Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • 2023 vertoont eerste tekenen van lichte vooruitgang

2023 vertoont eerste tekenen van lichte vooruitgang

  • 28/02/2023

Aan de neerwaartse conjunctuurbeweging die zowat heel 2022 typeerde, komt met de jaarwisseling een einde. De conjunctuurbarometer ging in de loop van de tweede jaarhelft van 2022 -41,4 indicatorpunten achteruit. In de loop van de eerste jaarhelft van 2023 lijkt het Limburgse economische weefsel erin te slagen om de activiteit op te drijven met het equivalent van 3,3 punten (of slechts 0,55 punten per maand). We hebben dus nog een lange weg te gaan en moeten hopen dat de wereldeconomie niet verder afglijdt.

Sinds jaren opnieuw daling van Limburgse starters

In december 2022 registreerden we 672 nieuwe Limburgse ondernemingen, goed voor 4,67% meer starters dan een jaar geleden in december. Hiermee doen we het finaal 3,57% minder goed dan in 2021. In vergelijking met de andere provincies doen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen het procentueel slechter. In Limburg hebben we wel nog een historische handicap weg te werken.

Exportactiviteit stilaan in de lift

De exportactiviteit zit duidelijk in de lift, met in december 6,8% meer afgeleverde exportcertificaten dan in november. Wel is het van 2015 geleden dat in december nog een beperkter aantal attesten werd afgeleverd. Qua exportwaarde blijft de aangroei met 4,6% sterk vergelijkbaar met het maandgemiddelde sinds 2010 (5,5%). De trends blijven net als vorige maand opwaarts gericht. In de corresponderende periode van vorig jaar was de tendens in beide indicatoren nog significant dalend. De year-to-year differential voor de attesten blijft stevig negatief (-13,1%), maar krimpt wel enigszins ten opzichte van vorige maand. De marge voor de exportwaarde klimt uit de rode zone en belandt op 0,9%.

Bouw krimpt sterk

Na een sterke aangroei in augustus met ruim 35%, krimpt het aantal bouwvergunningen in september (recentste effectieve data) opnieuw sterk met -19,6%. Deze terugval komt volledig op het conto van residentiële bouw: het aantal nieuwbouwprojecten krimpt immers met -35% renovatieprojecten met -8,1%. Binnen de niet-residentiële activiteit zien we echter positieve cijfers, met 13,3% voor nieuwbouw en 11,5% voor renovatieprojecten.

De trends voor de verdere ontwikkeling van de residentiële bouw zijn allebei opwaarts gericht. Binnen de niet-residentiële activiteit is een licht positieve trend voor de nieuwbouw net in staat om een zwak neerwaartse tendens binnen de renovatie-activiteit te compenseren. De year-to-year differential voor de totale markt blijft negatief (-8,25%), maar verruimt sterk ten opzichte van vorige maand (-1,66%).

Voertuigen: opnieuw krimp in december

In december 2022 krimpt het totale aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen met -13,9% ten opzichte van november. Deze tendens is hoofdzakelijk het gevolg van de dynamiek van de personenwagens en de opleggers. Alle trends verlopen positief, al is die voor bedrijfsvoertuigen niet echt significant. Voor vrachtwagens zien we een duidelijke uitvlakkingstendens. De huidige trend voor de opleggers verloopt opvallend steiler dan een jaar geleden. Voor de totale markt is er een significant opwaarts patroon met dezelfde intensiteit als vorig jaar. De differential voor de totale markt blijft met 10,6% status quo op het niveau van vorige maand (10,7%). Verder blijven ook alle marges positief. De marges voor bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens worden ruimer, die voor personenwagens blijft nagenoeg stabiel, terwijl die voor de opleggers een ruime krimp laat optekenen.

Aantal werkzoekenden neemt licht toe, aantal uitgeschreven vacatures neemt af

Het aantal werkzoekenden nam toe met 1,8%, wat zeer atypisch is voor december. Voor beide geslachten gaat het om de meest omvangrijke december-aangroei sinds 2010. De year-to-year differentials blijven met -0,52% voor de mannen en -0,02% voor de vrouwen mathematisch nog marginaal negatief. In december werden -8,7% minder vacatures uitgeschreven dan in november. Deze terugval blijft relatief beperkt ten opzichte van de gemiddelde maand-tot-maand krimp. De year-to-year differential blijft negatief (-4,2%). Het aantal per einde maand openstaande vacatures laat een krimp optekenen van -6,9%. Bij de jaarwisseling blijven nog 8.174 vacatures niet ingevuld, wat hoe dan ook nog steeds ruim het dubbele is van het decembergemiddelde.
Cumulatief daalde het aantal openstaande vacatures sinds de topwaarde van maart 2022 met -29,2%. De year-to-year differential blijft negatief en verruimt van -5,4% tot -8%. De afbouw van het totale pakket openstaande vacatures lijkt zich in de loop van de eerste jaarhelft van 2023 systematisch door te zetten.

Contactpersoon

Jonas De Raeve

Directeur belangenbehartiging

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie