.

Dat circulaire economie ook effectief kan worden vormgegeven bewijzen bijvoorbeeld Amon, Fluvius, Honda, Stagobel, … met projecten die verder gaan dan recyclage. Slimmer producten ontwerpen zodat ze langer meegaan, product-dienstcombinaties aanbieden, ‘afval’ upcyclen tot nieuwe materialen en producten, de mogelijkheden zijn legio. 

Innoveren met lef

Duurzaam ondernemen omzetten naar de praktijk is de essentie bij deelnemers aan het VCDO. Gedurfd innoveren is daarbij de absolute motor van verandering. Die boodschap zet ook Walter Eevers, directeur innovatie bij VITO, in de verf. Eevers stelt in zijn keynote op de digitale uitreiking van de certificaten dat bedrijven die de koppeling maken tussen innovatie en duurzaamheid een absoluut voordeel hebben op bedrijven die de kat uit de boom kijken. Het maakt hen weerbaarder in deze crisistijd en houdt hen scherp voor maatschappelijke uitdagingen.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Met de uitreiking van het zogenoemde Milieucharter erkent Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen sinds 1997 jaarlijks een aantal ondernemingen die meer inspanningen leveren dan wat strikt wettelijk vereist is inzake milieugerelateerde thema’s. Sinds 2014 is er de opvolger: het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) dat inspanningen honoreert op vlak van o.m. milieu, veiligheid en mensvriendelijk ondernemen. Het aantal uitgereikte VCDO’s groeide snel: van 9 in 2014 tot 50 in 2020. 

Met de steun van de Verenigde Naties

Het uitgangspunt is eenvoudig: ondernemingen engageren zich om extra inspanningen te leveren op het niveau van milieu en/of duurzaamheid. Aan het einde van het actiejaar leggen zij hun realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen. Bij een positieve evaluatie ontvangen ze het VCDO. 
Duurzaamheid loont ook. Wie economie en ecologie aan elkaar kan koppelen, vaart daar als bedrijf ook financieel bij. Door te besparen op energie of waterverbruik, maar evengoed door er nieuwe business uit te puren. 

Sinds 2017  wordt het VCDO uitgerold over heel Vlaanderen én worden de duurzaamheidsacties gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te verweven in het Charter Duurzaam Ondernemen is de betekenis van deze erkenning nog toegenomen. Voka werkte hiertoe samen met CIFAL Flanders / UNITAR, een internationaal trainingscentrum dat bevoegd is om het internationaal erkend UNITAR-certificaat toe te kennen. 

Voor meer info over alle deelnemers en best practices van bedrijven: 

Neem een kijkje op www.voka.be/vcdo of contacteer Maarten Dheedene.

Contactpersoon

Julie Van der Gucht

Belangenbehartiging - Ledenrelaties