Skip to main content
  • Nieuws
  • 15.000 tot 16.000 jobs in de Belgische offshore windindustrie

15.000 tot 16.000 jobs in de Belgische offshore windindustrie

  • 07/04/2017

BOP


België staat wereldwijd momenteel op de 6e plaats wat betreft capaciteit en de 4e plaats wat betreft geïnstalleerde capaciteit per inwoner op het vlak van offshore windenergie.  De kosten van offshore windenergie zijn vaak het onderwerp van maatschappelijk debat, maar er zijn ook talrijke baten van windenergie op zee, ecologisch maar ook sociaal-economisch, die vaak onderbelicht blijven.

Studiebureau Climact becijferde in opdracht van BOP de macro-economische impact van de offshore windindustrie op de Belgische economie, vandaag en in de nabije toekomst (tot 2030). BOP (Belgian Offshore Platform) is de organisatie die de belangrijkste partners verenigt die investeren in de (wind)energieproductie op de Belgische Noordzee.

Uit die cijfers blijkt dat deze nieuwe industrie zowel in België als in de rest van Europa in alle deelaspecten van de offshore windenergie jobs creëert. Het gaat onder meer om onderzoek, ontwikkeling, bouw van maritieme funderingen en transformatieplatformen, installatie van windturbines en hun onderhoud. Alles samen wordt gerekend op 15.000 à 16.000 permanente jobs in België tegen 2030 en een toegevoegde waarde van ongeveer 1 miljard euro per jaar.

De subsidiekosten van de offshore windenergie worden gecompenseerd door belastinginkomsten en lagere sociale zekerheidsuitgaven als direct resultaat van de jobcreatie. Voor de reeds operationele projecten en de parken in ontwikkeling bedraagt de geactualiseerde netto-impact op de overheidsfinanciën volgens Climact ongeveer 1 miljard euro van 2010 tot 2020.

De studie toont ook aan dat offshore windenergie de groothandelsprijs van energieopwekking naar beneden drukt. Hoe meer offshore windenergie, hoe lager de marktprijs voor elektriciteit. Tenslotte is  windenergie koolstofvrij en dus klimaatneutraal, zodat het bijdraagt tot de vermindering van de kosten gerelateerd aan de klimaatverandering.

Meer info

bart.vansevenant@voka.be