Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 3 werven voor de nieuwe minister van Welzijn

3 werven voor de nieuwe minister van Welzijn

  • 17/05/2022

Hilde Crevits gaat aan de slag als minister van Welzijn. Welke 3 grote werven wachten haar?

Op 18 mei start Hilde Crevits als nieuwe Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Minister Crevits wacht een immense taak op een cruciaal departement. Er valt geen tijd te verliezen om de uitdagingen rond personeel, kwaliteit en digitalisering aan te pakken. 

1. Personeelstekort 

Het personeelstekort staat met stip op één. De vergrijzing slaat dubbel zo hard toe in de sector. Door het stijgend aantal ouderen worden onze zorgbehoeften steeds groter, langduriger en complexer. De zorgvraag groeit en vraagt meer specialisatie.

Tegelijk zorgt de vergrijzing ervoor dat het aantal werkenden in onze samenleving afneemt. In 1991 werd de zorg en de financiering van 1 oudere Belg gedragen door 4 actieve schouders. In 2050 zal dat aantal halveren tot 2. De omgekeerde leeftijdspiramide van het zorgpersoneel zorgt voor een massale vervangingsvraag.

Het aantal vacatures in de zorg verdubbelde op 5 jaar tot vandaag ruim 22.000 openstaande plaatsen. We zullen met minder mensen, meer ouderen moeten verzorgen. De arbeidsmarkt staat in brand? You ain’t seen nothing yet. 

Ons zorgpersoneel verliest tijd met administratie, logistiek en huishoudelijke taken. Te strenge normen beletten dat dit soort ondersteunende taken door ondersteunend personeel kan worden uitgevoerd. De nieuwe minister moet werk maken van flexibelere normering waarbij inhoud en doelgerichtheid vooropstaan.  

De werkgelegenheid in de zorg boomt: 1 op 5 is actief in de zorg en het aantal jobs blijft er stijgen. De social profit geldt als een aantrekkelijke sector met werkzekerheid, een goede reputatie én toekomstmogelijkheden. Het is aan de minister van welzijn om met die sterke punten aan de slag te gaan en samen met de zorgambassadeur een modern HR-beleid mogelijk te maken. De zorgsector komt sterker dan ooit in concurrentie met andere sectoren. Een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt is dan van groot belang. 

2. Kwaliteit van de zorg 

Een tweede grote uitdaging heeft te maken met de kwaliteit van de zorg. Onze instellingen en zorgverleners werken zich uit de naad om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Toch blijft onze kennis over kwaliteit sterk gefragmenteerd: we weten voor kleine stukjes van het zorglandschap wat er gebeurt, maar weten amper iets over het geheel. Willen we weten of we waar voor ons geld krijgen, zullen we kwaliteit voor het gehele zorgtraject in beeld moeten brengen: van preventie over diagnostiek en behandeling tot revalidatie en thuiszorg. Daar is ministerieel werk aan de winkel. 

Een nieuw kwaliteitsdecreet mag géén extra registratielast bezorgen aan de zorgprofessionals. Integendeel, de zorgprofessional moet door het kwaliteitsdecreet net méér zorgtijd krijgen, tijd die gaat naar patiënten en mantelzorgers. Zorginstellingen zitten op een berg aan data. Gebruik die ook om snel en zonder bijkomende werklast de kwaliteit te meten, te evalueren én te verbeteren.  

3. Digitale transformatie

Zo komen we naadloos bij digitalisering, de derde uitdaging voor minister Crevits. Data en digitale technologieën bieden enorme kansen om vooruitgang te boeken voor de patiënt en de zorgbehoevende. In de zorg moet de digitale transformatie die in andere economische sectoren al even aan de gang is nog zo goed als beginnen. Vandaag is digitalisering te vaak synoniem met meer en extra werk in plaats van minder en eenvoudiger werken. In de zorg betekent digitalisering ongebruiksvriendelijke platformen die voorkennis vergen in plaats van drempels te verlagen. 

De sleutel tot het bereiken van een digitale transformatie in de gezondheidszorg is niet langer het ontwikkelen van de benodigde technologie. Smartphones, apps, mobiele sensoren: de technologie is er al. De uitdaging zit in het toepassen van die technologie. Afspraken rond standaarden om gegevens te registeren en uit te wisselen zorgen al 20 jaar voor ‘eeuwige discussies’. Europa voert nu de forcing met de Europese Open Data Ruimte. Dat kan zorgen voor een enorme boost. Het is zaak om koploper te zijn en niet achterop te hinken. 

De uitdagingen voor minister Crevits rond personeel, kwaliteit en digitalisering zijn groot, maar de ambitie in de sector om vooruit te gaan is ook torenhoog. Laat ons samenwerken en sterk inzetten op innovatie. Dan zijn er kansen om samen te groeien. 

 

 

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid