Skip to main content
  • Home
  • Lobbydossiers

Lobbydossiers

Windenergie
Belangenbehartiging

Offshore-industrie

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz.

Ontwrichte zone: regio Genk
Belangenbehartiging

Ontwrichte zone (Limburg)

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Dit betekent dat bedrijven die er investeren en extra tewerkstelling creëren, fiscale ondersteuning krijgen.

ontwrichte zone
Belangenbehartiging

Ontwrichte zone Kempen

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van twee

Oostelijke Tangent
Belangenbehartiging

Oostelijke Tangent

Het Oostelijke tangent wordt wel eens de ‘moeder van de missing links’ in het Waasland genoemd.

Reconversiespecial
Belangenbehartiging

Reconversiespecial

De moeilijke reconversie van de Kanaalzone in Vilvoorde toont aan dat de verlaten industriegronden moeizaam omgevormd kunnen worden tot winstgevende projecten.

routeplan 2025
Belangenbehartiging

Routeplan 2025

Routeplan 2025 is de economische gps voor beleidsmakers en ondernemers in onze regio.

Ruimtelijke ordening in Limburg
Belangenbehartiging

Ruimtelijke ordening in Limburg

Voka – KvK Limburg heeft oog voor onze economie én onze ecologie. Daarom pleit het voor gezond verstand wanneer er belangrijke beslissingen worden genomen op vlak van ruimtelijke ordening.

SALK: leven na Ford Genk
Belangenbehartiging

SALK: leven na Ford Genk

Met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (afgekort als SALK) engageer de Vlaamse regering zich om in de planperiode 2013-2019 concrete acties en projecten te realiseren die de econom

Talent
Belangenbehartiging

Talent

Om Vlaanderen welvarend en competitief te houden, is de aanwezigheid en ontwikkeling van talent essentieel, als onze enige en echte grondstof.

Toekomstindicator 2018
Belangenbehartiging

Toekomstindicator: kan Limburg excelleren?

Om de economische gezondheid van de Limburgse fundamenten te beoordelen, gebruikt Voka – KvK Limburg de formule E = TI². De factoren T en I² staan voor talent, innovatie en internationalisering.

Vooruit met de Noord-Zuid!
Belangenbehartiging

Vooruit met de Noord-Zuid!

Limburg heeft nood aan een performante Noord-Zuidverbinding, in functie van zowel de economische verkeersdoorstroming als van de leefbaarheid van de kernen die door de huidige verbinding doorsneden wo

ING
SD  Worx