Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Bruggen bouwen voor een betere zorg

Bruggen bouwen voor een betere zorg

  • 07/02/2024

Een structureel personeelstekort, steeds complexere zorgvragen, financiële tekorten bij organisaties en een ontsporende begroting: de gezondheidszorg in Vlaanderen staat voor aanzienlijke uitdagingen. Digitalisering biedt hier een antwoord op. Maar er moet dringend een inhaalbeweging komen. “Ik ben ervan overtuigd dat we nog mooie technologische doorbraken kunnen realiseren”, vertelt Eveline Leys, coördinator Levenslang Leren en Zorg Voka Mechelen-Kempen. “Voka heeft nu een nieuw programma dat hiermee helpt.”

Eveline Leys heeft altijd als thuisverpleegkundige gewerkt, maar deed daarnaast ook ervaring op aan de beleidskant. “Ik heb de nodige praktijkervaring aan het bed van de patiënt, maar weet ook wat het is om achter de schermen bezig te zijn en innovatie tot bij het bed te brengen.” Sinds kort werkt ze als coördinator Levenslang Leren en Zorg voor Voka Mechelen-Kempen. In die hoedanigheid is ze onder andere verantwoordelijk voor het opstarten van een nieuw zorgprogramma dat in de Voka Health Community wordt ontwikkeld met de steun van Vlaio (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen).

Waarom een programma specifiek voor zorg en welzijn?

“Omdat we – onder meer door de vergrijzing – voor enorm grote uitdagingen staan in de gezondheidszorg. Het maakt dat de kwaliteit van onze zorg onder grote druk staat. Ik geloof dat innovatie, zoals in technologische ontwerpen en processen, ervoor kan zorgen dat we die kwaliteit toch kunnen waarborgen. Binnen de Voka Health Community brengt Voka al langer zorgondernemingen, bedrijven, kenniscentra en patiëntengroepen samen. Net omdat we niet alleen binnen de muren van de gezondheidszorg naar oplossingen moeten zoeken. Samenwerken met verschillende sectoren brengt verrassende ideeën aan het licht. In het nieuwe programma dat we in 2024 lanceren, focussen we binnen de Voka-Kamers specifiek op die digitale transformatie in de zorg.”

Implementatiekloof

“Er bestaan al heel veel geavanceerde technologieën in de zorg. En al zijn er ook heel veel goede voorbeelden, toch kunnen we spreken over een implementatiekloof. Soms zijn ontwikkelingen te weinig afgestemd op de doelgroep met hun specifieke noden. Soms kunnen organisaties zich te weinig wendbaar opstellen om de innovaties succesvol in te zetten. Soms ontbreekt het aan kennis of digitale vaardigheden. Samen met de Voka Health Community willen we die kloof kleiner maken. Via een divers aanbod zullen we zorg- en welzijnsondernemingen ondersteunen zodat ze stapsgewijs meer vertrouwen opbouwen in het potentieel van een digitale transformatie. We willen hen ook in contact brengen met gezondheidsorganisaties en bedrijven uit andere sectoren die succesvol innoveren. We zijn ervan overtuigd dat er zo doorbraken kunnen ontstaan waarmee we ook in de toekomst kwaliteitsvolle zorg kunnen garanderen.”

Kan je een voorbeeld geven?

 “Ik denk bijvoorbeeld aan mobiele applicaties die het mogelijk maken om zorg op afstand toe te passen, bijvoorbeeld voor diabetespatiënten. De zorgverlener kan zich op voorhand beter voorbereiden op de consultatie of op afstand ingrijpen. Dat levert langs beide kanten een betere kwaliteit. Een ander voorbeeld is dat van het digitale patiëntendossier. Er gaat nog steeds heel veel informatie verloren waardoor de zorg niet optimaal is. Dat kan beter, door bijvoorbeeld de verschillende systemen met elkaar te laten praten.”

Voor welke bedrijven is dit Voka- programma?

“We richten ons op de zorg- en welzijnsorganisaties in de breedste zin van het woord, maar ook op ondernemingen die relevante producten en innovaties aanbieden. We willen hen inspireren, ondersteunen en begeleiden met vijf pijlers.”

Hoe kiest een organisatie de pijler die bij haar past?

“Daar kan ik hen wel bij helpen. Iedereen met interesse kan me geheel vrijblijvend contacteren. Ook professionals die thema’s en problemen in zorg en welzijn willen aankaarten, kunnen bij mij terecht. Daarnaast kunnen ook ondernemers die interesse hebben in de sector zich aanmelden.”
 

De vijf pijlers van het impulsprogramma zorg:

  1. Info en advies: zorg- en welzijnsorganisaties kunnen al hun vragen over zorg en innovatie stellen.
  2. Digitale screening: een tool waarmee je je digitaliseringspotentieel meet en te weten komt hoe je ermee aan de slag kan.
  3. Info- en inspiratiesessies met organisaties en ondernemingen met succesvolle cases.
  4. Opleidingen: in een aantal sessies werken we rond een thema dat organisaties zelf kunnen kiezen.
  5. Lerend Netwerk: we brengen gedurende een jaar verschillende actoren met elkaar samen om kennis en expertise uit te wisselen en elkaar te inspireren. Afhankelijk van het thema nodigen we ook een expert uit of gaan we op bedrijfsbezoek.

De eerste drie pijlers worden volledig gratis aangeboden.
 

Op dinsdag 7 mei start het Lerend Netwerk Health & Care met een kick-off

Ik schrijf me in!

Boek hier je afspraak met Eveline:

Contactpersoon

Eveline Leys

Coördinator Levenslang leren & zorg

Jouw advertentie in Ondernemers?

Adverteren via Voka Mechelen-Kempen

Klik hier

Artikel uit publicatie