Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 4 'wijsheden' herbekeken: klimaatdoelstellingen

4 'wijsheden' herbekeken: klimaatdoelstellingen

  • 19/02/2021

Als het gaat over klimaatdoelstellingen, wordt er vaak met de vinger gewezen naar de industrie. Maar is dat wel terecht? Lorenzo Van de Pol, adviseur klimaat en energie bij Voka doet de factcheck. 

1. Duurzaamheid gaat altijd ten koste van economische groei

KLOPT NIET

Economische groei en duurzaamheid gaan net hand in hand. De energietransitie kost veel geld. Net als de vergrijzing gaan we die kosten enkel kunnen financieren op basis van economische groei. Omgekeerd kan duurzaamheid ook zorgen voor economische opportuniteiten. De bedrijfswereld heeft begrepen dat duurzaamheid ook de bedrijfszekerheid ten goede komt. Het perfecte voorbeeld hiervan is de offshore-industrie, die nu onze economische handelsbalans versterkt.

2. Huishoudens hebben geen impact op de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen

KLOPT NIET

De Belgische klimaatdoelstellingen betreffen emissiereducties van sectoren die niet gevat zijn in het Europese emissiehandelssysteem. Vandaag staan onze gebouwen in voor 28% van de totale non-ETS-emissies, de transportsector voor ongeveer 36%. We zullen de komende jaren grote stappen vooruit moeten zetten op het vlak van gebouwenrenovatie om onze doelstellingen te halen. Tegen 2050 zullen we op jaarbasis ongeveer 80.000 woningen moeten renoveren, wat betekent dat jaarlijks ongeveer 2,5% van ons gebouwenpark aangepakt moet worden.

3. De industrie heeft nog maar weinig gedaan om de klimaatdoelstellingen te halen

KLOPT NIET

Hoewel de industrie instaat voor ongeveer de helft van de totale emissies in Vlaanderen, zorgt zij sinds 2005 ook voor de grootste daling van emissies. De meeste van die emissies zitten vervat in het Europese emissiehandelssysteem (ETS) waarbij het aantal beschikbare emissierechten systematisch jaar na jaar daalt. In Vlaanderen daalden die tussen 2005 en 2019 met ongeveer 11%, wetende dat deze daling gepaard ging met productiegroei. De besparing van emissies per geproduceerd product is zodoende nog groter. In de niet-ETS-sectoren staat de industrie slechts in voor 14% van de emissies. De uitdaging ligt daar vooral op het doen dalen van emissies uit gebouwen en transport.

4. Voor verdere emissiereducties zal de industrie nood hebben aan technologische ontwikkelingen

KLOPT WEL

Hoewel de industriële emissies al sterk gedaald zijn, zien we dat de daling de laatste jaren vertraagt. Dat komt omdat het laaghangend fruit al geplukt is. Bedrijven hebben sterk geïnvesteerd in het koolstofarm maken van hun productieprocessen, maar voor verdere significante reducties volstaat de huidige technologie niet. We moeten inzetten op duurzame energiedragers en de afvang, opslag en het hergebruik van CO2. Bij investeringsbeslissingen moeten we goed afwegen wat het beste moment is om deze nieuwe technologieën toe te passen.

Artikel uit publicatie