Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Een lokale Oosterweel

Een lokale Oosterweel

  • 03/04/2024

Ronny Van Doninck is geboren en getogen in Rijkevorsel en woont momenteel in Merksplas. De algemeen directeur van Artem, onderdeel van de groep Van Roey, vinkt daarmee twee van de vier gemeenten af van Voka Lokaal Noord, waar hij sinds 2016 bestuurslid is en sinds 2023 voorzitter. “Het is fijn om andere bedrijven in de regio te ondersteunen en advies te geven. Als grote onderneming in de regio vind ik dat we hier een rol in hebben te vervullen. Hierbij willen we ook graag het ondernemerschap in de regio mee helpen stimuleren.”

Wat is de grootste troef van ondernemen in Kempen Noord?

“Zowel in Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog hebben we belangrijke industrieterreinen. We liggen vlakbij de E19 en de N14, één van de belangrijkste gewestwegen. Een andere troef is de sterke aanwezigheid van verschillende scholengemeenschappen, vooral rond Hoogstraten. We hebben heel wat gereputeerde scholen in de regio, waaronder ook technische: het Seminarie, De Spijker, Vito…. Het zijn scholen die heel veel schoolgaande jeugd aantrekken tot ver in de omstreken. Hier wordt de basis gelegd voor de toekomstige arbeidskrachten.”

Voka Mechelen-Kempen pleit voor meer industriegrond, het vereenvoudigen van vergunningen, activeren van mensen, meer investeringen en ontknopingen van bedrijventerreinen. Hoe voel je die pijnpunten concreet in jouw regio?

“Rijkevorsel staat op de zevende plaats bij onbebouwde industriegrond en Hoogstraten op de zesde plaats bij geblokkeerde industriegrond. Daar zijn dus nog veel opportuniteiten om mensen meer te laten ondernemen. Industriegrond is absoluut noodzakelijk, maar daar heb je vergunningen voor nodig. Die twee hangen samen en moeten in eerste instantie gedeblokkeerd worden. Als bedrijven zich dan kunnen ontwikkelen, heb je vervolgens een goede mobiliteit nodig – en dat vergt investeringen – en moeten er arbeidskrachten gevonden worden. Daarnaast zou ik er ook betaalbaar wonen aan toe willen voegen – dat vergt ook vergunningen en een duidelijk beleid rond ruimtelijke ordening. Het is een én- én-én verhaal: alles hangt samen.”

Als je één initiatief naar voren mag schuiven, welk zou het zijn?

“Onze grootste troeven zijn industrie en bereikbaarheid. Tegelijk zijn het ook onze grootste valkuilen. Voor ons is de topprioriteit de Transportzone Meer, met afrit 1A transportzone van de E19 en het verkeer door de dorpskernen op de N14. De N14 veroorzaakt in Hoogstraten en Rijkevorsel een echt verkeersinfarct, en ook voor de schoolgaande jeugd is die weg een gevaar. Brengt me bij Lu Fockaert, mijn voorganger in het bestuur en één van de grondleggers van het bestuur van Voka Lokaal Noord. Hij was vroeger al eens betrokken bij een plan voor een omleidingsweg langs de N14, om te vermijden dat zwaar verkeer via de dorpskern moet. Misschien moeten we dat idee terug oppikken. Het is niet de nieuwe Oosterweelverbinding die we nodig hebben, maar een lokale variant zou voor de bedrijven zeer welkom zijn.”

Contactpersoon

Fientje Moerman

Voka Lokaal Coördinator

Artikel uit publicatie