Skip to main content
  • Nieuws
  • 5 grote uitdagingen waar we met z'n allen voorstaan

5 grote uitdagingen waar we met z'n allen voorstaan

  • 12/04/2019

Geef 100 euro netto erbij aan mensen met een loon van minder dan 2.500 euro bruto door een Vlaamse lastenverlaging. Een loonsverhoging van 10 procent die inactieven zal motiveren om toch aan de slag te gaan. Het is het meest besproken voorstel van Voka. Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka vzw, schetst voor ons vijf grote uitdagingen voor 2019 en verder. De oplossingen krijgen we er in één ruk bij.

Op het einde van de volgende legislatuur zijn er bijna 3 miljoen gepensioneerden. Een stijging van 250.000 65-plussers. Dat betekent 5 miljard euro extra aan pensioenen, elk jaar. Is die sense of urgency voldoende aanwezig bij onze politici?

Niko Demeester
Niko Demeester, Secretaris-Generaal Voka

Niko Demeester: Ze zijn er wel degelijk mee bezig. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. En dat gebeurt niet. De pensioenleeftijd zal tegen 2030 verhogen naar 67 jaar. Maar welk traject gaan we volgen om daar te geraken? Dat is niet duidelijk. De bepaling van de zware beroepen is er nog niet door. Elke dag dat we het pensioendossier, laten liggen, is er een te veel en schuift het probleem op. We moeten vroeg genoeg ingrijpen om niet nog meer achter de feiten aan te lopen."

De remedie: meer mensen moeten aan het werk. Maar liefst 1,2 miljoen Vlamingen staan aan de zijlijn. Ze zoeken geen werken, zijn tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard of hebben een leefloon. Doet de VDAB genoeg om mensen te activeren?

"De werking van de VDAB is er vandaag op gericht om niet-werkende werkzoekenden aan de slag te krijgen. Op dit vlak leveren ze goed werk. Maar het debat voor de volgende legislatuur zal vooral gaan over die 1,2 miljoen inactieven: dat zijn de mensen die niet werken, maar ook niet werkloos zijn. We gaan ons dus vooral op die niet-actieve mensen in Vlaanderen moeten richten. Voka is ervan overtuigd dat er één regisseur nodig is voor de activering van al die doelgroepen. We zullen moeten zien of de VDAB daarvoor goed geplaatst is en zo ja, de middelen heeft of krijgt om die taak uit te voeren."

Door de vergrijzing is er straks permanent een tekort aan personeel. Onze economie kan nog amper groeien.

"Niet als we alle niet-actieve Vlamingen aan de slag krijgen. Dan wordt dat tekort minder nijpend. En als we de 2,5 miljoen werkende Vlamingen één jaar langer kunnen laten werken, maakt dat ook al een heel verschil. In dit verhaal is ten slotte ook de arbeidsmigratie een belangrijke factor. We moeten naar een gerichte economische migratie gaan. Zo hebben we onlangs een proefproject opgestart om interessante IT-profielen uit Marokko naar hier te halen. Die profielen hebben we hier immers al jaren onvoldoende. Ook moeten we een pak creatiever zijn in het rekruteren. VDAB-topman Fons Leroy stelt dat zonder gewijzigd beleid we tegen 2030 met een half miljoen openstaande vacatures zitten."

Zo komen we bij het meest besproken voorstel van Voka: voor de lage lonen moet er 100 euro netto bij voor wie werkt. Open Vld wil er mee aan de slag, N-VA zegt dan weer dat de taxshift al volstaat. Mee eens?

"De taxshift is een goede ingreep, maar is vooral gericht op het verminderen van de werkgeversbijdragen, wat noodzakelijk is. Ons voorstel wil werken rendabeler maken voor mensen die nog niet aan de slag zijn. Die mensen hebben ook een serieuze incentive nodig. Wie een uitkering heeft en niet aan het werk is, hoeft immers geen kosten te betalen voor kinderopvang of brandstof om met de auto op het werk te geraken. De 100 euro netto erbij per maand, voor lonen van minder dan 2.500 euro bruto, maakt het dan ook echt de moeite om de stap naar werk te zetten, dat is een dertiende maand erbij voor die mensen. De maatregel kan de helft van de 1,32 miljoen mensen die in Vlaanderen niet actief zijn, een uitkomst bieden. Die 100 euro betekent een loonopslag van ongeveer 10 procent. Dat is significant. Ons voorstel is dus een noodzakelijke aanvulling op de taxshift."

Belgische overheden investeren zowat het minst in heel Europa. Dat voelen en zien we elke dag als we op onze wegen rijden.

"Dat moet echt anders. Er is nood aan meer investeringen. We vragen 500 miljoen euro extra aan mobiliteitsinfrastructruur. Dit gaat verder dan het onderhoud van onze wegen. Er zijn ook investeringen nodig voor het vervoer per spoor en via het water."

Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in België met 35% naar beneden. Bij ongewijzigd beleid komen we uit op 10%. Alle ogen zijn vooral gericht op bedrijven. Terecht?

"Nee. 85% van de huidige reductie is net gerealiseerd dankzij de bedrijven. De Vlaamse ondernemingen dragen momenteel dus veruit het meeste bij aan de klimaatdoelstellingen. Aan onze huizen en gebouwen is echter nog veel werk, zeker op het vlak van isolatie. We zijn het vierde slechtst presenterende land in de EU op het vlak van energieverbruik voor verwarming. We isoleren evengoed als Spanje, Italië en Griekenland. Alleen is het in België een pak kouder dan in Zuid-Europa en scoren we dus slecht. Er is nog veel werk aan de winkel. Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is hierin ook belangrijk. We helpen bedrijven om na te denken over hun manier van werken en de impact op mens en milieu. We gaan hier op blijven inzetten."

Onze economie digitaliseert in sneltempo. Zijn onze bedrijven 'future proof'?

"We zakken in de EU-ranking van digitalisering omdat andere landen hun processen, producten en systemen meer en sneller digitaliseren. Het wordt dus hoog tijd om de digitalisering te omarmen en ons meer future proof te maken. Dit geldt voor alle sectoren en bedrijven, maar ook voor overheden en de quartiaire sector."

Ontdek alle voorstellen van Voka voor de uitdagingen van de toekomst op www.durfkiezen.be

Contactpersoon

Sandy Panis

Content manager

IMU Multiburo
Imu Salesforce