Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 4 tips & tricks om uw afval nog meer te sorteren

4 tips & tricks om uw afval nog meer te sorteren

  • 17/03/2022

Hoe kun je je afval nog beter sorteren? Het is een vraag waar veel ondernemingen mee kampen. Het toenemend belang van duurzaamheid speelt hierin mee, maar ook het economisch aspect. Wie slim sorteert, zal heel wat kunnen besparen. 

1. Meten is weten

Om uw intern afvalbeleid te optimaliseren is het belangrijk om een aantal elementen goed in kaart te brengen:

  • Welke afvalstromen komen er vrij binnen uw bedrijf? In Vlaanderen bent u verplicht om 24 afvalstromen selectief in te zamelen. De afvalstromen die hier niet onder vallen, vallen onder bedrijfsrestafval. Sorteeranalyses van uw bedrijfsrestafval kunnen u duidelijk maken of er nog selectief in te zamelen afvalstromen zijn.
  • Wat is de frequentie en het volume van het vrijkomen van de afvalstromen? Komen de afvalstromen frequent voor of komen ze eerder projectmatig voor. Dit heeft immers een invloed op de inzamelingsfrequentie en het type inzamelrecipiënt. 
  • Welke kosten gaan er gepaard per type afvalstroom? De kosten kunnen opgedeeld worden in verschillende onderdelen (verwerkingskosten, heffingen voor verbranding en storten, transportkosten, kosten voor huur of aankoop recipiënt).

Om u als bedrijf hierbij te helpen, stellen verschillende privé-inzamelaars tools beschikbaar om uw volumes, inzamelfrequentie en kosten op te volgen of bij te houden. Vraag er zeker naar! Maar daarnaast zijn er ook publieke tools beschikbaar die u hier kunnen bijstaan.

Ik sorteer in mijn bedrijf: naast een spreadsheet om uw afvalproductie bij te houden, vindt u hier ook nog heel wat sorteertips terug. Vanuit de OVAM wordt er eveneens een template voorzien.
 

2. Stel eisen aan uw leverancier

Het eigenlijke doel van de bronsortering en de selectieve inzameling is om deze afvalstoffractie zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met de zogenaamde ‘afvalhiërarchie’, waarbij het voorkomen van afval in alle gevallen beter is. 

afvalpiramide

Om maximaal aan deze afvalhiërarchie te kunnen voldoen, is het ook nuttig om eisen te stellen aan de leveranciers. Want al in de aankoopfase kan er rekening gehouden worden met deze afvalhiërarchie via onder meer de principes van eco-design en design-for-recycling

Specifieke vragen rond verpakkingen kunnen beantwoord worden via de website ‘Pack it Better’, een samenwerking tussen Valipac en Fostplus.
 

3. Gebruik de expertise van de privé-inzamelaar

Privé-inzamelaars voorzien niet enkele tools om uw afvalstromen op te volgen, maar ze hebben ook de expertise om uw afval zo optimaal mogelijk in te zamelen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van afvaleilanden, advies over gebruik containers, het uitvoeren van sorteeranalyses, …

Daarnaast zijn de inzamelaars ook verplicht een visuele controle uit te voeren op sorteerfouten in het bedrijfsrestafval. Indien er een vermoeden is van een sorteerfout, dienen ze een non-conformiteit op te stellen en deze daags nadien aan u te bezorgen. Ook hier kan u gebruik maken van de expertise van de privé-inzamelaar om samen naar oplossingen te zoeken en om op die manier de non-conformiteiten te vermijden.
 

4. Werk samen met bedrijven in de buurt

Tot slot kan er ook gekeken worden naar mogelijke samenwerking met bedrijven uit de buurt, zoals op bedrijventerreinen, om afval gezamenlijk te laten inzamelen. Dit zorgt niet alleen voor logistieke optimalisatie, maar zorgt ook voor de schaalvergroting van kleinere afvalstromen waardoor het economische verdienmodel interessanter wordt. 

Maar niet alleen op het vlak van gezamenlijk inzamelen van afval kan u samenwerken met andere bedrijven. Ook op het vlak van uitwisselen van reststromen, recyclaten of alternatieve grondstoffen zijn er mogelijkheden. Om de uitwisseling te vergemakkelijken door vraag en aanbod in kaart te brengen, heeft de OVAM daarom het symbioseplatform ontwikkeld.

Contactpersoon

Katelijne Haspeslagh

Adviseur milieu & klimaat

imu - vzw - ovam