Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Voka & Onderwijs – een doorgedreven samenwerking

Voka & Onderwijs – een doorgedreven samenwerking

Op de schoolbanken zit het talent en de kennis van de toekomst. Bedrijven hebben dat talent en die kennis nodig om verder te groeien. Maar beide werelden moeten elkaar vinden. Voka bouwt bruggen tussen de twee met tal van initiatieven en samenwerkingsverbanden.

 • Voka wil in de eerste plaats ondernemerschap stimuleren, ook bij jongeren. Zij zijn de ondernemers van de toekomst. 
 • De krapte op de arbeidsmarkt is een tweede belangrijke reden om een doorgedreven samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven op te zetten. 
 • Tot slot vindt Voka het ook belangrijk dat de kennis en expertise uit het hoger onderwijs ook vlot doorstroomt naar het bedrijfsleven. 

Op alle drie de pijlers zet Voka in op partnerships en samenwerking.

 

Ondernemerschap stimuleren

Bryo stand-up students met Thomas More Kempen en Mechelen en KULeuven

Dit initiatief is er voor studenten die willen ontdekken of ondernemerschap iets voor hen is:

 • Exclusief voor studenten 
 • Niet in blok- of exampenperiodes
 • Gratis 

Jaarlijks bereiken we als Voka – KvK Mechelen-Kempen een 60-tal studenten.
Contactpersoon: sarah.vandenbril@voka.be 

Bryo infosessies voor studenten/starters

Infosessies voor kandidaat-ondernemers die een duidelijk zicht willen krijgen:

 • op welke manier ze zich kunnen laten ondersteunen
 • waar, wanneer en bij wie ze terecht kunnen

Jaarlijks worden minimaal 80 deelnemers bereikt voor deze informatiesessies.

Contactpersoon: sarah.vandenbril@voka.be

Mini-ondernemingen
 • doe-leerformule
 • studenten richten een eigen miniatuurbedrijf op en commercialiseren een product met inzet van personeel en startkapitaal. 
 • alle aspecten van ondernemerschap komen aan bod: van het maken en verkopen van een product over het voeren van een boekhouding en het berekenen van prijzen tot het houden van algemene aandeelhoudersvergaderingen. 

Voka – KvK Mechelen-Kempen ondersteunt initiatiefnemer Vlajo met het verzorgen van seminaries voor leraren, zetelen in verschillende jury’s en met logistiek.

Meer info: myriam.heeremans@voka.be

Vliegende startersbrigade – Ondernemers voor de klas – Broodje ondernemen

Informatiesessies over ondernemerschap op middelbare scholen

 • jonge starters/ondernemers delen ervaringen en geven tips
 • studenten maken kennis met verschillende facetten

Tijdens dit project van The Antwerp Entrepreneur Academy dat liep tot eind 2020 werden jaarlijks ongeveer 60 klassen bereikt. Dit programma wordt voortgezet via Ondernemers voor de klas/Broodje ondernemen. Hiervoor wordt samengewerkt met Vlajo.

Interesse? Contacteer myriam.heeremans@voka.be voor meer informatie.

Spark your business - ondernemerscongres Thomas More Mechelen-Kempen (ism BNP Paribas Fortis)

Dit congres stimuleert studenten en jonderen met ondernemende goesting om hun dromen in concrete plannen om te zetten.

 • experts en jonge starters delen hun unieke ervaringen en knowhow
 • korte testimonials en interactieve workshops 

Met steeds meer dan 200 inschrijvingen waren de voorbije edities een groot succes. Collega’s van Voka namen in elke editie verschillende workshops voor hun rekening.

Partner in ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden ‘Start-up 2440’ (Geel) & ‘Manestarters’ (Mechelen)

Met de bestendiging van de stedelijke ecosystemen willen de hogescholen en universiteiten niet alleen het innoverend en ondernemend vermogen van studenten versterken, maar ook studenten ondersteunen die al tijdens hun studie willen ondernemen als student-zelfstandige. Bestaande initiatieven binnen het ecosysteem worden sterker en toegankelijker gemaakt, nieuwe aanvullende initiatieven worden gecreëerd. 
Voka neemt hierin deel als partner en deelt kennis en expertise met de andere partners.

Contactpersoon: sarah.vandenbril@voka.be

Verder is Voka lid van:

 • raad van advies van Deeltijds Onderwijs Kogeka
 • werkgroep ongekwalificeerde uitstroom Lier (met scholen uit de regio)

Leren en Ontwikkelen

Duaal leren in het Secundair Onderwijs

Voka – KvK Mechelen-Kempen zocht bedrijven die wilden deelnemen en faciliteerde tussen scholen en bedrijven. In het verleden gingen al trajecten door bij:

 • Kogeka (specialisatiejaar EM en Renovatie) ism met een aantal bedrijven als Renotec, REM-B, Umicore, Smet Group, … (afgerond)
 • Kogeka (specialisatiejaar Elektrotechnicus) ism met een aantal bedrijven als Sopraco, Dymotec, Engie, Spie (afgerond)
 • PTS- KOGEKA

Meer info: guido.evens@voka.be en valerie.hamal@voka.be

Duaal leren Hoger Onderwijs

23 studenten uit de richting ‘Informatiemanagement & Multimedia’ van Thomas More volgden een traject duaal leren met de steun van ESF.

 • Looptijd van 13 weken, telkens op woensdag
 • Twee vakken uit het curriculum konden in het bedrijf worden aangeleerd.
 • Met deelname van Accenture, AXS GUARD, Colruyt, Syneton en Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen 
 • Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen was niet alleen trekker van dit proefproject; er konden ook vier studenten bij Voka aan de slag. 

Meer info: myriam.heeremans@voka.be 

Samenwerking bedrijven VORM (scholengemeenschap Mechelen)

Acties om bedrijven en scholen van het secundair onderwijs in Mechelen dichter bij elkaar te brengen:

 • Klankbordgroep van bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken
 • Focus op innovatie
 • In opvolging van onderzoek Thomas More naar toekomst secundair onderwijs in Mechelen

Meer info: myriam.heeremans@voka.be en valerie.hamal@voka.be

Geothermie voor STEM ism Kogeka, Vito, Goodplanet en Provincie Antwerpen

Jongeren ontdekken via dit project een nieuwe energiebron en worden ze warm gemaakt voor techniek en wetenschap.
Fluvius, de scholengemeenschap KOGEKA te Geel, het Technisch Atheneum HET SPOOR en het Technisch Instituut Sint-Paulus te Mol bouwden een:

 • State-of-the-art Geothermie voor STEM-lokaal 
 • Mini-woning met warmtenet
 • Rondleiding in virtual reality

VITO en Goodplanet bieden sinds 2020 een dagvullend programma aan:

 • Bezoek aan de eerste diepe geothermiecentrale in Vlaanderen
 • Terreinverkenning en leren over chemie en materialen met de augmented reality app ResourceCity (naar analogie met Pokémon Go) 
 • Proeven om kennis te maken met VITO-technologieën
 • Quiz over plastic, het gebruik  en de recyclage ervan

Meer info: guido.evens@voka.be

De www.wiweter.be van techniekacademie Thomas More

WiWeTeR (lees wieweeter) organiseert wetenschappelijke activiteiten voor leerlingen. Wiweter is erkend lid van de STEM-academie en wordt gesteund door de Vlaamse Overheid en Gelijke Kansen in Vlaanderen. Voka-Kamer van Koophandel Kempen maakte deel uit van dit partnership.

https://wiweter.be/

Leven leren werken 2050 – ESF project met Promotor Thomas More en partner Voka

Experimenten rond levensbreed leren met ruimte voor future skills zoals creativiteit en innovatie met als doel

 • Snel, modulair en flexibel kunnen reageren op economische en sociale maatschappelijke behoeftes
 • Leren door te participeren in projecten/challenges
 • Doelgericht opleidingsverstrekkers, ondernemingen, lerenden en werkenden bij elkaar brengen via een netwerk van hubs
 • Opzetten vna experimenten rond NEET-jongeren en digitalisering

Meer info: myriam.heeremans@voka.be

Adviesraden graduaatsopleidingen Thomas More

Voka-collega’s zetel(d)en in verschillende adviesraden in functie van de accreditatie van deze opleidingen. Er wordt ingezet op ondersteuning en promo bij bedrijven van het tweejarige dagtraject van de graduaatsopleidingen van de cluster Tech&IT bij Thomas More voor Werkplekleren (toekomstige medewerkers).

STEM-platform Neteland

Neteland STEM-land”: een sterk netwerk met transversale verbanden naar onderwijs, duurzaamheid en ondernemers

Meer info: wim.brillouet@voka.be

Stages door studenten bij Voka Mechelen-Kempen

Voka geeft jongeren de kans om kennis te maken met het bedrijfsleven via stageplaatsen. Tijdens deze stages worden de studenten zo nauw mogelijk betrokken bij de werking van de Kamer.

Contacteer myriam.heeremans@voka.be voor meer informatie.

Vlotte doorstroom van kennis en expertise

Voka-lokaal

In het kader van de Voka-lokaal werkingen zijn er veel contacten met scholen in de eigen regio. In functie van concrete vragen worden door de Voka-lokaal leden contacten gelegd tussen scholen, ondernemingen en lokale besturen.

Digihub - EFRO project

In de Voka Digihub kunnen bedrijven terecht voor advies, expertise, experiment (testinfrastructuur) én financiële steun (dankzij EFRO en Hermes). Samen met het bedrijf werkt Voka aan een actieplan op maat, matchen we het met de juiste kennisinstellingen en krijgt het bedrijf ruimte om te testen. Voor de testing betaalt het bedrijf via Voka DigiHub slechts 30% van de kostprijs. De overige 70% worden gedragen door EFRO en de Vlaamse overheid. 
Voka Mechelen-Kempen is promotor en Thomas More en KU Leuven zijn samen met alle kennisinstellingen uit de provincie antwerpen copromotor.

Contactpersonen: arne.vanlaer@voka.be en carolien.jans@voka.be

Samenwerking met KU Leuven in kader van bachelorproeven: verspreiden van de info naar bedrijven

KULeuven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen werkt samen met bedrijven in het kader van bedrijfsprojecten. Deze zijn bedoeld voor bedrijven en organisaties die 

 • spelen met een onderzoeksidee, maar die het ontbreekt aan tijd of expertise
 • worden geconfronteerd met uitdagingen of knelpunten in hun organisatie
 • academische ondersteuning zoeken omtrent een aspect van hun bedrijfsvoering

Studenten uit de opleiding Handelswetenschappen doen projecten in het kader van hun bachelorproef:

 • Zij gaan op zoek naar een bruikbare oplossing voor bedrijfsgerichte vraagstukken. 
 • Zij leveren een wetenschappelijk onderbouwde analyse in een resultaatgericht eindrapport onder begeleiding van een docent.
 • Zij werken in teams van 2 tot 3 studenten een bedrijfsproject uit in het domein van export, strategie, marketing, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsfinanciering, HRM, entrepreneurship, logistiek en operationeel management, international business of accountancy en fiscaliteit.

Meer info: valerie.hamal@voka.be

Jury bachelorproeven Thomas More Mechelen-Kempen

De bachelorproef bestaat uit het schrijven van een eindwerk, het voorstellen en verdedigen ervan voor een jury van docenten en mensen uit het werkveld en het voorstellen en verdedigen van zijn traject op de hogeschool. Collega’s van Voka zetelden reeds meermaals in de jury.

SDG leertraject voor bedrijven

Trial- en onderzoekstraject onder begeleiding van Dr. Tom Waas - Onderzoeker Duurzaamheid & Duurzaam Ondernemen - Thomas More | Mechelen – Antwerpen rond:

 • (verdere) verdieping in de SDG’s en de verdere integratie ervan in de onderneming
 • sdg’s als business- of bedrijfsmodel 

Meer info: guido.evens@voka.be

Onze partners

parnersopleidingen

Contactpersonen

Voor meer informatie

Myriam Heeremans

Directeur Ondernemerschap en Levenslang leren

Full bio of Myriam Heeremans