Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 4 redenen waarom nu staken onverantwoord en gevaarlijk is

4 redenen waarom nu staken onverantwoord en gevaarlijk is

  • 02/06/2022

De staking in de openbare sector van afgelopen dinsdag was onverantwoordelijk en gevaarlijk. Op een moment dat de concurrentiepositie van onze bedrijven al erg wankel is, schopten de stakers ze verder onderuit. Vele ondernemingen en medewerkers ondervonden hinder door de geplande acties: geen openbaar vervoer, geen kinderopvang enz. De komende weken en maanden worden soortgelijke acties in het vooruitzicht gesteld. De verantwoordelijkheidszin is volgens Voka ver te zoeken.

“De vakbonden hebben oogkleppen op. Ze blijven bewust blind voor de precaire situatie in de rest van de wereld. Er woedt een oorlog in Europa. In de landen rondom ons wordt daarom een voorzichtig beleid gevoerd en worden de lonen gematigd. In België zien we door de automatische loonindexering de loonkostenhandicap met onze buurlanden zienderogen oplopen, ten koste van onze economie en welvaart. We spelen met vuur en de rekening zal later dubbel betaald worden”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.


Wazige motivatie
De stakers kwamen in het verweer tegen de algemene malaise in de publieke sector. Die erg wazige motivatie moet het gebrek aan echte argumenten verbergen. 

Wij zien 4 redenen waarom deze staking onverantwoord was:

1. Net deze week worden immers de lonen van overheidspersoneel opnieuw met +2% aangepast, en dat al voor de vierde keer sinds oktober 2021. Wie werkt in de publieke sector heeft door die erg snelle automatische loonindexering een directe compensatie voor de stijgende inflatie. 

2. De publieke sector is daarenboven vandaag al omvangrijk: 1 op 3 jobs in België is een overheidsjob. Binnen de EU weegt enkel in Zweden en Denemarken de publieke sector nog zwaarder door.

pancarte


 

 

Koopkracht blijft wél toenemen

3. Wat de vakbonden ook mogen beweren, blijft de gemiddelde koopkracht van de mensen toenemen. Het reëel beschikbaar inkomen van de Belgische huishoudens zal volgens de Nationale Bank met 6% groeien in de periode 2022-2024. De lonen compenseren de gestegen inflatie.

4. Het zijn in de eerste plaats de private werkgevers die de factuur van die inflatie betalen. De loonindexeringen kosten nu al meer dan 22 miljard euro, integraal te betalen door de private sector. 

De ondernemingen kampen ondertussen zelf met sterk gestegen energiekosten, bevoorradingsproblemen en een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat ze die gestegen kosten niet (volledig) kunnen doorrekenen.

“We zouden beter rond de tafel zitten om te werken aan een beter en breder kader voor welvaartscreatie in dit land in plaats van energie te verspillen aan onverantwoorde en gevaarlijke stakingen. De vakbonden poken daardoor de extremen op en maken toekomstige hervormingen minder waarschijnlijk”, besluit Hans Maertens.
 

Contactpersoon

imu - vzw - ovam