Skip to main content
  • Nieuws
  • 4 rechtzettingen voor de arbeidsmarkt

4 rechtzettingen voor de arbeidsmarkt

  • 04/06/2018

De afgelopen maand was er weer heel wat te doen rond de condities op de arbeidsmarkt: bedrijven vinden te weinig werknemers, anderzijds waren er betogingen en stakingen over werkdruk en pensioenen. Hoog tijd dus om de termen van het debat juist te zetten en structurele hervormingen door te voeren op onze arbeidsmarkt: enkel op die manier kunnen we iedereen een goede job met een redelijk inkomen geven tegen een aanvaardbare kost voor de werkgever en ook de uitkeringen voor de inactieven financieren. De volgende hervormingen zijn goed voor elke werknemer, werkgever en inactieve:

1. Doorbreek de automatische loonkostverhogingen van index en barema

Dit zal de werknemers niet verarmen: in andere landen bestaan die automatische mechanismen niet en toch zijn de werknemers daar niet slechter af. Het laat werkgevers wel toe om meer jobs te creëren/houden omdat de lonen dan niet kunnen ontsporen tegenover de productiviteit.

2. Het debat over de 'zware beroepen' moet gaan over de loopbaan, niet over het recht om vroeger te stoppen met werken

De centrale vraag is welke variatie we in de loopbaan van dakwerkers, ploegenarbeiders, ... moeten creëren opdat ze tot hun 67 jaar actief zouden blijven, niet hoe snel we hen moeten afschrijven van de arbeidsmarkt.

3. Ziekte kan niet het nieuwe brugpensioen worden.

Dit is een variante op het debat van de zware beroepen: de bedoeling moet zijn dat werkgevers, werknemers en artsen samenwerken om een zieke zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen, niet om hen in arbeidsongeschiktheid geïsoleerd van iedereen weg te houden.

4. De nieuwe carrière bestaat uit een opeenvolging van jobs en werkgevers:

de regels met betrekking tot vorming, ontslag e.d. moeten dus niet langer erop gericht zijn om een werknemer zolang mogelijk in dezelfde job bij dezelfde werkgever aan de slag te houden. We moeten het ontslagrecht en de vormingsplicht hervormen om de overgang tussen jobs te faciliteren. 

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant