Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 5 sterke hervormingen die niets kosten

5 sterke hervormingen die niets kosten

  • 09/02/2021

Nu er wat licht is aan het einde van de coronatunnel verschuift de aandacht meer en meer naar de relancestrategie: hoe krijgen we onze economie weer op toeren en krikken we onze welvaart terug op na deze crisis? De potentiële impact van structurele hervormingen is groot, en bovendien kosten deze niets. Vijf pistes.

De voorbije weken lag de klemtoon in het relancedebat vooral op de verdeling en de inzet van de 5,9 miljard euro aan Europese steun waarop België kan rekenen. Daarbij wordt al te makkelijk vergeten dat het de bedoeling is om hervormingen te koppelen aan die steun

Meer nog, de potentiële impact op onze welvaart op langere termijn van grondige structurele hervormingen is groter dan de impact van die 5,9 miljard, terwijl deze niets kosten. De klemtoon zou dus dringend naar hervormingen moeten verschuiven. Vijf pistes:

1. Een beter werkende arbeidsmarkt

Ondanks alle verklaringen en plannen op dat vlak zijn er in België nog altijd vrij weinig mensen aan het werk. Om meer mensen aan het werk te krijgen, moeten we onder inzetten op meer flexibiliteit en een bredere activering.

België hoort in Europa tot de landen waar flexibele arbeidsvormen als avond- en nachtwerk, weekendwerk of ploegenarbeid het minst voorkomen. Zonder meteen door te schieten naar absolute flexibiliteit liggen daar zeker kansen om meer mogelijkheden te creëren op onze arbeidsmarkt.

Daarnaast moeten de activeringsinspanningen veel breder gericht worden op de hele groep van inactieven, niet enkel op de officieel werkzoekenden.

2. Meer interne concurrentie

België scoort al langer zwak op vlak van te strakke regulering, waardoor bepaalde activiteiten en sectoren afgeschermd worden van concurrentie. Volgens de OESO geldt dat onder meer voor transport, telecommunicatie, bepaalde vrije beroepen en apotheken.

Die afscherming impliceert minder concurrentie, hogere prijzen, lagere investeringen en zwakkere productiviteitsgroei. De strakke regulering afbouwen zou dan ook onze economie versterken.

3. Groeivriendelijke belastingen

België heeft bij de zwaarste belastingdruk ter wereld, en die belastingdruk is dan ook nog eens in belangrijke mate gericht op werken en ondernemen. Nog los van een verlaging van de belastingen waarvoor budgettaire ruimte gecreëerd zou moeten worden, zouden we onze fiscaliteit groeivriendelijker kunnen maken door een verschuiving binnen de belastingen.

Een verschuiving van de belastingdruk van arbeid naar consumptie en vervuilende activiteiten blijft in dat kader aangewezen.

4. Meer ondernemerschap

Op allerlei internationale ranglijsten van ondernemerschap scoort België ondermaats. Dat heeft onder meer te maken met te hoge administratieve lasten, te strakke regulering en de relatief moeilijke afhandeling van faillissementen.

Die regels kunnen aangepast worden om ondernemen makkelijker te maken, wat onze economie ten goede zou komen.

5. Geloofwaardige pensioenen

De vergrijzing duwt de overheidsuitgaven voor pensioenen de komende jaren fors hoger. Tegen 2040 liggen de jaarlijkse pensioenuitgaven 14 miljard in euro’s van vandaag hoger. En dat is nog zonder allerlei recente beloftes voor hogere pensioenen.

Om ons pensioenstelsel overeind te houden, dringt een grondige pensioenhervorming zich op. Dat impliceert onder meer het afbouwen van de meest genereuze regelingen in de ambtenarenpensioenen, een lager gewicht voor gelijkgestelde periodes en meer incentieven om mensen langer aan het werk te houden. 

Het potentieel van dit soort structurele hervormingen op langere termijn is enorm. Zo kwam de OESO recent met een analyse over het potentieel van langer werken. Als we voor de werkzaamheidsgraad van de 50-plussers het niveau van toplanden als Nieuw-Zeeland en IJsland zouden halen, dan zou onze economische activiteit per hoofd 28% hoger liggen. In euro’s van vandaag komt dat overeen met meer dan 10.000 euro per hoofd.

De Europese Commissie wees eerder al op een potentiële impact van structurele hervormingen van 23% op de economische activiteit. Dat komt overeen met meer dan 100 miljard euro

Zeker na deze crisis kunnen we het ons niet langer veroorloven om dit soort opportuniteiten te negeren. 


 

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel