Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • 1 mei: hoog tijd voor een nieuwe deal

1 mei: hoog tijd voor een nieuwe deal

  • 29/04/2022

Op 1 mei worden traditioneel de spanningen opgebouwd. Werkgevers en werknemers delen nochtans dezelfde ambitie: zorgen voor een welvarende regio waar toekomstige generaties het ook goed hebben. Laat ons nu en onmiddellijk praten over een nieuwe deal.

We werken allemaal voor een betere toekomst. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor al wie nog na ons komt. We staan op de schouders van onze ouders en grootouders en willen die groei verderzetten. Groei leidt tot welvaart en tot de mogelijkheid om een waardevol leven uit te bouwen. Enkel door economische groei is onze sociale verzorgingsstaat mogelijk waarbij we iedereen kunnen ondersteunen die dat nodig heeft. 

Die groei staat meer dan ooit onder druk. Niet alleen door de opeenvolging van verschillende grote crisissen, maar vooral door het uitblijven van cruciale hervormingen. Zonder fundamentele bijsturingen aan ons maatschappelijk model draaien we rondjes die bij elke crisis groter worden. We verliezen energie aan futiliteiten en we gooien groeikansen weg. Crisissen elders in de wereld moeten we ondergaan. Maar voor de hervormingen in eigen land hebben we alle touwtjes zelf in handen. 

Drie hervormingen zijn zo belangrijk dat we ons geen verder uitstel meer kunnen veroorloven. 

We moeten in Vlaanderen grote infrastructuurprojecten kunnen realiseren. Waar het algemeen belang en het klimaatbelang op het spel staan, moeten vergunningen sneller verleend worden met zo min mogelijk risico om nadien nog vernietigd te worden. De duurzaamheidstransitie vergt gigantische investeringen. Zonder vernieuwde basisinfrastructuur blijven we achter met een verouderd industrieel park. De tijd tikt in ons nadeel. 

Ten tweede moeten we nog meer mensen aan het werk krijgen. Hoe meer mensen bijdragen door het werk dat ze doen, hoe beter het gaat met Vlaanderen. Laat de regio’s nu eindelijk toe om elk voor zich het pad te kiezen naar een hogere werkzaamheidsgraad. Werken is de sleutel voor een gezond, inclusief en welvarend leven.  

Een laatste hervorming gaat over ons onderwijs. De kwaliteit daalt er snel. En dat weegt op onze welvaart. De leerlingen van vandaag zijn de wetenschappers en de techniekers van morgen. Maak meer kruisbestuiving mogelijk tussen de bedrijfswereld en onze scholen. Waarom kan een R&D-medewerker van een innovatief bedrijf geen dag per week lesgeven in de technische school om de hoek? 

Voka roept iedereen, en in het bijzonder iedereen die werkt, op om partij te worden bij een nieuwe deal voor onze samenleving.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka

Ook inzake pensioenen, fiscaliteit en mobiliteit zijn grote veranderingen noodzakelijk. De tijd om doorbraken te realiseren is nu. Voor we het beseffen zal de verkiezingskoorts weer losbarsten. En dan komt dit land weer voor maanden – zo niet jaren – tot stilstand die stilaan permanent lijkt.

Fundamentele hervormingen zijn niet alleen een zaak van politici en beleidsmakers. Ze vragen ook het engagement van u en ik, van iedereen in de samenleving, van vakbonden en werkgevers. Willen we vooruit met ons land, willen dan moeten we onze stem samen laten horen. Om samen te ondernemen en samen te groeien. 

Voka roept iedereen – en in het bijzonder iedereen die werkt maar ook zij die nog niet of niet meer werken – op om partij te worden bij een nieuwe deal voor onze samenleving. De deal houdt in dat we groei willen voor zoveel mogelijk mensen en bereid zijn om ons maatschappelijk model daarvoor fundamenteel te hervormen. Een gezonde en gedeelde groei is ons leitmotiv. 

De wereld rondom ons verandert. Als wij niet mee veranderen dan ondergaan we de keuzes die anderen, die wel voorop willen lopen, in onze plaats maken.

Op 1 mei worden traditioneel de spanningen opgebouwd tussen vakbond, werkgevers en regering. Het zal deze keer niet anders zijn; integendeel het zal nog meer zijn dan voorheen. Maar vanuit Voka roepen we op om nu en snel de rangen te sluiten. Werkgevers en werknemers delen dezelfde ambitie: zorgen voor een welvarende regio waar toekomstige generaties het ook goed hebben. 

Laat ons nu en onmiddellijk praten over die nieuwe deal. Een nieuw maatschappelijk pact waarin we samen een stip aan de horizon plaatsen. We wensen iedereen een inspirerende dag van de arbeid toe. 
 
Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka 

imu - vzw - Altez