Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 24.000 directe jobs op Brussels Airport

24.000 directe jobs op Brussels Airport

  • 19/06/2019

Dinsdag 21 mei stelden Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, en HIVA-KU Leuven het rapport ‘Directe tewerkstelling op Brussels Airport’ voor. Het is het meest uitgebreide en diepgaande trendrapport ooit over de directe tewerkstelling op de nationale luchthaven.

Tekst: Robin Goossens

Dankzij de gedetailleerde informatie van het Hoger Instituut voor Arbeid (HIVA) over tewerkstelling, gepreciseerd naar profiel en herkomst van werknemers, naar type activiteiten (sectoren en jobs), naar jobvereisten (opleiding, competenties, arbeidsomstandigheden) is een meer nauwkeurige analyse van de arbeidsmarkt rond de luchthaven mogelijk. Dat zal de betrokken stakeholders toelaten een gerichter beleid te voeren ter ondersteuning van de bedrijven op Brussels Airport.

Dankzij de cijfers uit het rapport kunnen we alvast een hardnekkig misverstand de wereld uithelpen. Onder meer door de onevenredige (media-)aandacht voor specifieke sectoren (zoals de afhandelaars), wordt de suggestie gewekt van een arbeidsmarkt met deeltijdse vormen van vaak laaggeschoolde tewerkstelling. Dat beeld klopt niet met de realiteit. De jobs op de luchthaven zijn opvallend meer voltijds (72% t.o.v. 60% op Vlaams niveau), en niet minder dan 71% is bediende (ten opzichte van 49% gemiddeld in Vlaanderen). In andere sectoren zien we net een overwicht van voltijdse jobs (onder meer bij de airport operator, vervoer door de lucht, herstellen van vliegtuigen...). Het aandeel uitzendwerkers komt in gelijke mate voor als gemiddeld in Vlaanderen.

Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant levert 9.244 werknemers op een totaal van 23.836 werknemers in de luchthaven. De studie deelt de arbeidsplekken op de luchthaven vervolgens in volgens drie clusters: de eigenlijke luchtvaartjobs (voornamelijk luchtvaartmaatschappijen en afhandelaars), de andere  luchthavengebonden activiteiten (vrachtwerking, opslag en koeriers) en de zogenaamde businesscluster (niet-luchtvaartgerelateerde bedrijven die de luchthaven als vestigingsplaats kiezen). In de luchtvaartcluster komen 37,4% van de werknemers uit Vlaams-Brabant, in de cluster met de andere luchthavengebonden sectoren is dat 44,7%. In de businesscluster tot slot komt meer dan een kwart (28,4%) van de werknemers uit onze provincie.

grafiek 1

Brussel

Met 3.617 werknemers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een totaal van 23.836 werken er nu reeds veel Brusselaars op Brussels Airport, maar het kan en moet nog beter. Zoals reeds geweten laat de arbeidsmarktkrapte zich vooral voelen in het Vlaamse landsgedeelte, terwijl er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest nog een ruim aanbodoverschot is. Een belangrijke uitdaging voor de arbeidsmarkt van de luchthaven ligt dan ook in het oplossen van die ruimtelijke mismatch en meer Brusselaars naar Zaventem te krijgen om de openstaande vacatures in te vullen.

Het onvoldoende snel en efficiënt kunnen invullen van de vacatures is een rem op de dienstverlening van de bedrijven en van de luchthaven, wat op lange termijn ook zal resulteren in een negatieve impact op de aantrekkelijkheid, de groei en de tewerkstelling op Brussels Airport. Vandaar dat bij het ondersteunend beleid van de volgende regeringen voldoende aandacht nodig is voor screening en toeleiding naar vacatures, taalkennis én vervoersmobiliteit.

grafiek 2

Conclusie

Dit rapport bezorgt ons precieze cijfers aangaande de directe jobs op Brussels Airport. Van die jobs worden 39% door Vlaams-Brabanders en 15% door Brusselaars ingevuld. Tel bovenop de 23.836 directe jobs ook nog de ruim 40.000 (op dezelfde regel) indirecte jobs en de positie van de nationale luchthaven als tweede grootste economische motor van het land en significante hub voor werkgelegenheid in onze regio wordt met die cijfers andermaal bevestigd. Om die bron van tewerkstelling niet in gevaar te brengen roept Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant dan ook op om de over de gewest- en bestuursgrenzen heen tot een akkoord te komen om zo een stabiel en coherent wettelijk kader te creëren waarbinnen Brussels Airport zich kan blijven ontwikkelen.

De prioriteiten van Voka

  • Keur een wet goed die een rechtszeker en coherent kader biedt voor vliegroutes, de geluidsnormering en de exploitatiemogelijkheden.
  • Bekrachtig een langetermijnvisie waarbij Brussels Airport minimaal gelijke tred kan houden met de internationale luchthavens in de ons omringende landen.
  • De bereikbaarheid van de luchthaven dient te worden gegarandeerd door de mogelijkheid van een zuidelijke ontsluiting naar de luchthaven grondig te onderzoeken, het openbaar vervoersaanbod verder te verhogen en de Brusselse ring te optimaliseren.
  • Zet in op de vorming van arbeidskrachten en op de afstemming van vraag en aanbod in de luchthavenregio door samenwerking over de bestuursgrenzen heen.

Dit artikel verscheen in het magazine Ondernemers, editie juni 2019.

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

Proximus