Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Kelvin Solutions neemt jouw energieproject op sleeptouw

Kelvin Solutions neemt jouw energieproject op sleeptouw

  • 06/12/2023

Er zijn verschillende manieren om een sterke organisatiecultuur voor je bedrijf te bouwen. Bij Kelvin Solutions in Turnhout kiezen ze er bewust voor om zoveel mogelijk beslissingen samen te nemen. “Dat past gewoon in het DNA van ons bedrijf”, zegt zaakvoerder Hartwin Leen. “We werken samen binnen een team van gedreven experts en nemen als groep beslissingen. Daar is heel veel onderlinge interactie voor nodig, waardoor de som van 1 + 1 altijd veel meer dan 2 oplevert.”

Kelvin Solutions is vijf jaar geleden opgericht als een ingenieursbureau, maar is intussen uitgegroeid tot een one-stop- shop voor het uitwerken, implementeren en uitbaten van energieprojecten met een focus op duurzame warmte en koude. “Als jonge ingenieur kreeg ik bij Janssen Pharmaceutica de kans om in verschillende functies heel veel te leren over duurzame collectieve warmtesystemen”, vertelt Hartwin Leen. “Omdat ik ervan overtuigd ben dat we in de wereld van morgen deze systemen nodig hebben – zowel om onze leefbare omgeving te ondersteunen en de klimaatuitdaging aan te pakken, als om ons economisch verder te ontwikkelen – heb ik Kelvin Solutions opgericht. In eerste instantie hielden we ons bezig met het opstellen en uitwerken van de juiste strategie voor onze klanten. We zochten naar de juiste technologie om beschikbare warmte efficiënter in te zetten, brachten de juiste partijen samen en vertaalden al die elementen tot een concreet en haalbaar plan.

Al snel zagen we dat er vaak de nood was om dit plan – als projectmanagers – ook te gaan uitvoeren en om in een later stadium zelfs mee te zorgen voor het onderhoud en de uitbating van de installaties. Vandaag bieden we hierdoor totaaloplossingen aan en nemen we alle aspecten die bij een energietransitieproject komen kijken voor onze rekening. Van idee over de financiering tot de investeringsbeslissing en van toekomst- en beleidsvisie tot de succesvolle opstart en uitbating.”

“Mijn eerste twee medewerkers hebben elkaars sollicitatie afgenomen en hebben elkaar aangenomen. Ze moesten zelf beslissen of ze samen wilden werken.”

Hartwin Leen

Bruggenbouwers

Om de transitie naar duurzame energie te versnellen heeft Kelvin Solutions uiteraard goede mensen nodig. “Wij moeten energieprojecten letterlijk op sleeptouw nemen”, legt Hartwin Leen uit. “Mensen die bij ons werken moeten uiteraard hard skills hebben en technisch onderlegd zijn, maar daarnaast moeten ze ook heel wat andere kwaliteiten hebben. Het moeten bruggenbouwers zijn. Ze moeten kunnen praten en onderhandelen met onder andere collega-ingenieurs, bedrijfsleiders, projectontwikkelaars, overheidsdiensten, burgemeesters en vergunningsinstanties. Want pas als alle neuzen dezelfde kant op wijzen, kunnen we een succesvol project realiseren.

Vanaf het prille begin van Kelvin Solutions ben ik me al bewust van deze noodzaak en bouw ik aan een bedrijfscultuur die deze profielen aanspreekt en hen later ook de kans geeft om zich te ontwikkelen. Mijn eerste twee medewerkers, die hebben elkaars sollicitatie afgenomen en hebben elkaar aangenomen. Ik was er zeker van dat ze qua technische kennis de mensen waren die ik zocht, maar ze moesten zelf beslissen dat ze samen wilden werken.”

Projectteams

Aanwervingen gebeuren vandaag bij Kelvin Solutions nog steeds op deze manier. “Een aantal collega’s spreekt met de sollicitant en op ons tweewekelijks teamoverleg beslist de hele groep op basis van die input of iemand aansluit of niet”, weet Hartwin Leen. “Het is ook op dit overleg dat we onze projecten bespreken. Welke richting gaan we op met het bedrijf en welk soort uitdagingen willen we aangaan? Wie werkt aan welk project? Wie neemt de lead? We werken niet met strikte functies, zo maak ikzelf ook nog deel uit van bepaalde projectteams. Ik wil niet dat mensen in een hokje zitten, dat we hun expertise streng afbakenen. Daarom stellen we ook de projectteams in overleg samen.

In zo’n team zit bijvoorbeeld vaak iemand die over die specifieke technologie nog moet bijleren. Hij of zij krijgt zo de kans om ervaring op te doen. Dankzij deze aanpak kunnen we interessante profielen overtuigen om bij ons te komen werken. Ze weten dat ze werken aan projecten die er maatschappelijk toe doen en dat ze steeds een significante bijdrage leveren aan die projecten. Ze worden gewaardeerd, bepalen mee de bedrijfskoers en groeien door verantwoordelijkheid te nemen.”

Duurzaam groeien met Accelero

Omdat Kelvin Solutions snel groeit en dat toch wel voor uitdagingen zorgt, volgt Hartwin Leen momenteel Voka Accelero, een traject op maat van groeibedrijven. “Ik vind het belangrijk om onze huidige bedrijfscultuur te behouden”, zegt de bedrijfsleider. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat we duurzaam groeien.”

Met zeventien mensen managet Kelvin Solutions vandaag een vijfenveertigtal lopende projecten. “Aangezien al onze projecten maatwerk zijn, is dat een behoorlijke evenwichtsoefening”, vertelt Hartwin Leen. “Onze mensen nemen absoluut hun verantwoordelijkheid, maar er zijn uiteraard grenzen. En je kan niet alles oplossen door extra mensen aan te werven. Het is daarom nodig dat we tijdig op zoek gaan naar een goed evenwicht, een kader waarin we gezond kunnen groeien. Binnen Accelero vinden groeiende bedrijven elkaar. Tijdens de sessies en de individuele coachingmomenten tonen experts hoe we nog efficiënter met onze mensen en middelen kunnen omgaan. Maar ook leer ik – als bedrijfsleider – veel van de ervaringen van de andere deelnemers. Dankzij al die input kunnen we groeien en toch onze bedrijfscultuur verankeren.”

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie