Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Smulders zoekt heel wat mensen voor duurzame groei

Smulders zoekt heel wat mensen voor duurzame groei

  • 09/10/2023

Voor Smulders, het internationaal staalconstructiebedrijf met Belgische vestigingen in Arendonk, Balen en Hoboken, is letterlijk geen zee te diep en geen uitdaging te groot. Het bedrijf bouwt staalconstructies voor offshore windenergieprojecten en voor architecturale en industriële landmarks over de hele wereld. “Met onze groep hebben we meer dan vijftig jaar ervaring in de engineering, productie, levering en montage van zware, technisch complexe en architectonische staalconstructies”, zegt Benny Loots, Director Iemants & Willems bij Smulders.

“Dankzij deze expertises zijn we vandaag betrokken in projecten verspreid over de hele wereld én zijn we marktleider in Europa voor wat betreft het bouwen van de funderingen en substations voor offshore windprojecten.”

Wanneer we toekomen in het rustige en landelijke Balen maken we niet direct de link met prestigeprojecten in Antwerpen, Parijs, Abu Dhabi of zelfs op Antarctica. Ook denken we niet spontaan aan imposante funderingen voor windmolens die de fenomenale krachten van de wereldzeeën trotseren. Toch vertrekken hoogwaardige staalconstructies voor deze projecten vanop de kade aan het kanaal Dessel-Kwaadmechelen naar alle uithoeken van de wereld. “Willems hier in Balen is vandaag één van de zes sites van Smulders”, legt Benny Loots uit. “Samen met Iemants in Arendonk, Smulders Projects in Hoboken, Smulders Projects Netherlands in Vlissingen, Smulders Projects UK in Newcastle upon Tyne en Smulders Project Poland in Zary zijn we actief op twee markten. 

Met Smulders focussen we ons op civiele en industriële projecten en op offshore windenergie, waarvoor we funderingen en substations (hoogspanningsstations) bouwen. Dat wil zeggen dat we zowel betrokken zijn bij de constructie van gebouwen, als bij de bouw van bruggen, petrochemische installaties en windmolenparken. In totaal werken er vandaag iets meer dan 1.500 mensen voor Smulders, waarvan 820 in de Belgische vestigingen.” Sinds 2013 maakt Smulders deel uit van de Franse bouwgroep Eiffage, een holding met meer dan 76.000 medewerkers verspreid over vijftig landen. In 2022 realiseerde de holding een omzet van meer dan twintig miljard euro. “Wij zijn onderdeel van Eiffage Infrastructures, één van de vier entiteiten binnen Eiffage”, vervolgt Benny Loots. “De stabiliteit die zo een grote holding ons geeft is enorm belangrijk.

“We realiseren onze projecten dankzij onze ongelofelijke passie voor staal”

Benny Loots, Director Iemants & Willems bij Smulders

Marktleider in Europa

En die gekozen koers brengt Smulders naar bestemmingen over de hele wereld. “We kiezen resoluut voor de kracht van samenwerking”, vertelt Benny Loots. “We realiseren projecten door de specialiteiten en ervaring van onze zes verschillende vestigingen te combineren. Hierdoor creëren we een flexibel productieproces met een grote capaciteit, snelle respons en snelle levertijd van hoogwaardige staalconstructies binnen de verschillende markten. 85% van onze omzet van meer dan 600 miljoen euro realiseren we in onze afdeling offshore wind. Smulders is al meer dan twintig jaar op deze markt actief. We zijn gespecialiseerd in de engineering, fabricage en montage van offshore substations (de controlekamer van het windmolenpark die de verbinding maakt met de hoogspanningsnetten op land - nvdr) en fundaties. 

In Europa zijn we marktleider en zijn we goed voor 35% van de markt van de funderingen. Onze projecten bevinden zich voor de kusten van heel West-Europa, maar ook in Azië en de Verenigde Staten. In totaal bouwden we al meer dan 2.300 funderingen, 160 jackets en 35 substations. Dit zijn telkens maatwerkprojecten, want die funderingen en substations zijn telkens anders. Daarom worden we ook graag zo vroeg mogelijk in een project betrokken, omdat we dan maximaal onze ervaring en expertise kunnen inzetten. Bij het ontwerpen moet je rekening houden met tal van factoren: hoe diep is de zee, wat is de ondergrond, zijn er zeestromingen, hoe sterk is de wind en vanuit welke richting blaast die meestal. De projecten waaraan we werken zijn ook zeer verschillend. Soms moeten we vijfentwintig funderingen ontwerpen en bouwen. Voor ons grootste project tot nu toe waren dat er 277. Op dit moment kunnen we met onze verschillende sites samen drie funderingen per week afleveren, maar we zitten volop in de transitie om op te schalen naar zes funderingen per week.”

Smulders

Technische hoogstandjes

Toch blijft naast de offshore windmolenparken de civiele en industriële markt voor Smulders ook zeer belangrijk. “Dit zijn vaak technisch zeer uitdagende projecten, die we graag met beide handen aanpakken”, weet Tim Balcaen, QHSE Manager bij Smulders. “Wanneer anderen zeggen dat iets onmogelijk is, zetten wij er graag onze tanden in. Eiffage zorgt voor rust en voor een stevige financiële ruggengraat. We kunnen altijd terugvallen op het potentieel van de grote groep, maar beschikken toch over de autonomie om een eigen koers te varen.” Geen architectonische staalconstructie is te complex, geen enkele brug te ver en geen (petro)chemische installatie of renovatie te groot of te zwaar. We kunnen de ingewikkeldste projecten aan en kunnen ook op korte termijn zeer veel mensen en middelen op een bepaald project zetten. 

Dat is bijvoorbeeld vooral zeer belangrijk bij shutdown projectplanning, wanneer een fabrieksomgeving of een brug in een zo kort mogelijke termijn gerenoveerd moet worden. Een extra troef is zeker dat we - indien nodig - met onze eigen ingenieurs ook heel wat expertise rond de tafel brengen om een project mee te ontwikkelen. Op die manier kunnen we wereldwijd aan heel wat mooie civiele en industriële projecten meewerken. Wij onderscheiden ons door onze knowhow, ons technisch vakmanschap en vooral door onze gedrevenheid om te realiseren wat wij onze klanten beloven. Onze referentieprojecten overal ter wereld bewijzen dit. Simpelweg omdat ze met passie voor staal gerealiseerd zijn. Mooie voorbeelden dicht bij huis van zo’n technische hoogstandjes, waar planning en expertise zeer belangrijk waren, zijn Fietsen door de Bomen in Hechtel-Eksel, waar we een enorme staalconstructie moesten bouwen die geplaatst kon worden zonder bomen te kappen. Of de stadsbibliotheek aan de Waalse Krook in Gent. Hier was er een verplichting om 80% van het materiaal nodig voor de constructie aan te leveren via het water. We hebben daarvoor een binnenschip speciaal aangepast, zodat het in Gent onder de bruggen kon doorvaren.”

Duurzaamheid

Smulders kiest er heel bewust voor om zo duurzaam mogelijk te werken. De duurzaamheidsgedachte is verankerd in de bedrijfsvoering, omdat de bestuurders echt geloven dat die instelling hen als bedrijf weerbaarder en efficiënter maakt. Zo koopt het bedrijf waar mogelijk groen staal aan en vraagt het dit ook van haar partners. “Op jaarbasis verwerken wij zelf 60.000 ton staal, met het staal van onze partners/subcontractors erbij kloppen we af op zeker 120.000 ton”, vertelt Tim Balcaen. “Het is dus absoluut de moeite om een zeer bewuste aankooppolitiek te hebben. Het produceren van staal blijft een energie-intensief proces. Toch onderscheiden de producenten van groen staal zich door de CO2-emissies te reduceren in hun productieproces. Dit doen ze door moderne walserijen te gebruiken en over te schakelen van cokes-ovens naar gas-ovens, die op termijn zelfs op waterstof kunnen produceren. Daarnaast zijn we ook lid van het Steel Zero Initiative. Organisaties en bedrijven die zich bij Steel Zero aansluiten, verbinden zich er publiekelijk toe om tegen 2030 50% staal geproduceerd met een lage uitstoot te kopen en te gebruiken, en zetten zo een duidelijke route uit naar het gebruik van 100% CO2-neutraal staal tegen 2050. Door onze collectieve koopkracht en invloed te benutten, tonen we dat we verandering willen op de mondiale markten en dat we als staalverwerkers vragende partij zijn voor een verantwoorde productie van ons basisproduct. Bovendien is staal 100% recycleerbaar zonder kwaliteitsverlies. Het past dus ook perfect in de toekomstvisie van een circulaire economie.”
 

Koolstofneutraal

Intern heeft Smulders de voorbije jaren al flink wat stappen gezet op weg naar die zero CO2-emissie. “Sinds 2015 brengen we onze eigen CO2 -uitstoot systematisch in kaart”, licht Tim Balcaen toe. “Voor al onze vestigingen verzamelen we halfjaarlijks alle data in verband met verbruiken gelinkt aan verwarming, transport/mobiliteit en elektriciteit. Ook houden we bijvoorbeeld rekening met zakenreizen. Al deze info rekenen we om naar ton CO₂ en CO₂-uitstoot per werkuur. Door in alle vestigingen sinds 2017 de overstap te maken naar groene stroomcontracten en door verouderde machines en voertuigen steeds te vervangen door nieuwe technologieën – zo kopen we bijvoorbeeld sinds 2022 enkel nog elektrische bedrijfswagens aan en vervangen we alle heftrucks tot 3 ton en alle hoogtewerkers tot 20 meter door elektrische modellen – slagen we erin onze CO₂-uitstoot razendsnel te laten dalen. We stelden een plan op tot 2025 om de uitstoot met 60% te doen dalen en we zijn goed op weg om die doelstelling te halen. Op dit ogenblik hebben we de relatieve uitstoot ten opzichte van 2015 al met 55% verminderd. Concreet wil dit zeggen dat we van 5 kg CO₂-uitstoot per werkuur naar 2,2 kg CO₂-uitstoot per werkuur gezakt zijn. De ambitie is nu om tegen 2035 de overige 45% ook weg te werken en koolstofneutraal te zijn.”

Extra elektrificeren

Om dit doel te bereiken gaat Smulders nog meer elektrificeren en nog meer inzetten op duurzame technieken. “Op de daken van al onze Vlaamse vestigingen zullen zeer binnenkort zonnepanelen geplaatst worden”, somt Benny Loots op. “Dat is al goed voor een productie van 8 megawatt groene stroom. Heel goed nieuws is dat we in Arendonk de definitieve vergunning gekregen hebben voor de plaatsing van onze eigen windmolen. Volgend jaar kunnen we starten met de bouw en vanaf 2025 is deze windmolen goed voor de productie van 4,2 megawatt groene stroom extra. Voor de vestiging in Balen hebben we een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om te bekijken of we geen gebruik kunnen maken van geothermie. Deze studie is positief, dus dat project gaan we ook zo snel mogelijk opstarten. En in Hoboken ten slotte bekijken we op dit moment hoe we zo snel mogelijk kunnen aansluiten op het warmtenet dat daar in de industriezone komt.”
 

Alle mogelijke vacatures

Heel wat duurzame initiatieven dus, die het bedrijf klaar maken voor de toekomst. Toch is er nog een andere stevige uitdaging voor Smulders die aangepakt moet worden om de toekomst te verzekeren. “We groeien ieder jaar en die groei realiseren we in al onze vestigingen”, zegt Benny Loots. “En overal doen we dat op een duurzame en toekomstgerichte manier. Uiteraard zijn we daar heel blij mee. Alleen betekent dit dat we ook meer mensen nodig hebben en goede mensen vinden is vandaag een hele uitdaging. Op dit moment hebben we 63 openstaande vacatures in België, waarvan 48 in onze Kempense vestigingen. En dat gaat over diverse profielen, bijvoorbeeld lassers, machine-operatoren, logistieke medewerkers, ingenieurs, aankopers, projectmanagers, enz… : in de Kempen gaat het over 35 verschillende functies. Met drie collega’s zijn we permanent en proactief op zoek naar kandidaten om deze plekken in te vullen. 

Ik kan mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) uitdaging dan ook alleen maar de raad geven om snel een kijkje op onze jobsite, jobs.smulders.com te gaan nemen.” En die zoektocht naar nieuwe technische profielen gaat de komende jaren enkel maar toenemen. We zijn en blijven in de eerste plaats een staalconstructiebedrijf”, verduidelijkt Benny Loots. “Maar wanneer we substations ontwerpen en bouwen voor offshore windmolenparken, komt daar uiteraard ook heel wat elektrische expertise bij kijken. Op dit moment bouwen we een nieuwe afdeling uit, zodat we tegen 2026 voldoende elektrische expertise in eigen huis hebben. Daarvoor gaan we 110 electrical engineers, elektriciens en andere technische profielen extra nodig hebben in onze verschillende vestigingen. Uitdagingen genoeg dus voor iedereen in onze organisatie. Maar zeker is dat onze HR-medewerkers zich de komende tijd niet gaan vervelen.”

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie