Skip to main content
  • Nieuws
  • 375 werkgevers nemen deel aan WELT-project

375 werkgevers nemen deel aan WELT-project

  • 16/02/2018

Al 375 werkgevers hebben zich geëngageerd om deel te nemen aan het WELT-project: Werkervarings- en leertrajecten, een inititatief van Voka dat gesteund wordt door de Vlaamse overheid en VDAB.

De juiste mensen aantrekken, ze vormen en houden. Het bepaalt - meer dan ooit - onze slagkracht en wendbaarheid. Deze boeiende wereld van talent en duurzaam personeelsbeleid in bedrijven is continu in beweging. Om te kunnen blijven groeien en ondernemen, wil Voka ondernemingen ondersteunen in de ontwikkeling van een toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid en hen doen letten op duurzame inzetbaarheid van het personeel. Daar helpt het project Welt bij door te adviseren, te faciliteren en te verbinden. Welt staat voluit voor WerkErvarings- en LeerTrajecten en focust voornamelijk op individuele coaching en begeleiding, toekomstgericht talent- en opleidingsbeleid, kennisdeling, uitwisselen van goede praktijken en tools en verbreding van het netwerk.

Welt logo

"Het komt er vooral op aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om die kloof te overbruggen", zegt Eugenia Cuyt, projectmanager arbeidsmarkt bij Voka. "Het gaat dan bijvoorbeeld om anderstaligen, ouderen en kortgeschoolden. We helpen met een intensieve coaching, in samenwerking met een arbeidsbemiddelaar."

Dat gebeurt zonder veel grote woorden. "We zoeken een oplossing op de werkvloer. Dat is de meest laagdrempelige instap die je kan bedenken. En dat is ook het beste proces om diversiteit en integratie vanzelfsprekend te maken. En we kijken dan niet in de eerste plaats naar wat mensen al kennen en kunnen, maar naar wat hun potentieel is. Als mensen de kans krijgen om zich te bewijzen en zich verder te vormen, is dat alleen maar positief. Het gaat er immers niet om wat je kunt, maar wat je wilt kunnen."

Contactpersoon

Eugenia Cuyt

Projectmanager Arbeidsmarkt

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - De Tijd