Skip to main content
Map
  • Wedstrijdreglement ledentevredenheidsonderzoek Voka-Mechelen-Kempen

Wedstrijdreglement ledentevredenheidsonderzoek Voka-Mechelen-Kempen

DataSynergy, Jubellaan 70, 2800 Mechelen organiseert deze wedstrijd bij de deelnemers aan het onderzoek over de ledentevredenheid.

Artikel 1

De wedstrijd staat open voor alle ledeb van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen die de enquête online hebben ingevuld ten laatste op 30 september 2022.

Artikel 2

De winnaars zullen willekeurig gekozen worden aan de hand van een trekking. Voka Mechelen-Kempen zal alles in het werk stellen om de winnaars van de wedstrijd per e-mail op de hoogte te brengen ten laatste op 31 oktober 2022.

Artikel 3

Elke respondent heeft slechts één kans om deel te nemen aan de wedstrijd.

Artikel 4

Online antwoorden die later dan 30 september 2022 binnenkomen zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor deelname aan de wedstrijd.

Artikel 5

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het verloop van de wedstrijd en de enquête.

Artikel 6

De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld.

Artikel 7

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting ervan zal in overweging genomen worden.

Artikel 8

Het wedstrijdreglement kan bekomen worden op schriftelijke vraag bij Voka – KvK Mechelen-Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel.

Artikel 9

Voka – Mechelen-Kempen behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers of voor eender wie.

Artikel 10

Klachten over de huidige wedstrijd moeten ten laatste op 14 oktober 2022 per aangetekende brief gestuurd worden naar: Voka – KvK Mechelen-Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel.

 

Logo 1logo2