Skip to main content
  • Nieuws
  • 5 aanbevelingen voor dynamische loopbanen

5 aanbevelingen voor dynamische loopbanen

  • 14/06/2019

Als we 60 jaar geleden al bijna tot 65 jaar konden werken, dan kunnen we dat nu zeker ook. Dat lijkt alvast beter te lukken in vele andere landen waar de arbeidskwaliteit heus niet beter is dan bij ons. Maar zodra we het debat aansnijden rond langer werken, verzanden we dikwijls in een 'welles-nietesspelletje' over zware beroepen, brugpensioen en pensioenleeftijd. 

In plaats van energie en geld te steken in het inkorten van de loopbaan en het opgeven van talent, moeten we de focus leggen op een meer dynamische loopbaan op maat van het individu die zo op een haalbare manier leidt tot langer werken. Dat impliceert een investeringscultuur in plaats van een afschrijfcultuur. Voka geeft 5 aanbevelingen.

1. Maatwerk voor een work-life balance

De tendens om 'one-size-fits-all'-oplossingen aan te reiken, levert niet noodzakelijk de juiste oplossingen op. Het gevoel van autonomie of controle van een werknemer zijn uitermate belangrijk in de zoektocht naar een goede aansluiting tussen werk en privé. 

Work life balance

Werkbaar werk en work-life balance worden namelijk niet enkel beïnvloed door inhoudelijke criteria (bv. al dan niet regelmatig werk, nachtwerk, ...) maar ook in belangrijke mate door procescriteria (bv. inspraak, autonomie en controle). Deze kunnen negatieve effecten verminderen of zelfs opheffen. Zo zal bijvoorbeeld het negatieve effect van avondwerk op de work-life balance verschillend zijn of zelfs opgeheven worden als werknemers zelf controle hebben op de beslissingen hierover. Ook van glijdende werkroosters of de mogelijkheid om autonoom de begin- en einduren te bepalen is aangetoond dat ze een positief effect hebben op de work-life balance.

 

2. Minder werken op bepaalde ogenblikken

minder werkeMinder of niet werken kan positieve effecten hebben op het welbevinden van de persoon. Zowel tijdens de loopbaan als in de aanloop naar het pensioen. Het is mogelijk dat de persoon minder stress ervaart, gelukkiger is of een betere gezondheid heeft. De oorzaak kan zowel liggen in de in de verlichte werklast, de toegenomen hoeveelheid vrije tijd, als in het ervaren van controle over het verloop van de eigen carrière. 

 

3. Overstappen naar ander werk

Een job voor het leven bij één werkgever is voorbijgestreefd en onrealistisch, maar in vergelijking met andere landen veranderen Belgen (en Vlamingen) relatief weinig van job. De jobmobiliteit bij veertigers stagneert op een laag niveau en is ook bij 50-plussers bijzonder beperkt.

Bye

Dynamische loopbanen impliceren dat er ook meer ingezet wordt op jobmobiliteit. Zowel interne als externe mobiliteit zijn manieren om de inzetbaarheid te versterken en te zorgen voor minder jobbelasting. Intersectorale mobiliteit kan een oplossing bieden voor de lage uitstapleeftijd in bepaalde sectoren. In de Europeses werkgelegenheidsstrategie wordt het bevorderen van opwaartse jobmobiliteit aangereikt als middel om meer en betere jobs te creëren en op die manier ook loopbanen te verlengen. 

 

4. Terug aan het werk geraken

We worden met z'n allen ouder en zullen langer werken. Maar ouder wordenTerug aan het werk gaat gepaard met een hoger risico op gezondheidsproblemen. Gezondheidsuitdagingen en werk komen daardoor onvermijdelijk samen op de werkvloer, veel meer dan we gewend zijn. 

We kunnen dit zoveel mogelijk voorkomen door meer in te zetten op preventie en door te zorgen voor aangepaste begeleiding en jobs op maat. 

 

5. Flexibel maar verantwoord met pensioen

Dynamische loopbanen impliceren dat we meer controle en autonomie bij het individu leggen, ook over het einde van de loopbaan. Dat vraagt een pensioenstelsel dat ruimte laat voor individuele keuzes en flexibiliteit. Maar dat stelsel moet enkele heldere grenzen stellen en iedereen ook verantwoordelijk maken voor gemaakte keuzes. 

Op pensioen

Zo moeten vervroegde uittrederegelingen voor de leeftijd van 60 jaar onmogelijk zijn. Amper 10% van de Belgen werkt vandaag tot aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65. De ambitie moet zijn om de komende jaren minstens de Europese gemiddelde effectieve uittredeleeftijd van 63 jaar te benaderen.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant