Skip to main content

250.000 mensen opnieuw aan de slag

  • 08/05/2020

De heropstart van de bedrijven op 4 mei en de handel en distributie vanaf komende maandag, zorgt ervoor dat tot 250.000 mensen opnieuw kunnen werken. “Nu kan de motor van onze economie opnieuw aanslaan en wordt de economische waardeketen echt weer opgestart. Om nog meer mensen weer aan het werk te krijgen, is kinderopvang cruciaal”, zegt Hans Maertens. 

Aan het begin van deze week voorzag Voka dat tot 150.000 medewerkers uit de private sector opnieuw aan de slag zouden kunnen gaan door de heropstart van de economie. Of beter gezegd: de doorstart. Want 80% van de bedrijven lag niet volledig stil tot afgelopen maandag. Ze waren al actief en dreven vanaf deze week hun activiteitsgraad gevoelig op. “De veiligheid voor werknemers was geen hinderpaal. Wel het gebrek aan vraag omdat andere bedrijven ook op een laag pitje draaiden of omdat er niet geconsumeerd kon worden omdat een belangrijke schakel, de handel en distributie, nog ontbrak”, aldus Hans Maertens. 

Gelukkig kwam er op woensdag na de Nationale Veiligheidsraad het definitieve groene licht voor de heropstart van die belangrijke schakel. Zeker voor de non-food handel was de toelating om terug open te gaan broodnodig. Die sector kent immers een omzetverlies van meer dan 80 procent. “Bedrijven kunnen maar produceren als er vraag en consumptie is. Door alle winkels en distributie snel te openen, kan de economische motor nu echt weer kan aanslaan. Het vermijdt ook verdere oneerlijke concurrentie én nog eens 100.000 mensen kunnen opnieuw gaan werken”, zegt Hans Maertens. 

Kinderopvang noodzakelijk 

Uit de Voka-enquête bleek dat ondernemingen klaar zijn om hun werknemers in alle veiligheid te laten werken. De grootste kopzorg is het gebrek aan kinderopvang. De crèches zullen vanaf 18 mei kinderen van alle ouders terug opvangen en ook de scholen starten gefaseerd terug op. “Maar als we echt zoveel mogelijk mensen weer aan de slag willen laten gaan, moet men het ook mogelijk maken om te gaan werken”, vindt Hans Maertens. "We dringen erop aan dat het akkoord dat de ministers Weyts, Somers en Beke deze week sloten over de samenwerking tussen scholen enerzijds en de steden en gemeenten anderzijds, nu wordt uitgevoerd.”

IMU - vzw - De Tijd
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez