Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 3 dossiers prioritair op overlegcomité energie

3 dossiers prioritair op overlegcomité energie

  • 29/08/2022

Voka vraagt aan het overlegcomité dringende acties om de acute energiecrisis aan te pakken.

De ongezien hoge gasprijzen maken onze ondernemingen niet meer concurrentieel. Bedrijven gaan noodgedwongen over tot het (gedeeltelijk) stilleggen van de productie. 

Drie dossiers zijn prioritair:

  1. Het bloeden van ondernemingen moet gestelpt worden. Daarom vraagt Voka aan het overlegcomité om snel werk te maken van tijdelijke en gerichte steun aan de meest getroffen ondernemingen. De Europese Commissie staat dit toe via het Temporary Crisis Framework en andere landen als Duitsland en Frankrijk hebben het systeem al geïmplementeerd.
  2. België moet verder het voortouw nemen om de gas- en elektriciteitsprijzen te temperen op Europees niveau. Daarbij moeten alle mogelijke systemen met een open blik worden bekeken. Deze energiecrisis treft de hele Europese economie, een structureel antwoord moet dan ook op Europees niveau geboden worden.
  3. Voka vraagt het overlegcomité tot slot om een soepel niveau van tijdelijke werkloosheid in te voeren, naar analogie met de corona-werkloosheid. Voka verwacht dat de energiecrisis nog verdere tijdelijke productiestops en -verminderingen met zich mee zal brengen. Een soepel systeem van tijdelijke werkloosheid kan ervoor zorgen dat de koopkracht van de getroffen medewerkers zoveel als mogelijk intact blijft.
     
imu - vzw - dieteren