Skip to main content
  • Nieuws
  • 4 'wijsheden' herbekeken: energie & klimaat

4 'wijsheden' herbekeken: energie & klimaat

  • 22/03/2019

Is de dreiging van het afschakelplan een fabeltje? Kunnen we met batterijen en hernieuwbare energie onze energievraag afdekken? Vier feiten getoetst op hun waarachtigheid.

"We zijn de winter weer doorgekomen zonder afschakeling, het is bangmakerij."

FOUT, WE ZIJN DOOR HET OOG VAN DE NAALD GEKROPEN.Energie

Het ergste is maar nipt vermeden. Gelukkig was het een zachte winter, maar dan nog werden alle zeilen bijgezet. Zo schroefden bedrijven vrijwillig hun elektriciteitsverbruik terug, werden noodgeneratoren ingezet en voerden we een pak meer stroom in. Bij momenten moesten we de helft van onze elektriciteit uit het buitenland halen. Om de tekorten op te vangen, werd meer dan 600 miljoen euro aan kosten gemaakt. En dan nog was er schaarste, zozeer zelfs dat enkele kleinere leveranciers tot het faillissement gedreven werden.

"Met batterijen lossen we het opslagprobleem op."

JA IN DE ZOMER, NEE IN DE WINTER.

Batterijen zullen zonder enige twijfel een nuttige rol spelen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de zonnestroom van op de middag opslaan tot 's avonds, wanneer we onze was en plas willen doen. Maar de zon schijnt natuurlijk vooral in de zomer en we verbruiken meer elektriciteit in de winter. Batterijen kunnen elektriciteit echter niet lang vasthouden. Momenteel rekenen we vooral op gasopslag om de winter door te komen. We zouden trouwens 600 miljoen thuisbatterijen nodig hebben om eenzelfde hoeveelheid energie aan te leveren. Innovatie op dit vlak is dus broodnodig.

"Ons land doet veel te weinig voor het klimaat."

BETER DAN DE BUREN, MAAR TANDJE EXTRA NODIG.

In de periode 2008-2016 deden we het als Belgen veel beter dan onze buren op het vlak van CO2. Bij ons daalde de uitstoot met 15 procent, dat is mer dan in Frankrijk (-12%), Duitsland (-6%) en Nederland (-5%). Wereldwijd daalt de uitstoot in ieder geval onvoldoende. Iedereen zal een tandje moeten bijsteken om het tij te keren. Ook de andere landen zullen dus meer inspanningen moeten leveren. We moeten dus volop inzetten op versterking en monitoring van de internationale klimaatakkoorden.

"Bedrijven zijn hét probleem voor het klimaat."

FOUT, BEDRIJVEN DRAGEN NET BIJ AAN DE OPLOSSINGEN.

Bedrijven leveren de sterkste inspanningen om hun broeikasgasemissies terug te dringen. Volgens officiële cijfers is maar liefst 85% van de behaalde CO2-reductie in Vlaanderen toe te schrijven aan inspanningen van ondernemingen. En ze kunnen nog meer, maar dan gaan we nog veel innovaties nodig hebben. Welnu, 70% van de innovatiemiddelen (ruim 4,7 miljard euro) wordt door bedrijven gefinancierd. Zonder bedrijven lossen we de klimaatproblematiek trouwens niet op. Wie zal er anders de isolatie voor de woningen en de batterijen voor de elektrische voertuigen maken?

FACTCHECKER van dienst is Klaas Nijs, klimaat- en energie-expert bij Voka.
IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez