Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 5 conclusies na de brainstorm over circulair ondernemen en valoriseren van reststromen

5 conclusies na de brainstorm over circulair ondernemen en valoriseren van reststromen

  • 10/05/2021

Op 23 maart tekenden 86 deelnemers paraat voor een online brainstorm over circulaire economie en de valorisatie van reststromen. Onder hen productiebedrijven, afvalverwerkers, maatwerkbedrijven, maar ook creatieve ondernemers en kennisinstellingen. Doel van de brainstorm? Zoveel mogelijk inzichten, noden en opportuniteiten verzamelen van zoveel mogelijk stakeholders.

Wie het volledige verslag van de brainstorm (geleid door Howest) wil nalezen, kan dit hier.

Dit zijn alvast de 5 algemene conclusies:

1. Het financiële plaatje moet kloppen

Een circulaire economie komt pas echt op gang als bedrijven er ook rendabel kunnen ondernemen. Dat het mogelijk is, bewijzen de best practices die steeds talrijker worden. Die praktijkvoorbeelden van circulaire rendabiliteit moeten zo vaak en zo veel mogelijk gedeeld worden. Daarnaast zal ook aangepaste opleiding en consultancy nodig zijn om ondernemers te coachen naar een circulair verdienmodel.

2. Heel wat fysieke obstakels om te overwinnen

Wanneer het gaat over hergebruik van materialen en inzetten van reststromen, zijn er nog heel wat belangrijke fysieke belemmeringen: de zuiverheid en homogeniteit van de restfracties, de onduidelijkheid waar de reststromen zich bevinden, de moeilijke logistiek (reverse logistics) en de ongelijkmatige en niet-continue toevoer van voldoende volumes voor een vlot productieproces. Opvallend: terwijl sommigen zich vragen stellen bij de kwaliteit van het recyclaat, hekelen anderen het onterecht minderwaardig imago.

3. Hallo overheid?

De overheid kan de circulaire economie op verschillende manieren een stevige duw in de rug geven. Een aangepast subsidiekader voor circulaire projecten, naast maatregelen om circulaire ondernemingen fiscaal te belonen, moet bovenaan de agenda komen. De brainstormers wijzen er ook op dat heel wat huidige wetgeving circulariteit vandaag nog in de weg staat.

4. De circulaire mindset

Ondernemingen, maar ook het grote publiek, zijn nog onvoldoende overtuigd van de noodzaak en de meerwaarde van circulair ondernemen. De brainstormers pleiten voor meer sensibilisering en voor de erkenning van circulaire producten en het inzetten van recyclaat via officiële certificaten en duidelijke labels. Ook voor het onderwijs zien de brainstormers een taak weggelegd om jongeren resoluut te laten kiezen voor een circulaire aanpak.

5. Samenwerken over de waardeketen heen

In een circulaire economie zijn bedrijven afhankelijk van elkaar. Naast samenwerkingen over de waardeketen heen - tussen productie, logistiek en distributie - zijn ook samenwerkingen tussen bedrijven onderling onvermijdelijk. In de brainstorm wordt zowel voor partnerschappen op macroniveau gepleit als voor partnerschappen op lokale, regiogebonden schaal.


De brainstorm was een actie van het project CICO HUB en het Circulair Forum, een platform voor productiebedrijven, maatwerkbedrijven, afvalverwerkende bedrijven, kenniscentra en creatieve ondernemingen met als centraal thema afvalvalorisatie en circulaire economie.

CICO Hub

 DRK  Leiedal  W 13  howest

ESF

Contactpersoon

Marijke Bouciqué

Kennis & advies/Innovatie - Innovatie & digitalisering

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag