Skip to main content

Voka Transformatie-index

Is België klaar voor de vele transformaties die op ons afkomen? Voka bracht dit voor de eerste keer in kaart in een transformatie-index: met zes keer vijf indicatoren vergelijken we de EU-lidstaten in zes transformatie-domeinen.Voka Transformatie-index

Wat blijkt? We hinken niet echt achterop, maar in de top zit ons land toch niet. Volgens de transformatie-index staat ons land op de achtste plaats, in een internationale vergelijking met 28 EU-landen. Willen we succesvol blijven in de toekomst? Dan is er werk aan de winkel. Het zal erop aankomen in alle domeinen te excelleren.

Internet - 2de van Europa

De belangrijkste transitie in de komende decennia is de digitale transformatie. Een performante ICT-infrastructuur met snel datatransport en -gebruik is de eerste voorwaarde om dit in een succes te vertalen. Voka doet de volgende aanbevelingen:

 • Pas onze ICT-infrastructuur aan voor de razendsnel veranderende technologie.
 • Maak de juiste technologiekeuzes. Het is daarbij belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen investeringen in state-of-the-art ICT-technologie en betaalbare prijzen voor de consument.
Internet

Overheid - 7de van Europa

Een overheid die een betere dienstverlening aan een lagere kost wil leveren, een noodzaak voor de burger en belastingbetaler, zal meer moeten doen met minder. Radicaal digitaal is de beste manier om meer te doen met minder middelen. Voka doet de volgende aanbevelingen:

 • Investeer meer in open data, want daar lopen we achter. De overheid doet al inspanningen om technologie in haar processen te integreren, maar het kan beter.
 • Stem als overheid processen, wetten en eisen af op de nieuwe technologie. De digitalisering van de overheid moet hand in hand gaan met betere, eenvoudigere en transparante wetgeving en processen.

Bedrijven - 8ste van Europa

Bedrijven die in de toekomst willen overleven, moeten inzetten op innovatie en digitale systemen. Eveneens moet er voldoende risicokapitaal beschikbaar zijn om de transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen te maken. Voka doet de volgende aanbevelingen: 

 • We hebben nood aan meer durfkapitaal, niet alleen voor starters, maar ook om op te schalen.
 • Zet de expertise inzake hightech om in exporteerbare producten en diensten, want daar hebben we nog veel achterstand. Vandaag is onze export zich nog te veel gericht op traditionele (eerder traag groeiende) sectoren.

Onderwijs - 12de van Europa

In transformatie in een hoogtechnologische samenleving speelt onderwijs een cruciale rol. Dit gaat niet enkel over het opleiden van technologische profielen, maar ook over een cultuur van levenslang leren en het beperken van vervroegde schooluitval. Voka doet de volgende aanbevelingen:

 • Trek de kaart van levenslang leren want daar doet België het zeer slecht. We moeten naar een leercultuur die niet langer stopt bij het beëindigen van de reguliere schooltijd.
 • Geef STEM-richtingen een boost. De transformatie naar een hoogtechnologische circulaire economie zal net meer behoefte hebben aan mensen met een STEM-profiel.

Arbeidsmarkt - 20ste van Europa

Op de arbeidsmarkt moeten we in de transformerende arbeidsmarkt er voor zorgen dat we knelpuntvacatures in eerder technische profielen kunnen oplossen en dat mensen langer aan het werk blijven. Om armoede te vermijden, moeten we ook zorgen dat er weinig mensen in gezinnen opgroeien waar niemand werkt. Voka doet de volgende aanbevelingen:

 • Pak de mismatch op de arbeidsmarkt consequent aan. Er is een tekort aan technische en ICT-profielen, wat de transformatie kan bemoeilijken. Dus ook hier zorgen dat we meer technische mensen op de arbeidsmarkt krijgen, eventueel via gerichte migratie.
 • Activeer de risicogroepen op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad bij ouderen is voor een vergrijzende samenleving veel te laag. Die moet hoger. Alleen werk zorgt voor echte opwaartse sociale mobiliteit.
Arbeidsmarkt

Circulaire economie - 7de van Europa

Transformatie gaat ook over een circulaire economie die steeds minder eindige grondstoffen verbruikt. De mate waarin we recycleren is een sterk begin om circulair te worden, net zoals maatregelen die we nemen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de transitie naar een elektrisch wagenpark te maken. Voka doet volgende aanbevelingen:

 • Zet in op de circulaire economie. Daar doen we het als België niet slecht maar de grootste uitdaging wordt om dit verder te zetten in een echt circulair model waarbij het afval tot gelijkwaardige producten wordt omgezet en ook moeilijkere afvalstromen (zoals e-waste) opgehaald en hergebruikt worden.
 • Investeer in elektrisch rijden. Qua elektrisch rijden en oplaadpalen staan we nog niet zo ver in vergelijking met een aantal voorlopers in Europa.

 

Meer informatie over de transformatie-index kan u terugvinden op www.vokatransformatie.be

 

ING
SD Worx