Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • 1.800 werkzoekenden uit risicogroepen vinden job via werkplekprogramma Voka
Welt
  • 27/12/2018

1.800 werkzoekenden uit risicogroepen vinden job via werkplekprogramma Voka

Via een specifiek traject voor werkplekleren zet Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, haar leden ertoe aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Via werkplekleren en stages doen jongeren, 55+’ers, kortgeschoolden, personen met een handicap of migratieachtergrond de nodige ervaring op om aan de slag te gaan. “Het project is een succes want op twee jaar tijd groeiden we van 13 naar 2.720 plaatsen. 76% van de deelnemers had na een jaar een vast contract en we krijgen steeds meer vragen voor extra werkplekken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

In 2016 startte Voka - met steun van de Vlaamse overheid via het kabinet Muyters - met Welt, dat staat voor werkervarings- en leertrajecten. Daarmee stimuleert en begeleidt Voka bedrijven om open te staan voor een diversiteitsbeleid en werkplekleren in te bedden in het hr-beleid van de onderneming. Dankzij de Voka-methodiek van Lerende Netwerken breiden de bedrijven hun kennis en netwerk simultaan uit. De focus binnen Welt ligt op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt: jongeren, personen met een migratieachtergrond, 55+’ers, kortgeschoolden en personen met een arbeidshandicap.

Waar we in de zomer van 2016 van start gingen met 13 werkplekken, klokken we twee jaar later af op 2.720 ingevulde stage of tewerkstellingsplaatsen. Twee op de drie plaatsen (66%) werden ingevuld door personen uit de risicogroep. Deze gecreëerde plaatsen zijn ook duurzaam. Sommige bedrijven organiseerden nieuwe trajecten op eigen houtje, na het Welt-traject, en staan dus volledig open voor werkplekleren.

2.411 werkzoekenden kregen een leerplaats tussen de zomer van 2016 en nu. 856 werkzoekenden (35,5%) had na 3 maanden werk, 708 werkzoekenden extra (29,4%) na 6 maanden en nog eens 263 werkzoekenden extra (10,9%) na 12 maanden. Dat betekent dat na één jaar 76% van de werkzoekenden een vast contract had.

Stok en wortel

Om het hoofd te bieden aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, kijkt Voka niet alleen naar werkzoekenden, maar ook naar de niet-beroepsactieven in de arbeidsmarkt. “Na ‘jobs, jobs, jobs’, is er nu nood aan ‘volk, volk, volk’. We hebben alle handen nodig en dat menen we te bereiken door een combinatie van stok-en-wortel-maatregelen”, vindt Hans Maertens.

Voka pleitte al vaker voor een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen om werkzoekenden sneller naar een job te leiden; de spreekwoordelijke stok. Dat was een onderdeel van de Arbeidsdeal, maar door de val van de regering werd dit niet meer goedgekeurd.

“Toch nemen we als werkgeversorganisatie ook de verantwoordelijkheid om de bedrijven te sensibiliseren en actief te begeleiden zodat ze niet-beroepsactieven of mensen uit een risicogroep een stageplaats of leerplek aanbieden; de wortel. Het succesverhaal van Welt past dus in de holistische aanpak die we naar voor schuiven om onze economie beter en inclusiever te laten draaien.”

Contactpersoon

Jens De Vos

Directeur Projecten Voka-Project vzw

Waar we in de zomer van 2016 van start gingen met 13 werkplekken, klokken we 2 jaar later af op 2.720 ingevulde stageplaatsen."

ING
SD  Worx