Skip to main content
 • "A new place to work" bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen

"A new place to work" bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen

"A new place to work" 

Met de financiële steun van 

Combinatielogo esf vlaamse overheid europese unie

 

 

 

 

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen is de nieuwe Voka-entiteit die sinds 1 januari 2018 is ontstaan uit de fusie van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen (met hoofdzetel te Mechelen) en Voka – Kamer van Koophandel Kempen (met hoofdzetel te Geel).  Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen maakt deel uit van de Voka-alliantie en vertegenwoordigt meer dan 2800 bedrijven. 

Situatieschets

De nieuwe fusiekamer telt 39 personeelsleden die zich allen inzetten om haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen rond de vier pijlers van onze werking:

 • Verdedigen & vertegenwoordigen: het verdedigen van de belangen van de leden t.a.v. de verschillende overheden.
 • Ontmoeten & netwerken: in verschillende contexten bedrijfsleiders en medewerkers in contact brengen met elkaar, via netwerkevents, inhoudelijke sessies en activiteiten, internationale missies, …
 • Kennis delen en informeren: bedrijven op de hoogte houden van nieuwe wetgeving, informeren over belangrijke implicaties hiervan, kennisdeling via lerende netwerken zoals Bryo, Plato, Familio, …
 • Adviseren en begeleiden: ondersteunen van bedrijven in alle vragen m.b.t. ondernemerschap, ondersteuning in duurzaam ondernemen, bij het opstarten of overdragen van hun bedrijf, …

Concreet heeft de fusie uiteraard ook implicaties op het personeelsbeleid en de concrete werking:

 • De werking van de Kamer en de specificiteit van deze werking impliceren dat van het merendeel van de medewerkers niet alleen een grote inzet en flexibiliteit wordt verwacht maar ook dat zij bedrijven/organisaties op deze verschillende vlakken kunnen ondersteunen. 
 • De aard van de dienstverlening en de breedheid van de takenpakketten maakt dat de Kamer steeds op zoek is naar zeer specifieke profielen die zich niet in grote getalen op de arbeidsmarkt begeven. De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent zorgen voor extra uitdagingen op dit vlak.
 • Daarenboven wordt van de medewerkers naast een brede kennis en takenpakket ook een grote mate van flexibiliteit verwacht. Bedrijven stellen vragen op de meest uiteenlopende momenten, netwerkactiviteiten vinden standaard in de avonduren plaats wat ook een grote belasting is voor de afstemming tussen werk en privé. 

Ook de context waarbinnen Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen opereert is gewijzigd. Deze context wordt steeds complexer in de een continue veranderende markt met hoge onzekerheid en complexiteit. De wereld waarin onze leden zich bevinden – en de Kamer hierdoor automatisch ook – wordt de komende jaren steeds meer ‘VUCA’, m.n. meer verandering (volatile), onzekerheid (uncertain), complexiteit (complex) en vaagheid (ambiguous). Als veel variabelen in de werkcontext snel veranderen, onzeker zijn, complex zijn en vaag zijn, dient binnen de organisatie op een andere manier gewerkt te worden: niet meer alles strak vast zetten maar juist flexibel en visionair zijn. Hiermee worden de organisatie in zijn totaliteit en de leidinggevenden en medewerkers in concreto mee geconfronteerd. 

Doel

Algemene doelstelling van het project ‘A NEW PLACE TO WORK’:
Met dit ESF-project willen we een duurzaam loopbaanbeleid uitwerken

 • waarin competenties en talenten van alle medewerkers in de fusiekamer ten volle benut worden, 
 • waarin ruimte is voor opleiding en groei van medewerkers en ruimte voor loopbaanplanning
 • waarin medewerkers het gevoel hebben door hun leidinggevenden gewaardeerd te worden voor hun inzet en 
 • waarin gewerkt wordt aan vertrouwen, tevredenheid, gezondheid en werkvermogen en bijgevolg ook aan het voorkomen van burn-out.

RESULTAAT van het project ‘A NEW PLACE TO WORK’:
Met dit duurzaam loopbaanbeleid behaalde we volgend resultaat:

 • de algemene tevredenheid van de persoonsleden is op 18 maanden gestegen van 6,4/10 naar 7,8/10 (adhv Wellfie-onderzoek)
 • medewerkers werden behouden nieuwe competente medewerkers werden aangetrokken
 • binnen de organisatie zijn loopbanen transparant, bespreekbaar en op maat.
 • de organisatie kan – mede dankzij coachend leiderschap - rekenen op gemotiveerde, inzetbare en psychisch gezonde medewerkers die zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan.
 • de organisatie staat garant voor gezonde en werkbare jobs.

Met de steun van 

Het Europees Sociaal Fonds, De Europese Unie en De Vlaamse Overheid.