Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • In 5 stappen naar levenslang leren met resultaat

In 5 stappen naar levenslang leren met resultaat

  • 25/10/2019

"Elk bedrijf moet een school zijn", vindt OESO-topman José Ángel Gurría. Ook in Vlaanderen moeten we van leren voor even naar leren voor het leven. Aan opleidingen en budget ontbreekt het niet, toch blijft echte impact uit. Hoe kan het beter? Adviseur onderwijs Jonas De Raeve en senior adviseur arbeidsmarkt Sonja Teughels reiken in de Voka Paper 'Levenslang leren' 5 sleutels aan.

1. Werk maken van een Vlaams 'workforcerapport'

"Werknemers en werkgevers moeten weten welke jobs hJonas & Sonjaet hoogste risico lopen om te verdwijnen of drastisch te veranderen. Via een jobcorridor kan worden aangegeven welke jobs het beste aansluiten bij andere, toekomstige jobs", werpen de auteurs van de Voka Paper op. "Aansluitend moet er zich komen op de nodige opleidingsinspanningen. Vertrekkende van een digitaal competentiepaspoort kan inzichtelijk worden gemaakt welke de te verwachten evoluties zijn en hoe groot de gap is met de nieuwe functies. Dit maakt het mogelijk om de leervraag duidelijker te formuleren en maakt ook het mogelijke kostenplaatje duidelijk voor alle partijen."

2. Het beter bundelen van krachten en financiële middelen

"In plaats dat iedereen, elke sector, elke onderneming, elke publieke sector, elke onderneming, elke publieke aanbieder zijn eigen weg zoekt, moet er worden ingezet op samenwerking. De noden zijn zo omvangrijk en overstijgen de draagkracht van individuele ondernemingen en sectoren dat samenwerking en bundeling een groter effect kan geven: dan wordt één plus één drie", weten Jonas De Raeve en Sonja Teughels. "Via een transitiefonds kan worden ingezet op om- en bijscholing van de beroepsbevolking rond sectoroverschrijdende noden zoals IT'ers, data-analisten, cybersecurity, operatoren, technici, verzorgers en verplegers."

3. Ontslagvergoedingen en outplacement activerend aanwenden voor opleiding

"Men kan deze investering in herscholing aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld een fiscaal gunstige behandeling."

4. Doordachte leerrekening invoeren

"Een vierde stap is om een doordachte leerrekening in te voeren, een virtueel portaal waarbij de betrokken werknemer in één oogopslag ziet hoe het staat met zijn loopbaan en zijn al dan niet uitgeputte rechten zoals Vlaams opleidingsverlof. Een soort 'MyPension', maar dan voor vorming."

5. Meer rekening houden met werkende lerenden

"Universiteiten en hogescholen moeten via een digitaal afstandsonderwijs een ruimer en meer flexibel aanbod voorzien", merken Jonas De Raeve en Sonja Teughels op. "Daarbij moet ook de financiering niet meer volledig worden ingezet op studenten die zich inschrijven voor bachelors en masters."

Auteurs

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Full bio of Jonas De Raeve

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt

Full bio of Sonja Teughels

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel