Skip to main content
  • Nieuws
  • 39 bedrijven in Antwerps-Waas Welt-traject

39 bedrijven in Antwerps-Waas Welt-traject

  • 24/05/2017

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland begeleidt dit jaar 39 bedrijven bij het organiseren van werkervarings- en leertrajecten op hun werkvloer.

Werkzoekenden krijgen de kans om via verkennende stages of een individuele beroepsopleiding  werkgevers te overtuigen van hun kwaliteiten en competenties. Welt richt zich tot alle bedrijven uit het gewone economische circuit, die op zoek zijn naar gemotiveerde arbeidskrachten en die bereid zijn om te investeren in opleiding en begeleiding. De werkzoekenden die hiervoor in aanmerking komen hebben een erg uiteenlopend profiel, gaande van jongeren en laaggeschoolden tot 55-plussers en hoogopgeleide anderstaligen. Binnen de grootstedelijke Antwerpse context heeft de Kamer hier natuurlijk ook bijzondere aandacht voor vluchtelingen met een technische of een academische achtergrond.

Na een geslaagd pilootproject in 2016 zijn in Antwerpen en Waasland dit jaar al meer dan 30 nieuwe bedrijven effectief in het traject gestapt. De voorbije maanden vonden al meer dan twintig kandidaat-werkzoekenden de weg naar de werkvloer.  

Contacteer welt.aw@voka.be voor meer informatie.

Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
Proximus
IMU - vzw - De Tijd
Advertentie Vermant - mei
Welt white paper