Skip to main content
 • Lobbywerking

Voka|VeGHO verdedigt de belangen van de havenbedrijven op alle beleidsniveaus.

Via analyses, opinies en positieve samenwerkingen werken we elke dag voor een gunstig en bedrijfsvriendelijk klimaat (mobiliteit, infrastructuur, arbeidsmarkt,..). Daartoe onderhouden we nauwe contacten met de lokale en regionale overheden. 

Als stem van de haven gerelateerde bedrijven in North Sea Port verzamelen we hun belangen. We maken deze kenbaar en verdedigen ze, zodanig dat deze hoog op de politieke agenda blijven. Dit doen we zoals steeds met onderbouwde standpunten aan de hand van studies waarbij we maximaal inspelen op de sociaaleconomische uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen in North Sea Port.

Op deze pagina kan u een overzicht vinden van de lopende lobbydossiers onderverdeeld in mobiliteit en ruimtelijke ordening, fiscaliteit, arbeidsmarkt en innovatie

Voka-Vegho verdedigt de belangen van ondernemingen op deze domeinen

Voka-VeGHO zet zich in voor een efficiënte en veilige inrichting van wegen voor iedere weggebruiker in de haven en een vlotte afstemming van vervoersmodi, ook over de landsgrenzen heen.  

Ontdek hier de lopende dossiers.

Een belangrijk deel van de inkomsten van de lokale overheden wordt verhaald op ondernemingen. Voka-VeGHO bepleit maximaal de vermindering tot afschaffing van gedateerde belastingen zoals deze op drijfkracht en waakt voor de invoering van nieuwe of hogere fiscale lasten.

Ontdek hier de lopende dossiers.

Met 65.000 direct en indirecte werknemers in de Gentse haven is North Sea Port de belangrijkste economische cluster in Oost-Vlaanderen. Daarom vindt Voka-VeGHO dat een kwalitatieve en duurzame tewerkstelling in en rond de haven primeert. De focus ligt op acties zoals vacaturegericht op te leiden en het optimaliseren van grensoverschrijdend vervoer van en naar de haven.

Ontdek hier de lopende dossiers.

North Sea Port kan enkel zijn plaats op het wereldtoneel vrijwaren als het blijft inzetten op technologische ontwikkelingen en investeringen. Voka-VeGHO pleit dan ook voor constante aandacht voor de ontwikkeling van industrie 4.0, AR en AI toepassingen in de haven, zelfrijdende auto’s,.. Om deze innovatie te stimuleren zorgt Voka-VeGHO dat dit soort zaken hoog op de agenda blijven staan.

Ontdek hier de lopende dossiers.

kruispunt eurosilo

Mobiliteit en ruimtelijke ordening

Meulestedebrug

Beschrijving

Meulestedebrug moet vervangen worden voor een gegarandeerde, veilige en vlotte toegang in en uit de haven.

Status Wat wil Voka?
 • De tweede en laatste herstellingsfase van de brug is afgerond. De ballastkist en hoofdligger van de linker brughelft zijn verstevigd.
 • Het project is opgenomen in de meerjarenplanning van MOW waardoor het budget gereserveerd is. De werken zitten op schema om aan te vangen in 2021.
 • Start van de bouw binnen de voorziene timing
 • Goede afstemming van de minder-hinder maatregelen met andere werven. 
 • Duidelijkheid over de concrete situatie tijdens de werken
 • Een gegarandeerd gebruik voor zwaar transport tot en met de oplevering van de nieuwe brug

R4 West Oost

Beschrijving

Het R4WO project is cruciaal voor de toekomst van NSP. Door het ombouwen van de R4 Oost-West tot primaire weg, via het wegnemen van gelijkgrondse kruispunten, zal er een vlottere en veiligere doorstroming ontstaan. Het project is een combinatie van 18 knooppunten.

 

Status Wat wil Voka?
 •       Al 5 van de 23 punten zijn aangepakt de voorbije jaren. Voor de 18 resterende punten is de aanbestedingsprocedure gestart. 
 •       budget 900 miljoen euro. 
 •       Het fietsnetwerk in de haven is een onderdeel van het project voor 150 miljoen.
 • Realisatie van quick wins zoals bv. Eurosilo
 • Afstemming van de minder-hinder maatregelen over al de werven
 • Duidelijke, effectieve communicatie en overleg.
 • Slimme mobiliteitsoplossingen 

Voor de laatste stand van zaken? Klik hier.
 

Spoorlijn 204

Beschrijving

De goederenspoorlijn in het oostelijk deel van de haven ombouwen zodat het ook voor personenvervoer geschikt wordt.

Er werken meer dan 10 000 mensen in dit gebied dat nu quasi enkel met de wagen te bereiken is. 

Status Wat wil Voka?
 • De studie over haalbaarheid en kosten is lopende.
 • Het dossier wordt gekoppeld aan R4OW wegens de vele linken.
 • De Vlaamse regering heeft het dossier in 2017 op de lijst van 11 spoorprioriteiten gezet waardoor het mee kan financieren. 

 

 • bij verwezenlijking moet het een hoge frequentie hebben zonder dat goederenvervoer verstoord wordt.
 • De toegang tot andere mobiliteit of bedrijven moet gegarandeerd zijn.
 • Focus moet liggen op werknemers en niet op bewoners.

 

Sifferverbinding

BESCHRIJVING

Door het sluiten van de Gentse ring (R4) aan de noordzijde, bij voorkeur door middel van een tunnel onder het Sifferdok. Op deze manier vermijdt dit 30km omrijden over Zelzate of rijden door de zuidelijke havenontsluiting.

Die ontsluiting is vandaag woongebied en wordt dat in de toekomst nog meer. Een brug (siffer-light) is suboptimaal gezien dit de activiteiten ten zuiden van de verbinding kan bemoeilijken.

Status Wat wil Voka?
 • Het studiewerk of intentie voor deze verbinding is sterk verouderd.
 • Brede coalitie (Stad, North Sea Port, bedrijven)
 • Vlaanderen heeft geen intentie om studiewerk aan te vatten (regeerakkoord)
 • De stedelijke ontwikkeling breidt uit naar het noorden en plaatst druk op vrachtvervoer aan de zuidelijke havenontsluiting
 • Opstart van de voorbereidende studie in de volgende legislatuur. Alle parameters moeten bekend zijn voor een beslissing in de legislatuur 2024
Fietsverbindingen haven

Beschrijving

De fiets wordt belangrijker en belangrijker als vervoersmiddel in de haven. De ontsluiting van de haven en de havenbedrijven via vlotte en veilige fietsverbindingen. De haven is reeds op een aantal punten goed ontsloten (R4, Skaldenstraat, Langerbruggestraat…) voor fietsers. Al blijven er nog heel wat zwarte punten over. Zo blijven een aantal wegen fiets onveilig en sommige bedrijven (ook bedrijfsintern) blijven ook moeilijk toegankelijk.
 

Status Wat wil Voka?
 • Het dossier is opgenomen in het project R4OW met een voorziene budgettering van 150 miljoen euro. 
 • Volgend jaar staan reeds 3 fietsovergangen op de planning.
 • De knelpunten in kaart brengen (mobiliteitsstudie 2021 ).
 • Een snelle realisatie van de fietsverbindingen.

 

Fiscaliteit in de haven

Drijfkracht

Beschrijving

Stad Gent belast bedrijven die motoren gebruiken bij de productie. Deze gedateerde, archaïsche belasting , heeft vooral zijn uiting op de havenbedrijven.

Status Wat wil Voka?
 • Stad Gent heeft een studie besteld naar alternatieve mogelijkheden voor bedrijfsbelasting. Met focus op oppervlakte van bedrijven, met kortingen voor efficiënt ruimtegebruik en energiemaatregelen. 
 • Een uitdoving van de drijfkrachtbelasting.   

 

Arbeidsmarkt

Mismatch arbeidsmarkt

Beschrijving

Werkzoekenden vinden te weinig de weg naar de havenbedrijven. Ze worden niet efficiënt genoeg toegeleid en opgeleid. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de haven als slecht ervaren.

Status Wat wil Voka?
Op initiatief van Vegho heeft Gent een engagement aangegaan om dit aan te pakken. Dit heeft 3 luiken:
 • Zichtbaar maken van vacatures in de haven 
 • Mobiliteitssituatie in de haven aanpakken en communiceren
 • Vacaturegericht opleiden 
 • Grensoverschrijdend aanpakken
 • We willen dat de stad middelen voorziet voor de uitrol van het plan.
 • Vanuit VDAB accountgericht werken met vacaturegerichte opleidingen.
 • Grensoverschrijdende trainingscentra 

 

innovatie foto

De haven van de toekomst

Drones

Beschrijving

Het gebruik van drones in de haven voor het uitvoeren van beveiligingstaken, locatie- en voorraadbepalingen, controle van voertuigen en schepen

Status Wat wil Voka?
 • Huidige Belgische wetgeving omtrent drones die niet zonder visueel contact vliegen is rigide.
 • In Antwerpen is een proefproject gestart met alle actoren (operatoren, haven, luchtruimautoriteit, telco, …) om haalbaarheid en mogelijkheden te onderzoeken
 • Een uitzonderingsgebied in Gent, om dan met NSP en bedrijven pilot cases uit te werken.

 

Waar ligt u 's nachts wakker van?

Vraag het aan Voka

Heb je een vraag of probleem?

Voka Oost-Vlaanderen ondersteunt je graag met expertise en advies op maat van jouw bedrijf*. Stel hieronder jouw vraag. Wij doen ons uiterste best om u binnen 24 uur een antwoord te bezorgen. 

*Exclusief voor Voka-leden. Lid worden? Klik hier voor meer info.

Blijf ook op de hoogte

 

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Simon Brouckaert

Jong Ondernemen - Haven

Stefan Derluyn

Directeur regio Haven - Manager Internationaal Ondernemen - Chief Digital Officer