Skip to main content
Map

1 mei: hoog tijd voor nieuw beleid

  • 29/04/2022

Op 1 mei worden traditioneel de spanningen opgebouwd. Werkgevers en werknemers in Limburg delen nochtans dezelfde ambitie: zorgen voor een welvarende regio waar toekomstige generaties het ook goed hebben. Laat ons nu en onmiddellijk praten over een nieuwe deal.

In the midst of every crisis lies great opportunity. Het zijn de woorden van Albert Einstein. Woorden die de afgelopen dagen, weken en maanden vaak de revue passeerden in kranten, televisiejournaals en Limburgse huiskamers. Dan heb ik het vooral over het woord “crisis”. De crisis door de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, die acht op tien van onze ondernemingen opzadelt met verstoorde toeleveringsproblemen, stijgende kosten en hogere verkoopprijzen.

Of wat dacht u van de energiecrisis, waardoor we ons blauw betalen aan gas, elektriciteit of stookolie.. Of de crisis van onze overheidsfinanciën waar we afstevenen op het grootste begrotingstekort onder de klassieke industrielanden. In combinatie met de hoogste overheidsuitgaven en bijna laagste economische groei is dat desastreus voor onze toekomstige welvaart. Of u nu werkgever of werknemer bent: dit doet ons allemaal pijn. En die pijn zal niet snel verdwijnen, hoe graag we dat ook willen.

Maar laat uw ogen nog eens op de eerste zin van dit stuk vallen en uw scherpe blik ontdekt een tweede, in mijn ogen nog belangrijker zelfstandig naamwoord: "opportunity". Deze crisis biedt ook opportuniteiten. Kansen om de zaken waar we wel controle over hebben te realiseren.

Groeien is een collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal. Willen we vooruit met onze provincie wordt het hoog tijd om los te komen van vastgeroeste standpunten en slogans. Niet meer denken in tegenstellingen, maar in oplossingen.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Ik heb het dan over structurele problemen zoals de uitblijvende pensioenhervorming bijvoorbeeld. De komende vijftig jaar zullen er meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan betreden. Dat betekent dat er een jaarlijkse vergrijzingsfactuur van tientallen miljarden euro’s op ons afkomt. En over onze oververhitte arbeidsmarkt gesproken: voor iedere honderd werkzoekenden zijn er quasi dubbel zoveel openstaande vacatures, en daarbij komt nog eens dat er 136.000 Limburgers zijn die niet werken. Dat kunnen we in de huidige economische context niet toestaan.

Aan de vooravond van de Dag van de Arbeid steken wij daarom als ondernemersorganisatie onze hand uit om samen werk te maken van structurele hervormingen. Met de vakbonden, met de politiek. Want groeien is een collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal. Willen we vooruit met ons land, met onze provincie, wordt het hoog tijd om los te komen van vastgeroeste standpunten en slogans. Niet meer denken in tegenstellingen, maar in oplossingen voor onze arbeidsmarkt, voor onze pensioenen en voor onze overheidsfinanciën. Enkel zo kunnen we jobs en inkomsten voor zoveel mogelijk burgers garanderen en onze welvaartstaat financieren.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg